• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Natur och friluftsliv som attraktionskraft

Studiefrämjandet och Hopajola erbjuder utbildning för politiker i länets kommuner. Utbildningen är inspirerande, konkret och visar exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv som attraktionskraft.

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter för att bevara den biologiska mångfalden. Det handlar också om att möta människors behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det är viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation, avkoppling,hälsa och lek. Naturvård är både ett statligt och kommunalt ansvar. Att aktivt arbeta med kommunal naturvård är att hållbart och långsiktigt säkerställa kommunens attraktionskraft. Alla vill bo och leva nära fina omgivningar.

Utgångspunkt för programmet:
• Folkhälsa – naturvård
• Intäkter, jobb och upplevelsevärden
• Ökade förutsättningar för att idka friluftsliv
• Friluftslivets betydelse för den egna hälsan

Klicka här för att anmäla dig till något av våra utbildningstillfällen!