• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Utflykt till Digerberget

Välkommen till Digerberget.

Kan Digerberget bli Noras ny naturreservat?

Digerberget är en skog med delvis höga naturvärden.

Lär dig se skillnad på naturskog och planterad skog. Lär dig några arter som kännetecknar naturskog.
Vad är biologisk mångfald? Vad innebär det att ett område blir naturreservat?

Samling på parkeringen vid Digerberget. Promenad på ca 4-5 km.

Tid: 10.00-13.00

Läs mera om Digerberget här:

 Arr: Nora Naturskyddsförening, Studiefrämjandet.

Kontakt

Hans Jonsson
Medarbetare
Karlstad
hans.jonsson@studieframjandet.se
054-17 29 72

Välkommen till Digerberget.

Kan Digerberget bli Noras ny naturreservat?

Digerberget är en skog med delvis höga naturvärden.

Lär dig se skillnad på naturskog och planterad skog. Lär dig några arter som kännetecknar naturskog.
Vad är biologisk mångfald? Vad innebär det att ett område blir naturreservat?

Samling på parkeringen vid Digerberget. Promenad på ca 4-5 km.

Tid: 10.00-13.00

Läs mera om Digerberget här:

 Arr: Nora Naturskyddsförening, Studiefrämjandet.

Liknande kurser inom Utflykter i Örebro län