• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Fortbildning i fisketillsyn

Ung pojke som metar

Fortbildning i fisketillsyn

För dig som är fisketillsynsperson och ska förnya ditt förordnande

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före utgången av sitt befintliga. 
Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

Så har du en utbildning äldre än 6 år måste du gå denna fortbildning för att få ett nytt förordnande.

Därefter måste man, om man inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning för att få ett 6-års förordnande.

Två obligatoriska träffar 12 september och den 19 september, starttid 18:00. 

Kursavgift: 900:-

 

Plats: Studiefrämjandet växjö, kronobergsgatan 7

Vid frågor kontakta Mikael Ekstrand, mikael.ekstrand@studiefrämjandet.se

Kontakt

Mikael Ekstrand
Verksamhetsutvecklare natur
mikael.ekstrand@studieframjandet.se
072-350 02 54

För dig som är fisketillsynsperson och ska förnya ditt förordnande

Anmäl dig

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före utgången av sitt befintliga. 
Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

Så har du en utbildning äldre än 6 år måste du gå denna fortbildning för att få ett nytt förordnande.

Därefter måste man, om man inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning för att få ett 6-års förordnande.

Två obligatoriska träffar 12 september och den 19 september, starttid 18:00. 

Kursavgift: 900:-

 

Plats: Studiefrämjandet växjö, kronobergsgatan 7

Vid frågor kontakta Mikael Ekstrand, mikael.ekstrand@studiefrämjandet.se

Kontakt

Micke Ekstrand
Mikael Ekstrand Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Kronobergs län