• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Östergötlands län

Natur och cykel för alla

Med det här projektet vill vi att fler ska få chans att upptäcka möjligheterna och fördelarna med att vistas i naturen, samt erbjuda cykelkurser för vuxna.

Projektet Natur och cykel för alla riktar sig till utrikesfödda människor i Norrköpings kommun och drivs av Studiefrämjandet i samarbete med Cykelfrämjandet och Norrköpings kommun, vilka också är projektägare. Projektet får ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen.

Bakgrund

Bakgrunden till insatsen är att Norrköpings kommun i samarbete med Studiefrämjandet Östergötland tidigare samarbetat i projektet Alla i naturen där utrikesfödda personer genom olika insatser fått kunskap om naturen och allemansrätten. Erfarenheterna från projektet visar att många utrikesfödda saknar kunskap om allemansrätten samt kan uppleva en otrygghet i att vistas i skog och natur.

Genom att utbilda naturvägledare som själva har en utländsk bakgrund och kan guida på flera språk vill vi med detta projektet Natur och cykel för alla skapa långsiktiga möjligheter för fler att upptäcka, och få kunskap om, naturen.

Projektets mål

 • Att fler ska känna till allemansrätten och vilja utnyttja de möjligheter som finns att vistas i naturen
 • Att utbilda naturvägledare som kan erbjuda naturguidningar på flera språk och på så sätt möjliggöra för fler att uppleva, upptäcka och utforska naturen i Norrköping
 • Att utbilda cykelinstruktörer som kan leda cykelkurser för vuxna nybörjare, med särskilt fokus på kvinnor

Naturen får oss att må bra

Syftet med att satsa på naturvägledning är bland annat att vi mår bra av att vistas i naturen. Forskning visar att det har positiva effekter på både den fysiska och psykiska hälsan. Att kunna cykla kan dels underlätta att ta sig ut i naturen, till studier och till jobb och kan även bidra till större möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Vi utbildar cykelinstruktörer

Cykelfrämjandet har tidigare erfarenhet av att arrangera cykelkurser för nybörjare där man kunnat se vilken betydelse det kan ha för individens mobilitet. Projektet vill utbilda fler cykelinstruktörer som kan leda cykelkurser och på så sätt bidra till att fler får ökad frihet att kunna röra sig i och ta del av samhället.

Ny utbildning för cykelinstruktörer startar i Norrköping 30 mars 2023.

Läs mer på Cykelfrämjandets webbsida!

Nya kunskaper och kontakter

Genom att kombinera satsningar på natur och cykel samt att samarbeta med föreningar som Cykelfrämjandet vill projektet skapa möjligheter för deltagare att utvecklas och få nya kunskaper, men också ge nya kontakter och nätverk och därmed bidra till ökad delaktighet i samhället.

Vill du bli en av våra utbildare?

Är du intresserad av att gå en naturvägledarutbildning eller cykelinstruktörskurs? Information om kurser kommer att läggas upp här löpande. Ta gärna kontakt med vår projektledare Josefine Hermansson för mer information.

Josefine Hermansson Folkbildningsutvecklare