• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Inbjudan till politikerutfrågning om viktiga framtidsfrågor

Barrträd i skog

Inbjudan till politikerutfrågning om viktiga framtidsfrågor

I slutet av januari skickade vi en förfrågan till nio partier i Kristianstad kommun med en s.k. klimatenkät innefattande 20 frågor. Ikväll ska vi prata om våra viktiga framtidsfrågor tillsammans.

Tema för utfrågningen

Tonvikten ska ligga på klimatfrågor, men även andra aspekter på hållbar utveckling och omställning kommer att finnas med.

 Bakgrund och syfte

I slutet av januari skickade vi en förfrågan till nio partier i Kristianstad kommun med en s.k. klimatenkät innefattande 20 frågor. Vi tackar för att åtta av er tagit er tid och svarat. Vi har sammanställt svaren och den utfrågning vi nu anordnar ger er möjlighet att fördjupa svaren och förhoppningsvis även hjälpa er att hitta kraftfulla samarbetsmöjligheter över partigränser, trots att det är valår. Vi kommer även att bredda frågeställningarna att inkludera social hållbarhet och säkert kommer även betydelsen för kommunen av det förändrade säkerhetsläget upp.

 Arrangör

Kvällen ingår som en tjuvstart på Framtidsveckan som genomförs av föreningar, studieförbund och organisationer i Kristianstads kommun. Framtidsveckan är egentligen den 19-25 september men vi vill förstås ha utfrågningen före valet. Temat för hela Framtidsveckan 2022 är Ett inkluderande Kristianstad, byggt på demokrati och mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling, baserat på Mål 16 i Agenda 2030.

Info och frågor till Naturskyddsföreningen: Anita Gunnarsson

 

Kontakt

Mari Graneskog
Djur-Natur-Miljö
Kristianstad
mari.graneskog@studieframjandet.se
073-942 36 46

I slutet av januari skickade vi en förfrågan till nio partier i Kristianstad kommun med en s.k. klimatenkät innefattande 20 frågor. Ikväll ska vi prata om våra viktiga framtidsfrågor tillsammans.

Anmäl dig

Tema för utfrågningen

Tonvikten ska ligga på klimatfrågor, men även andra aspekter på hållbar utveckling och omställning kommer att finnas med.

 Bakgrund och syfte

I slutet av januari skickade vi en förfrågan till nio partier i Kristianstad kommun med en s.k. klimatenkät innefattande 20 frågor. Vi tackar för att åtta av er tagit er tid och svarat. Vi har sammanställt svaren och den utfrågning vi nu anordnar ger er möjlighet att fördjupa svaren och förhoppningsvis även hjälpa er att hitta kraftfulla samarbetsmöjligheter över partigränser, trots att det är valår. Vi kommer även att bredda frågeställningarna att inkludera social hållbarhet och säkert kommer även betydelsen för kommunen av det förändrade säkerhetsläget upp.

 Arrangör

Kvällen ingår som en tjuvstart på Framtidsveckan som genomförs av föreningar, studieförbund och organisationer i Kristianstads kommun. Framtidsveckan är egentligen den 19-25 september men vi vill förstås ha utfrågningen före valet. Temat för hela Framtidsveckan 2022 är Ett inkluderande Kristianstad, byggt på demokrati och mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling, baserat på Mål 16 i Agenda 2030.

Info och frågor till Naturskyddsföreningen: Anita Gunnarsson

 

Mari Graneskog Djur-Natur-Miljö

Liknande kurser inom Samhälle & hållbar utveckling i Skåne län