• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Årsmöte Studiefrämjandet Norrbotten 2024

Tjej framför tavla med post-its på

Årsmöte Studiefrämjandet Norrbotten 2024

Årsmötet för Studiefrämjandet Norrbotten hålls onsdagen den 24 april, på Kyrkogatan 2 i Luleå och digitalt via Teams. Kaffe och smörgåstårta kl. 18:00. Årsmötesförhandlingar kl. 18:30.

Till Studiefrämjandet Norrbottens avdelningsårsmöte 2024 kallas: 
• Ombud från medlemsorganisationerna 
• Ledamöter av avdelningsstyrelse
• Ledamöter av revisionen
• Ledamöter av valberedningen
 
Ärenden Enligt § 12 Ärenden på avdelningsmötet, Normalstadgar för Studiefrämjandets avdelning. Studiefrämjandets stadgar bifogas med kallelsen.
Den 27 maj 2023 fattade förbundsstämman beslut om mål för hela organisationen utifrån Studiefrämjandets strategi 2024–2027. Mål 5.3 lyder ”Studiefrämjandet genomför en organisationsöversyn med syfte att framtidssäkra och utveckla folkbildningsverksamheten i hela landet.” 
Detta arbete är nu i full gång och avdelningsårsmötet kommer ges en beskrivning av processen och, under förutsättning att erforderliga beslut fattas för hela organisationen, föreslås fatta ett antal beslut kopplat till detta. Mer information kommer att komma med handlingarna. 
 
Anmälan senast den 17 april via mail till norrbotten@studieframjandet.se 
Möteslänk skickas till dem som anger att de vill delta digitalt via Teams.
 
Luleå 1 mars 2024
för Studiefrämjandet Norrbotten avdelningsstyrelse, 
Tommy Sjölund, 
Avdelningsordförande 

 

Kontakt

Nina Wennberg
Verksamhetschef Norrbotten
Luleå
nina.wennberg@studieframjandet.se
010-222 10 21

Årsmötet för Studiefrämjandet Norrbotten hålls onsdagen den 24 april, på Kyrkogatan 2 i Luleå och digitalt via Teams. Kaffe och smörgåstårta kl. 18:00. Årsmötesförhandlingar kl. 18:30.

Till Studiefrämjandet Norrbottens avdelningsårsmöte 2024 kallas: 
• Ombud från medlemsorganisationerna 
• Ledamöter av avdelningsstyrelse
• Ledamöter av revisionen
• Ledamöter av valberedningen
 
Ärenden Enligt § 12 Ärenden på avdelningsmötet, Normalstadgar för Studiefrämjandets avdelning. Studiefrämjandets stadgar bifogas med kallelsen.
Den 27 maj 2023 fattade förbundsstämman beslut om mål för hela organisationen utifrån Studiefrämjandets strategi 2024–2027. Mål 5.3 lyder ”Studiefrämjandet genomför en organisationsöversyn med syfte att framtidssäkra och utveckla folkbildningsverksamheten i hela landet.” 
Detta arbete är nu i full gång och avdelningsårsmötet kommer ges en beskrivning av processen och, under förutsättning att erforderliga beslut fattas för hela organisationen, föreslås fatta ett antal beslut kopplat till detta. Mer information kommer att komma med handlingarna. 
 
Anmälan senast den 17 april via mail till norrbotten@studieframjandet.se 
Möteslänk skickas till dem som anger att de vill delta digitalt via Teams.
 
Luleå 1 mars 2024
för Studiefrämjandet Norrbotten avdelningsstyrelse, 
Tommy Sjölund, 
Avdelningsordförande 

 

Kontakt

Nina Wennberg Verksamhetschef Norrbotten

Liknande kurser inom Starta en förening i Norrbottens län