• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vitsippsvandring på Djurön 2 km

STF Norrköping har en tradition att vandra i vitsippstid. Det har blivit på olika ställen runt Norrköping. Djurön öster om stan har dock blivit favoritstället, som vi återvänt till flera vårar.

Samåkning från Trumpetaregatans pendlarparkering i Navestad, spårvagnshållplats Trumpetaregatan, linje 2 mot Kvarnberget.

Vi gör en LÄTT vandring cirka 2 km i Djuröns Naturreservat. Renate Jonsson guidar oss i reservatet bland ståtliga ekar och blommande vitsippor och visar vad vi ser från Bråviksstranden. Kanske ser vi kor på de välbetade havsstrandängarna.

Ta med dig fika för en rast vid stranden!

Anmälan

Senast 29 april till Renate Jonsson, renatejonsson@icloud.com eller 070-240 78 43.

Avgift

Gratis för STF-medlemmar. För övriga 50 kr.

Kontakt

Mickaela Thilly
Verksamhetsutvecklare
Norrköping
mickaela.thilly@studieframjandet.se
076-549 09 07

STF Norrköping har en tradition att vandra i vitsippstid. Det har blivit på olika ställen runt Norrköping. Djurön öster om stan har dock blivit favoritstället, som vi återvänt till flera vårar.

Samåkning från Trumpetaregatans pendlarparkering i Navestad, spårvagnshållplats Trumpetaregatan, linje 2 mot Kvarnberget.

Vi gör en LÄTT vandring cirka 2 km i Djuröns Naturreservat. Renate Jonsson guidar oss i reservatet bland ståtliga ekar och blommande vitsippor och visar vad vi ser från Bråviksstranden. Kanske ser vi kor på de välbetade havsstrandängarna.

Ta med dig fika för en rast vid stranden!

Anmälan

Senast 29 april till Renate Jonsson, renatejonsson@icloud.com eller 070-240 78 43.

Avgift

Gratis för STF-medlemmar. För övriga 50 kr.

Kontakt

Mickaela Thilly
Mickaela Thilly Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Utflykter i Östergötlands län