• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiecirkel fåglar höstterminen 2024

Grupp vandrare på stig

Studiecirkel fåglar höstterminen 2024

Välkommen att delta på höstens studiecirkel om fågelflyttning och fältbestämning av aktuella fågelgrupper som rovfåglar, vadare och tättingar.

Studiecirkeln Fåglar HT 2024

Under höstens studiecirkel blir det extra fokus på fågelflyttning och fältbestämning av aktuella fågelgrupper som rovfåglar, vadare och tättingar. Men vi kommer också att ordentligt gå igenom hur man använder Artportalen till såväl att rapportera sina observationer som att söka efter fynd mm. 

Exkursionerna har utformats för att ge en stor variation i artsammansättning och du kommer att få besöka några av norra Europas finaste flyttfågellokaler. Inför exkursionerna samlas vi vid Teknikums parkering (som är gratis) och tid för avresa meddelas via mejl. 

Program

Måndag 12/8 Inneträff med introduktion. Katedralskolan kl. 18.00. sal K311. Cirkelledaren möter upp vid Katedralskolans huvudentré. Adress: Samuel Ödmanns väg 1, Växjö. 

Lördag 17/8 Öland: Under sensommaren flyttar de arktiska vadarna söderut. Först lämnar de adulta fåglarna häckningsplatserna uppe i tajgabältet och på tundran. Därefter följer ungfåglarna. I mitten av augusti är artrikedomen särskilt stor på fina rastlokaler i Sydsverige. Både adulta fåglar och ungfåglar trängs på tångbankarna längs de grunda kusterna. Vadarfåglarna är ju en utmanande fågelgrupp när det gäller fältbestämning. Men på Öland i augusti är förutsättningarna optimala att jämföra olika arter och dräkter! 

Lördag 7/9 Falsterbo: Falsterbo är en av Europas bästa sträcklokaler för rovfåglar och har blivit lite av en klassiker för oss. I månadsskiftet augusti/september har bivråken sin sträcktopp vid Falsterbo på väg mot sina afrikanska vinterkvarter. Vissa år under 2000-talet har unga stäpphökar observerats dagligen (vissa dagar med flera ex) i Falsterbo denna tid på året. Övriga rariteter som kan dyka upp inkluderar mindre skrikörn och aftonfalk.  Samtidigt rastar arktiska vadare i stor mängd längs flacka stränder i Sydsverige. Är vädret högtrycksbetonat hoppas vi att det sträcker mycket rovfåglar. Är vädret mer lågtrycksbetonat hoppas vi på att det rastar desto mer vadarfåglar.  

Måndag 9/9 Inneträff Katedralskolan kl. 18.00

Lördag 28/9 Bästkusten: När vi befinner oss mitt under hösten är vindriktning och väder i allmänhet avgörande för fågelförekomsten. Är det ostvindar är förutsättningarna goda för att hitta östliga gäster som kungsfågel- och taigasångare, tajgablåstjärt eller spännande vadare på Öland. Är det däremot västvinder är förutsättningarna goda för havsfågelskådning på västkusten. Vi har chans på stormfågel, havssula, tretåig mås, labbar, stormsvalor mm. Vi bestämmer därför målet för resan när väderläget och fågelrapporterna ger en god bild.

Lördag 12/10 Bästkusten: Senhösten är en mycket spännande tid. Känslan av att allting kan dyka upp är påtaglig. Men fågeltillgången denna årstid är ytterst väderberoende. Den förhärskande vindriktningen har stor betydelse för var fågeltillgången är som störst. Vi bestämmer därför målet för resan när väderläget och fågelrapporterna ger en god bild. Chansen är stor att vi kan hitta intressanta arktiska fåglar som rastar. Kanske har vi tur att får se någon rar stenskvätta, någon nordlig alka eller nordamerikansk and. Om det blåser västligt finns god chans på tretåig mås, havssula och stormfågel längs västkusten. Blåser det ostligt kan någon sibirisk trastfågel, sångare eller vadare dyka upp på Öland. För några år sedan prickade vi in en toppendag för havsfåglar på västkusten som gav stormsvala på ”klappavstånd”! 

18/11 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Varmt välkommen till höstens fågelcirkel! /Ola                 
Anmälan till: ola.osterstrom@vaxjo.se Uppge namn, adress, epostadress och telefonnummer. 

