• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiecirkel fåglar med Ola Österström

Studiecirkel fåglar med Ola Österström från Växjö fågelklubb vt 2023

Studiecirkeln Fåglar VT 2023 med Ola Österström

Vi kommer att med allmän fågelkunskap, fältbestämning och fåglars häckning under vårens studiecirkel. På inneträffarna blir det genomgångar där du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper. Vi tar ibland ett helhetsgrepp om specifika fågelgrupper och kommer speciellt att titta på arter vi har sett och förväntar oss att se. Exkursionerna har utformats för att ge en stor variation i artsammansättning och du kommer att få besöka några av södra Sveriges finaste fågellokaler. Inför exkursionerna samlas vi vid Teknikums parkering (som är gratis) och tid för avresa meddelas via mejl (ca kl. 06 för långresorna).

13/2 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

4/3 Vårvinterexkursion till kusten: Brytningstiden mellan vinter och vår är en spännande tid! Nu kan man få unika tillfällen att möta riktigt nordliga arter som bestämt sig för att övervintra i Sydsverige eller är på väg norrut från sydligare övervintringsområden. Beroende på hur vädret utvecklas kan olika områden vara intressanta. Exklusiva arter som ibland kan ses denna tid är berglärka, vinterhämpling, snösparv, kungsörn, jaktfalk, alförrädare, toppskarv, vitvingad trut och vittrut. Vädret och fågeltillgången får avgöra vilken kust och vilka lokaler det blir. Men ofta kan t.ex. sträckan Falkenberg-Varberg, nordvästra Skåne och södra Öland vara artrika lokaler denna årstid.

25/3 Taglamyren och Husebymaden. Favorit i repris. Att få avnjuta ett orrspel i gryningen känns verkligen magiskt. Uppemot 30 spelande orrtuppar observeras vissa år och vi kan räkna med andra typiska myrfåglar, som enkelbeckasin, ljungpipare och ängspiplärka. Vid Husebymaden brukar toppen för rastande änder ligga ungefär denna tid på året. Vi kan räkna med flertalet av de i Sverige häckande simandsarterna och mycket annat.

29/4 Sydskåne: En ny tid och åtminstone delvis andra lokaler än de vi besökt tidigare. Skåne är ju ett mycket spännande landskap med specialiteter i alla hörn! I år tänkte jag att vi fokuserar på Sydskåne. Här har vi chans att möta arter som svarttärna, svarthalsad dopping, svarthakad buskskvätta, kungsörn, skäggmes, rördrom och mycket annat spännande. Men artsammansättningen varierar beroende på vilken del av landskapet vi besöker. Vi diskuterar alternativ och ev möjlighet till övernattning på första inneträffen.

13/5 Södra Öland: Ängshök, rödspov, brushane, skärfläcka, halsbandsflugsnappare, rosenfink, höksångare…en majdag på Öland kan bli nästan hur artrik som helst! Ett obligatoriskt inslag i varje vårprogram. Vi kommer att besöka några av södra Ölands finaste fågellokaler och vi kan räkna med ett stort antal arter, däribland flera exklusiva häckfåglar och rastare.

20/5 Kvällsexkursion till Lidhemssjön: Lidhemssjön är Kronobergs läns svar på Hornborgasjön. Denna tid på året är området mycket artrikt. Vi har chans på t.ex. mindre hackspett, forsärla, brun kärrhök, fiskgjuse, havsörn, gulärla, törnskata, rördrom och många andarter.

22/5 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Varmt välkommen till vårens fågelcirkel! /Ola

Anmälan till: ola.osterstrom@vaxjo.se Uppge namn, adress, epostadress och telefonnummer. Eller via Studiefrämjandets hemsida, www.studieframjandet.se.

Kontakt

Janica Sörestedt
Verksamhetsutvecklare natur
janica.sorestedt@studieframjandet.se

Studiecirkel fåglar med Ola Österström från Växjö fågelklubb vt 2023

Anmäl dig

Studiecirkeln Fåglar VT 2023 med Ola Österström

Vi kommer att med allmän fågelkunskap, fältbestämning och fåglars häckning under vårens studiecirkel. På inneträffarna blir det genomgångar där du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper. Vi tar ibland ett helhetsgrepp om specifika fågelgrupper och kommer speciellt att titta på arter vi har sett och förväntar oss att se. Exkursionerna har utformats för att ge en stor variation i artsammansättning och du kommer att få besöka några av södra Sveriges finaste fågellokaler. Inför exkursionerna samlas vi vid Teknikums parkering (som är gratis) och tid för avresa meddelas via mejl (ca kl. 06 för långresorna).

13/2 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

4/3 Vårvinterexkursion till kusten: Brytningstiden mellan vinter och vår är en spännande tid! Nu kan man få unika tillfällen att möta riktigt nordliga arter som bestämt sig för att övervintra i Sydsverige eller är på väg norrut från sydligare övervintringsområden. Beroende på hur vädret utvecklas kan olika områden vara intressanta. Exklusiva arter som ibland kan ses denna tid är berglärka, vinterhämpling, snösparv, kungsörn, jaktfalk, alförrädare, toppskarv, vitvingad trut och vittrut. Vädret och fågeltillgången får avgöra vilken kust och vilka lokaler det blir. Men ofta kan t.ex. sträckan Falkenberg-Varberg, nordvästra Skåne och södra Öland vara artrika lokaler denna årstid.

25/3 Taglamyren och Husebymaden. Favorit i repris. Att få avnjuta ett orrspel i gryningen känns verkligen magiskt. Uppemot 30 spelande orrtuppar observeras vissa år och vi kan räkna med andra typiska myrfåglar, som enkelbeckasin, ljungpipare och ängspiplärka. Vid Husebymaden brukar toppen för rastande änder ligga ungefär denna tid på året. Vi kan räkna med flertalet av de i Sverige häckande simandsarterna och mycket annat.

29/4 Sydskåne: En ny tid och åtminstone delvis andra lokaler än de vi besökt tidigare. Skåne är ju ett mycket spännande landskap med specialiteter i alla hörn! I år tänkte jag att vi fokuserar på Sydskåne. Här har vi chans att möta arter som svarttärna, svarthalsad dopping, svarthakad buskskvätta, kungsörn, skäggmes, rördrom och mycket annat spännande. Men artsammansättningen varierar beroende på vilken del av landskapet vi besöker. Vi diskuterar alternativ och ev möjlighet till övernattning på första inneträffen.

13/5 Södra Öland: Ängshök, rödspov, brushane, skärfläcka, halsbandsflugsnappare, rosenfink, höksångare…en majdag på Öland kan bli nästan hur artrik som helst! Ett obligatoriskt inslag i varje vårprogram. Vi kommer att besöka några av södra Ölands finaste fågellokaler och vi kan räkna med ett stort antal arter, däribland flera exklusiva häckfåglar och rastare.

20/5 Kvällsexkursion till Lidhemssjön: Lidhemssjön är Kronobergs läns svar på Hornborgasjön. Denna tid på året är området mycket artrikt. Vi har chans på t.ex. mindre hackspett, forsärla, brun kärrhök, fiskgjuse, havsörn, gulärla, törnskata, rördrom och många andarter.

22/5 Inneträff. Katedralskolan kl. 18.00.

Varmt välkommen till vårens fågelcirkel! /Ola

Anmälan till: ola.osterstrom@vaxjo.se Uppge namn, adress, epostadress och telefonnummer. Eller via Studiefrämjandets hemsida, www.studieframjandet.se.

Janica Sörestedt Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Utflykter i Kronobergs län