• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Konst och demokrati

Välkommen till en intressant föreläsning med Désirée Lennklo om konst och demokrati genom tiderna!

Idag utgör konst och konstnärlig frihet en ovärderlig del av varje demokratiskt samhälle.

I konstens namn praktiseras yttrandefrihet och fenomen i tiden såväl som samhällets värderingar fångas, diskuteras och problematiseras. Inte sällan bidrar konsten till att vidare steg i demokratisk riktning tas. Men hur hamnade vi här? När började konsten att bli mer demokratisk? För att besvara den frågan måste vi göra en historisk tillbakablick.

Konstens demokratiska resa startar under 1800-talet och många av de rörelser och -ismer inom konsten som vi kommit att förknippa med sekelskiftet 1800-1900 är starkt kopplade till den demokratiska utvecklingen. Även rörelser som uppstått som motreaktioner eller i länder där det demokratiska flödet varit mer krävande, är intressanta att studera.

Förhoppningsvis kommer vi i slutet av vår konsthistoriska resa att ha en bättre förståelse för konstens betydelse för demokratins utveckling. Men även för det faktum att demokrati utgör en förutsättning för många konstnärer att verka.

Mer info och kontakt: ystad@studieframjandet.se

Kontakt

Linda Lantz
Folkbildningsutvecklare
Ystad
linda.lantz@studieframjandet.se
073-942 36 55

Välkommen till en intressant föreläsning med Désirée Lennklo om konst och demokrati genom tiderna!

Anmäl dig

Idag utgör konst och konstnärlig frihet en ovärderlig del av varje demokratiskt samhälle.

I konstens namn praktiseras yttrandefrihet och fenomen i tiden såväl som samhällets värderingar fångas, diskuteras och problematiseras. Inte sällan bidrar konsten till att vidare steg i demokratisk riktning tas. Men hur hamnade vi här? När började konsten att bli mer demokratisk? För att besvara den frågan måste vi göra en historisk tillbakablick.

Konstens demokratiska resa startar under 1800-talet och många av de rörelser och -ismer inom konsten som vi kommit att förknippa med sekelskiftet 1800-1900 är starkt kopplade till den demokratiska utvecklingen. Även rörelser som uppstått som motreaktioner eller i länder där det demokratiska flödet varit mer krävande, är intressanta att studera.

Förhoppningsvis kommer vi i slutet av vår konsthistoriska resa att ha en bättre förståelse för konstens betydelse för demokratins utveckling. Men även för det faktum att demokrati utgör en förutsättning för många konstnärer att verka.

Mer info och kontakt: ystad@studieframjandet.se

Linda Lantz Folkbildningsutvecklare

Liknande kurser inom Konst, hantverk & design i Skåne län