Kontakt

Janica Sörestedt
Verksamhetsutvecklare natur
janica.sorestedt@studieframjandet.se
073-416 14 39

Välkommen att delta på höstens studiecirkel om fågelflyttning och fältbestämning av aktuella fågelgrupper som rovfåglar, vadare och tättingar.

Studiecirkeln Fåglar HT 2024

Under höstens studiecirkel blir det extra fokus på fågelflyttning och fältbestämning av aktuella fågelgrupper som rovfåglar, vadare och tättingar. Men vi kommer också att ordentligt gå igenom hur man använder Artportalen till såväl att rapportera sina observationer som att söka efter fynd mm. 

Exkursionerna har utformats för att ge en stor variation i artsammansättning och du kommer att få besöka några av norra Europas finaste flyttfågellokaler. Inför exkursionerna samlas vi vid Teknikums parkering (som är gratis) och tid för avresa meddelas via mejl. 

Program

Måndag 12/8 Inneträff med introduktion. Katedralskolan kl. 18.00. sal K311. Cirkelledaren möter upp vid Katedralskolans huvudentré. Adress: Samuel Ödmanns väg 1, Växjö. 

Lördag 17/8 Öland: Under sensommaren flyttar de arktiska vadarna söderut. Först lämnar de adulta fåglarna häckningsplatserna uppe i tajgabältet och på tundran. Därefter följer ungfåglarna. I mitten av augusti är artrikedomen särskilt stor på fina rastlokaler i Sydsverige. Både adulta fåglar och ungfåglar trängs på tångbankarna längs de grunda kusterna. Vadarfåglarna är ju en utmanande fågelgrupp när det gäller fältbestämning. Men på Öland i augusti är förutsättningarna optimala att jämföra olika arter och dräkter! 

Lördag 7/9 Falsterbo: Falsterbo är en av Europas bästa sträcklokaler för rovfåglar och har blivit lite av en klassiker för oss. I månadsskiftet augusti/september har bivråken sin sträcktopp vid Falsterbo på väg mot sina afrikanska vinterkvarter. Vissa år under 2000-talet har unga stäpphökar observerats dagligen (vissa dagar med flera ex) i Falsterbo denna tid på året. Övriga rariteter som kan dyka upp inkluderar mindre skrikörn och aftonfalk.  Samtidigt rastar arktiska vadare i stor mängd längs flacka stränder i Sydsverige. Är vädret högtrycksbetonat hoppas vi att det sträcker mycket rovfåglar. Är vädret mer lågtrycksbetonat hoppas vi på att det rastar desto mer vadarfåglar.  

Måndag 9/9 Inneträff Katedralskolan kl. 18.00

Lördag 28/9 Bästkusten: När vi befinner oss mitt under hösten är vindriktning och väder i allmänhet avgörande för fågelförekomsten. Är det ostvindar är förutsättningarna goda för att hitta östliga gäster som kungsfågel- och taigasångare, tajgablåstjärt eller spännande vadare på Öland. Är det däremot västvinder är förutsättningarna goda för havsfågelskådning på västkusten. Vi har chans på stormfågel, havssula, tretåig mås, labbar, stormsvalor mm. Vi bestämmer därför målet för resan när väderläget och fågelrapporterna ger en god bild.

Lördag 12/10 Bästkusten: Senhösten är en mycket spännande tid. Känslan av att allting kan dyka upp är påtaglig. Men fågeltillgången denna årstid är ytterst väderberoende. Den förhärskande vindriktningen har stor betydelse för var fågeltillgången är som störst. Vi bestämmer därför målet för resan när väderläget och fågelrapporterna ger en god bild. Chansen är stor att vi kan hitta intressanta arktiska fåglar som rastar. Kanske har vi tur att får se någon rar stenskvätta, någon nordlig alka eller nordamerikansk and. Om det blåser västligt finns god chans på tretåig mås, havssula och stormfågel längs västkusten. Blåser det ostligt kan någon sibirisk trastfågel, sångare eller vadare dyka upp på Öland. För några år sedan prickade vi in en toppendag för havsfåglar på västkusten som gav stormsvala på ”klappavstånd”! 

18/11 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Varmt välkommen till höstens fågelcirkel! /Ola                 
Anmälan till: ola.osterstrom@vaxjo.se Uppge namn, adress, epostadress och telefonnummer. 

Kontakt

Janica
Janica Sörestedt Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Utflykter i Kronobergs län