• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Månadens reservat: Återskapande av våtmark vid Ventärnen

Grupp vandrare på stig

Månadens reservat: Återskapande av våtmark vid Ventärnen

Välkommen till månadens reservat Ventärnen i Askersunds kommun.

Reservatet är idag en våtmark som innehåller fina sumpskogar och kärr.

Kjell Ståhlberg på Länsstyrelsen Örebro berättar om de åtgärder som gjorts för att återskapa tidigare naturliga miljöer, t ex proppning av diken, återmeandring av bäckfåror och byggande av trösklar m m.

Vi kommer även titta på Ekemoängen, ett område i närheten som genomgått liknande åtgärder.

Medtag matsäck samt kläder och skor som funkar för blött underlag.

Tid: kl. 10.00 -ca 13.00

Samling sker vid Fagertärns reservatsparkering. 

Läs mera om Ventärnen här:

Välkommen! 


Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Kontakt

Sanna Henriksson
Verksamhetsutvecklare
sanna.henriksson@studieframjandet.se

Välkommen till månadens reservat Ventärnen i Askersunds kommun.

Reservatet är idag en våtmark som innehåller fina sumpskogar och kärr.

Kjell Ståhlberg på Länsstyrelsen Örebro berättar om de åtgärder som gjorts för att återskapa tidigare naturliga miljöer, t ex proppning av diken, återmeandring av bäckfåror och byggande av trösklar m m.

Vi kommer även titta på Ekemoängen, ett område i närheten som genomgått liknande åtgärder.

Medtag matsäck samt kläder och skor som funkar för blött underlag.

Tid: kl. 10.00 -ca 13.00

Samling sker vid Fagertärns reservatsparkering. 

Läs mera om Ventärnen här:

Välkommen! 


Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Kontakt

Sanna Henriksson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Utflykter i Örebro län