• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Moss och lavkurs med Per Darell.

Passa på att lära dig mer om mossor och lavar, som är så viktiga för både den biologiska mångfalden och för klimatet!


Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö

Per Darell från Naturskyddsföreningen i Alvesta, som är mycket kunnig vad gäller mossor och lavar, håller en kurs som vänder sig både till nybörjare och de som har kunskaper sen tidigare. Vi besöker olika biotoper som myr, källkärr, barrskog och ädellövskog. En viktig del i kursen är att känna igen signalarter, dvs arter som visar att området har höga naturvärden. 

Kursen besår av 2 exkursioner i fält, och 3 tillfällen inomhus med tillgång till mikroskop. Om gruppen önskar kan antalet träffar ökas. Fika medtages till exkursionerna.

Ta med lupp till varje tillfälle.
Kursen är kostnadsfri.
Max 12 deltagare.

Tillfällen:
Tisdagen 1 mars kl 18.00 i Katedralskolan, samling vid huvudingången.
Söndagen 6 mars kl 9.00 ute, lokal meddelas senare
Tisdagen 8 mars kl 18.00 i Katedralskolan.
Söndagen 13 mars kl 9.00 ute, lokal meddelas senare.
Tisdagen 15 mars kl 18.00 i Katedralskolan

Kontakt

Jesaia Lowejko
Verksamhetsutvecklare Natur och miljö
Växjö
jesaia.lowejko@studieframjandet.se
0470-76 29 07

Passa på att lära dig mer om mossor och lavar, som är så viktiga för både den biologiska mångfalden och för klimatet!

Ställ dig på väntlistan


Arrangör: Naturskyddsföreningen Växjö

Per Darell från Naturskyddsföreningen i Alvesta, som är mycket kunnig vad gäller mossor och lavar, håller en kurs som vänder sig både till nybörjare och de som har kunskaper sen tidigare. Vi besöker olika biotoper som myr, källkärr, barrskog och ädellövskog. En viktig del i kursen är att känna igen signalarter, dvs arter som visar att området har höga naturvärden. 

Kursen besår av 2 exkursioner i fält, och 3 tillfällen inomhus med tillgång till mikroskop. Om gruppen önskar kan antalet träffar ökas. Fika medtages till exkursionerna.

Ta med lupp till varje tillfälle.
Kursen är kostnadsfri.
Max 12 deltagare.

Tillfällen:
Tisdagen 1 mars kl 18.00 i Katedralskolan, samling vid huvudingången.
Söndagen 6 mars kl 9.00 ute, lokal meddelas senare
Tisdagen 8 mars kl 18.00 i Katedralskolan.
Söndagen 13 mars kl 9.00 ute, lokal meddelas senare.
Tisdagen 15 mars kl 18.00 i Katedralskolan

Jesaia Lowejko Verksamhetsutvecklare Natur och miljö

Liknande kurser inom Djur & natur i Kronobergs län