• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Natur och friluftsliv som attraktionskraft - utbildning för kommunala politiker

Natur och friluftsliv som attraktionskraft - utbildning för kommunala politiker

Hopajola erbjuder utbildning för politiker i länets kommuner. Utbildningen är inspirerande, konkret och visar exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv som attraktionskraft.

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter för att bevara den biologiska mångfalden. Det handlar också om att möta människors behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det är viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation, avkoppling,hälsa och lek. Naturvård är både ett statligt och kommunalt ansvar. Att aktivt arbeta med kommunal naturvård är att hållbart och långsiktigt säkerställa kommunens attraktionskraft. Alla vill bo och leva nära fina omgivningar.

Utgångspunkt för programmet:
• Folkhälsa – naturvård
• Intäkter, jobb och upplevelsevärden
• Ökade förutsättningar för att idka friluftsliv
• Friluftslivets betydelse för den egna hälsan

Program:

kl. 08.30 Start utomhus
Landshövding Maria Larsson, digital hälsning.
Naturens betydelse för folkhälsan -  Simon Tullstedt
Biologisk mångfald, grön infrastruktur och friluftsliv -  Daniel Gustafson
Natur- och ekoturism – en potential för det lokala näringslivet - Hans Traav
Närmare naturen – vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute -  Åsa Ottosson

kl. 12.30 Lunch
Hopajola – en möjlighet för ökad satsning på naturvård och friluftsliv -  Britt Eklöf
Hur gör vi? Prova på skogsbad och diskutera hur vi skapar förutsättningar för att öka
kommunernas attraktionskraft -  Kajsa Grebäck och Åsa Ottosson.
Frågor och funderingar. Vad tar vi med oss? Fika vid brasan.

kl. 15.30 Avslut

Under dagen ges möjligheter för diskussion och frågor.

Anmälan:
Sker till studieframjandet.se senast 20 juni 2021.

Pris för kursen:
350 kr. Vid förhinder kan deltagaren överlåta platsen till annan. Vid tom plats debiteras 500 kr.

Frågor: Hopajola, natur@hopajola.se, 072-546 01 05.

Medverkande:
Maria Larsson, landshövding i Örebro län
Simon Tullstedt, projektledare för Bergslagens cycling
Daniel Gustafson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro med ansvar för grön infrastruktur och friluftsliv
Hans Traav, utvecklingschef i Laxå kommun och jobbar för at öka besöksnäring och turistföretagande
Åsa Ottosson, författare, journalist, föredragshållare och kursledare. Trivs i gränslandet mellan natur och kultur
Britt Eklöf, ordförande för Hopajola
Kajsa Grebäck, verksamhetsutvecklare och naturguide


Välkommen!

Arrangörer: Hopajola, Naturskyddsföreningen Örebro län och Studiefrämjandet.

 

 

Kontakt

Carl Eriksson
Medarbetare
Örebro
carl.eriksson@studieframjandet.se
019-16 83 13

Hopajola erbjuder utbildning för politiker i länets kommuner. Utbildningen är inspirerande, konkret och visar exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv som attraktionskraft.

Anmäl dig

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter för att bevara den biologiska mångfalden. Det handlar också om att möta människors behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det är viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation, avkoppling,hälsa och lek. Naturvård är både ett statligt och kommunalt ansvar. Att aktivt arbeta med kommunal naturvård är att hållbart och långsiktigt säkerställa kommunens attraktionskraft. Alla vill bo och leva nära fina omgivningar.

Utgångspunkt för programmet:
• Folkhälsa – naturvård
• Intäkter, jobb och upplevelsevärden
• Ökade förutsättningar för att idka friluftsliv
• Friluftslivets betydelse för den egna hälsan

Program:

kl. 08.30 Start utomhus
Landshövding Maria Larsson, digital hälsning.
Naturens betydelse för folkhälsan -  Simon Tullstedt
Biologisk mångfald, grön infrastruktur och friluftsliv -  Daniel Gustafson
Natur- och ekoturism – en potential för det lokala näringslivet - Hans Traav
Närmare naturen – vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute -  Åsa Ottosson

kl. 12.30 Lunch
Hopajola – en möjlighet för ökad satsning på naturvård och friluftsliv -  Britt Eklöf
Hur gör vi? Prova på skogsbad och diskutera hur vi skapar förutsättningar för att öka
kommunernas attraktionskraft -  Kajsa Grebäck och Åsa Ottosson.
Frågor och funderingar. Vad tar vi med oss? Fika vid brasan.

kl. 15.30 Avslut

Under dagen ges möjligheter för diskussion och frågor.

Anmälan:
Sker till studieframjandet.se senast 20 juni 2021.

Pris för kursen:
350 kr. Vid förhinder kan deltagaren överlåta platsen till annan. Vid tom plats debiteras 500 kr.

Frågor: Hopajola, natur@hopajola.se, 072-546 01 05.

Medverkande:
Maria Larsson, landshövding i Örebro län
Simon Tullstedt, projektledare för Bergslagens cycling
Daniel Gustafson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro med ansvar för grön infrastruktur och friluftsliv
Hans Traav, utvecklingschef i Laxå kommun och jobbar för at öka besöksnäring och turistföretagande
Åsa Ottosson, författare, journalist, föredragshållare och kursledare. Trivs i gränslandet mellan natur och kultur
Britt Eklöf, ordförande för Hopajola
Kajsa Grebäck, verksamhetsutvecklare och naturguide


Välkommen!

Arrangörer: Hopajola, Naturskyddsföreningen Örebro län och Studiefrämjandet.

 

 

Liknande kurser inom Friluftsliv i Örebro län