• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Fisketillsynsperson - digital fortbildning i Norrbotten

Fiskare håller i en fisk

Fisketillsynsperson - digital fortbildning i Norrbotten

Är du redan fisketillsynsperson och aktiv i Norrbotten? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och Vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen måste genomföras före årets utgång för dig som har ett förordnande idag.

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya föreskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges sökande som sedan tidigare har grundutbildningen, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att utbildningen inte är äldre än 6 år. Har man en äldre utbildning måste man därför genomgå en fortbildning före 2021-12-31. Efter 6 år krävs sedan en ny fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år.

För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna erbjuder Studiefrämjandet Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten - Fisketillsyn, fortbildning i en digital version i verktyget Zoom. Du kan delta från valfri plats under förutsättning att du har tillgång till dator eller surfplatta med kamera och mikrofon samt skaplig internetuppkoppling. 

Länk för inloggning och information kring detta skickas ut till anmälda dagen före.

Detta gäller fram till 2021-12-31. Därefter måste man, om man har en äldre utbildning och inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning.

För mer information:
Veronica Granberg, Länsstyrelsen Norrbotten 
E-post Tel 010-225 54 85

VÄLKOMMEN!
Studiefrämjandet och Länsstyrelsen i samverkan 

#fisketillsynspersonnorrbotten

Kontakt

Maria J Johansson
Verksamhetsutvecklare Djur och Natur
Luleå
maria.j.johansson@studieframjandet.se
010-222 10 22

Är du redan fisketillsynsperson och aktiv i Norrbotten? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och Vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen måste genomföras före årets utgång för dig som har ett förordnande idag.

Anmäl dig

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya föreskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges sökande som sedan tidigare har grundutbildningen, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att utbildningen inte är äldre än 6 år. Har man en äldre utbildning måste man därför genomgå en fortbildning före 2021-12-31. Efter 6 år krävs sedan en ny fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år.

För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna erbjuder Studiefrämjandet Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten - Fisketillsyn, fortbildning i en digital version i verktyget Zoom. Du kan delta från valfri plats under förutsättning att du har tillgång till dator eller surfplatta med kamera och mikrofon samt skaplig internetuppkoppling. 

Länk för inloggning och information kring detta skickas ut till anmälda dagen före.

Detta gäller fram till 2021-12-31. Därefter måste man, om man har en äldre utbildning och inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning.

För mer information:
Veronica Granberg, Länsstyrelsen Norrbotten 
E-post Tel 010-225 54 85

VÄLKOMMEN!
Studiefrämjandet och Länsstyrelsen i samverkan 

#fisketillsynspersonnorrbotten

Maria J Johansson Verksamhetsutvecklare Djur och Natur

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Norrbottens län