• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Grundutbildning för fisketillsynspersoner

Detta är en grundkurs för dig som tänkt bli fisketillsynsperson hos en fiskeförening eller fiskevårdsområde i Kronobergs län

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsynsman kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsynsmannen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsynsmannen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsmannen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsynsman
För att bli fisketillsynsman måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsynsman får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning.
Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.
Förordnandet utfärdas av länsstyrelsen i där du är bosatt.

 

Vi träffas vid fyra tillfällen med start tisdagen 7 mars och 3 följande tisdagar .

 

 

Kontakt

Mikael Ekstrand
Verksamhetsutvecklare natur
mikael.ekstrand@studieframjandet.se

Detta är en grundkurs för dig som tänkt bli fisketillsynsperson hos en fiskeförening eller fiskevårdsområde i Kronobergs län

Anmäl dig

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsynsman kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsynsmannen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsynsmannen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsmannen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsynsman
För att bli fisketillsynsman måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsynsman får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning.
Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.
Förordnandet utfärdas av länsstyrelsen i där du är bosatt.

 

Vi träffas vid fyra tillfällen med start tisdagen 7 mars och 3 följande tisdagar .

 

 

Mikael Ekstrand Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Jakt & fiske i Kronobergs län