• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiecirkel om fåglar för både nya och erfarna med Ola Österström

Bild på fågel

Studiecirkel om fåglar för både nya och erfarna med Ola Österström

Studiecirkel fåglar med Ola Österström från Växjö fågelklubb vt 2024

Studiecirkeln Fåglar VT 2024

Vårens studiecirkel kommer att innehålla allmän fågelkunskap, fältbestämning och fåglars häckning. På inneträffarna blir det genomgångar där du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper. Vi tar ibland ett helhetsgrepp om specifika fågelgrupper och kommer speciellt att titta på arter vi har sett och förväntar oss att se. Exkursionerna har utformats för att ge en stor variation i artsammansättning och du kommer att få besöka några av södra Sveriges finaste fågellokaler. Inför exkursionerna samlas vi vid Teknikums parkering (som är gratis) och tid för avresa meddelas via mejl (ca kl. 06 för långresorna). 

Schema

Måndag 4/3 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Lördag 16/3 Vårvinterexkursion till kusten: Brytningstiden mellan vinter och vår är en spännande tid! Nu kan man få unika tillfällen att möta riktigt nordliga arter som bestämt sig för att övervintra i Sydsverige eller är på väg norrut från sydligare övervintringsområden. Beroende på hur vädret utvecklas kan olika områden vara intressanta. Exklusiva arter som ibland kan ses denna tid är berglärka, vinterhämpling, snösparv, kungsörn, jaktfalk, alförrädare, toppskarv, vitvingad trut och vittrut. Vädret och fågeltillgången får avgöra vilken kust och vilka lokaler det blir. Men ofta kan t.ex. sträckan Falkenberg-Varberg, nordvästra Skåne och södra Öland vara artrika lokaler denna årstid. 

Måndag 8/4 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Torsdag 11/4 Kvällsexkursion till Husebymaden. Husebymaden är helt klart våtmarken nummer ett för fåglar i Kronobergs län. Samtliga svenska simänder häckar eller rastar regelbundet denna tid på året. Samtidigt är det en stor genomströmning av flyttfåglar, som rastande vadare, svalor, ärlor mm. Ibland kan oförutsedda sällsynta gäster ses denna tid. Solen går ned ca 20.00, så vi har ett par timmar med det finast kvällsljuset, när såväl observationsförhållanden som fågelaktivitet är på topp!

Lördag 27/4 Kristianstad vattenrike erbjuder en mycket stor variation av våtmarker och därmed en hög biologisk mångfald. Exklusiva fåglar man har chans på denna tid inkluderar flera doppingarter, rödspov, brushane, svarttärna, rördrom, vit stork och trastsångare. Det finns flera spännande och olikartade lokaler inom nära avstånd från varandra. Vi försöker plocka in åtminstone någon ny topplokal under årets resa. 

Måndag 6/5 Kvällsexkursion till Lidhemssjön med omnejd: Växjös närmaste ”slättsjö” visar upp sig från sin bästa sida den här årstiden. Vi hoppas på bland annat flera olika änder, flera sångare, rördrom, brun kärrhök, fiskgjuse och lärkfalk och med stor tur mindre hackspett och forsärla. 

Måndag 13/5 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Lördag 18/5 Öland: Ängshök, rödspov, brushane, skärfläcka, halsbandsflugsnappare, rosenfink, höksångare…en majdag på Öland kan bli nästan hur artrik som helst! Ett obligatoriskt inslag i varje vårprogram. Vi kommer att besöka några av Ölands finaste fågellokaler och vi kan räkna med ett stort antal arter, däribland flera exklusiva häckfåglar och rastare. Vi försöker plocka in åtminstone någon ny topplokal under årets resa.

Varmt välkommen till vårens fågelcirkel! /Ola                 
Anmälan till: ola.osterstrom@vaxjo.se Uppge namn, adress, epostadress och telefonnummer om ni är nya medlemmar. 

