• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Care of Folkbildningen

Studier för snabbare etablering för personer från Ukraina 

Inom projektet Care of Folkbildningen erbjuds personer över 18 år som omfattas av massflyktsdirektivet kurser som bland annat innehåller undervisning i svenska, information om arbetsmarknaden och chans till nätverkande med arbetsgivare och föreningsliv. 

Care of Folkbildningen är en del av Studiefrämjandets arbete med att underlätta etablering för personer som är nya i Sverige. Fem av Studiefrämjandets avdelningar är med i projektet, Östergötland, Fyrbodal, Stockholm-Gotland, Sörmland, och Skaraborg.

Kurserna pågår mellan januari och augusti 2023. Studietakt, startdatum och längd på kurserna varierar mellan olika orter. Vid kursstart tar läraren fram en individuell studieplan tillsammans med varje deltagare. Deltagare har goda möjligheter att påverka utformningen av kurserna efter egna förutsättningar och behov. 

Syftet är att varje deltagare ska ta steg mot sina mål för etablering i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Genom Studiefrämjandet får deltagarna också ingångar till föreningsliv och civilsamhälle som är viktiga för en meningsfull fritid. 

Information om projektet och anmälan finns på en hemsida som vänder sig direkt till ukrainare.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden genom ett projekt som drivs av Folkbildningsrådet, och fler studieförbund och folkhögskolor deltar i samma satsning. Care of Folkbildningen är en satsning från Europeiska socialfonden som ska underlätta för personer på flykt från Ukraina att etablera sig i de europeiska länder där de befinner sig.

Läs mer i Folkbildningsrådets pressmeddelande https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2022/stora-satsningar-pa-folkbildning-med-flyktingar-fran-ukraina/

Läs om Studiefrämjandets arbetet med Care of Folkbildningen i: 
Västra Götaland

Tilia Birkne Utvecklingsledare demokrati hållbarhet