• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Info och diskussion om ny översiktsplan för Norrköping

Vindkraftverk

Info och diskussion om ny översiktsplan för Norrköping

Bli informerad och var med i diskussionen kring Norrköpings kommuns nya översiktsplan (ÖP 25)

Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25)

Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information och diskussion.

Översiktsplanen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? Din hage? Din park? 
Strandnaturen eller vår bördiga åkermark? Innebär planen att Norrköping blir ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar?
Förslaget till översiktsplan och tillhörande bilagor går att läsa på www.norrkoping.se/oversiktsplan. 
Översiktsplanen för Norrköpings kommun är ute på samråd mellan 9 maj och 18 augusti. 
Alla kan lämna synpunkter på översiktsplanen under hela samrådstiden. 
För att lämna synpunkter om planförslaget mailar du: oversiktsplanering@norrkoping.se senast den 18 augusti 2023.

Tid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats!
Plats: Mellanrummet på Norrköpings Stadsbibliotek

Varmt välkommen hälsar Naturskyddsföreningen i Norrköping
Info tel. 0731-500 368

Kontakt

Mickaela Thilly
Folkbildningsutvecklare
Norrköping
mickaela.thilly@studieframjandet.se
076-549 09 07

Bli informerad och var med i diskussionen kring Norrköpings kommuns nya översiktsplan (ÖP 25)

Tema: Kommunens nya översiktsplan (ÖP 25)

Naturskyddsföreningens Plangrupp bjuder in allmänheten till information och diskussion.

Översiktsplanen beskriver hur våra politiker vill nyttja all mark i kommunen. Påverkas din närbelägna skog? Din hage? Din park? 
Strandnaturen eller vår bördiga åkermark? Innebär planen att Norrköping blir ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar?
Förslaget till översiktsplan och tillhörande bilagor går att läsa på www.norrkoping.se/oversiktsplan. 
Översiktsplanen för Norrköpings kommun är ute på samråd mellan 9 maj och 18 augusti. 
Alla kan lämna synpunkter på översiktsplanen under hela samrådstiden. 
För att lämna synpunkter om planförslaget mailar du: oversiktsplanering@norrkoping.se senast den 18 augusti 2023.

Tid: Onsdag 7 juni. Start kl. 17.00. Kom i tid så du får plats!
Plats: Mellanrummet på Norrköpings Stadsbibliotek

Varmt välkommen hälsar Naturskyddsföreningen i Norrköping
Info tel. 0731-500 368

Mickaela Thilly
Mickaela Thilly Folkbildningsutvecklare

Liknande kurser inom Samhälle & hållbar utveckling i Östergötlands län