 

Kontakt

Janica Sörestedt
Verksamhetsutvecklare natur
janica.sorestedt@studieframjandet.se
073-416 14 39

Studiecirkel fåglar med Ola Österström från Växjö fågelklubb vt 2024

Studiecirkeln Fåglar VT 2024

Vårens studiecirkel kommer att innehålla allmän fågelkunskap, fältbestämning och fåglars häckning. På inneträffarna blir det genomgångar där du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper. Vi tar ibland ett helhetsgrepp om specifika fågelgrupper och kommer speciellt att titta på arter vi har sett och förväntar oss att se. Exkursionerna har utformats för att ge en stor variation i artsammansättning och du kommer att få besöka några av södra Sveriges finaste fågellokaler. Inför exkursionerna samlas vi vid Teknikums parkering (som är gratis) och tid för avresa meddelas via mejl (ca kl. 06 för långresorna). 

Schema

Måndag 4/3 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Lördag 16/3 Vårvinterexkursion till kusten: Brytningstiden mellan vinter och vår är en spännande tid! Nu kan man få unika tillfällen att möta riktigt nordliga arter som bestämt sig för att övervintra i Sydsverige eller är på väg norrut från sydligare övervintringsområden. Beroende på hur vädret utvecklas kan olika områden vara intressanta. Exklusiva arter som ibland kan ses denna tid är berglärka, vinterhämpling, snösparv, kungsörn, jaktfalk, alförrädare, toppskarv, vitvingad trut och vittrut. Vädret och fågeltillgången får avgöra vilken kust och vilka lokaler det blir. Men ofta kan t.ex. sträckan Falkenberg-Varberg, nordvästra Skåne och södra Öland vara artrika lokaler denna årstid. 

Måndag 8/4 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Torsdag 11/4 Kvällsexkursion till Husebymaden. Husebymaden är helt klart våtmarken nummer ett för fåglar i Kronobergs län. Samtliga svenska simänder häckar eller rastar regelbundet denna tid på året. Samtidigt är det en stor genomströmning av flyttfåglar, som rastande vadare, svalor, ärlor mm. Ibland kan oförutsedda sällsynta gäster ses denna tid. Solen går ned ca 20.00, så vi har ett par timmar med det finast kvällsljuset, när såväl observationsförhållanden som fågelaktivitet är på topp!

Lördag 27/4 Kristianstad vattenrike erbjuder en mycket stor variation av våtmarker och därmed en hög biologisk mångfald. Exklusiva fåglar man har chans på denna tid inkluderar flera doppingarter, rödspov, brushane, svarttärna, rördrom, vit stork och trastsångare. Det finns flera spännande och olikartade lokaler inom nära avstånd från varandra. Vi försöker plocka in åtminstone någon ny topplokal under årets resa. 

Måndag 6/5 Kvällsexkursion till Lidhemssjön med omnejd: Växjös närmaste ”slättsjö” visar upp sig från sin bästa sida den här årstiden. Vi hoppas på bland annat flera olika änder, flera sångare, rördrom, brun kärrhök, fiskgjuse och lärkfalk och med stor tur mindre hackspett och forsärla. 

Måndag 13/5 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Lördag 18/5 Öland: Ängshök, rödspov, brushane, skärfläcka, halsbandsflugsnappare, rosenfink, höksångare…en majdag på Öland kan bli nästan hur artrik som helst! Ett obligatoriskt inslag i varje vårprogram. Vi kommer att besöka några av Ölands finaste fågellokaler och vi kan räkna med ett stort antal arter, däribland flera exklusiva häckfåglar och rastare. Vi försöker plocka in åtminstone någon ny topplokal under årets resa.

Varmt välkommen till vårens fågelcirkel! /Ola                 
Anmälan till: ola.osterstrom@vaxjo.se Uppge namn, adress, epostadress och telefonnummer om ni är nya medlemmar. 

 

Kontakt

Janica
Janica Sörestedt Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Utflykter i Kronobergs län