• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Onlinekurs i självhushållning och hållbar livsstil

Bild på tomatplanta

Onlinekurs i självhushållning och hållbar livsstil

Vill du lära dig mer om odling, permakultur och självhushåll? I den här onlinekursen får du lära dig grundläggande kunskaper om odling och självhushåll och hur du kan designa ditt eget odlingssystem med hjälp av permakultur.

Kursens syfte är att ge dig verktyg för att skapa en mer hållbar livsstil genom god planering och ett sunt förhållningssätt.
Vi ger tips på sådant vi önskar att vi hade vetat när vi startade vår resa mot självhushåll för 12 år sedan. Kursen passar alla som har en hög ambition att leva hållbart och som är beredda att göra en förändring. Kursen ger inblick i hur man kan jobba med permakultur som hjälpmedel i sitt planeringsarbete och ger dig ett helhetstänk kring odling, sol- och vindskydd av olika slag, hur du utnyttjar olika mikroklimat, renar gråvatten med växter, bygger dammar och odlingsbäddar. Vi ger också tips och råd till dig som tänker flytta ut på landet och börja med självhushåll eller odling för husbehov.

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper att nå dina mål inom självhushållning och hållbar livsstil och ge dig ytterligare motivation att fortsätta med det. Detta innebär att du får kunskaper som gör dig redo för såväl fysiska som psykiska utmaningar som du kan komma att stöta på under resan. Vi har själva gjort den här resan och vet vad som krävs.

Innehåll:
När vi flyttade ut gjorde vi det under väldigt utmanande omständigheter som vi gärna vill dela med oss av till dig som själv tänker samma tankar. Detta hoppas vi kommer att hjälpa dig och motivera dig till att ta steget. Vi tror också det kommer att ge dig betydligt bättre förutsättningar än vad vi hade. Den här kursen är allt och lite till som vi önskat att vi visste den dagen vi startade resan för tolv år sedan.

För att lista kursens innehåll så kortfattat som möjligt:
• Hur man kommer igång med självhushållning av ettåriga och fleråriga grönsaker, bär, frukt och örter
• Anläggning av odlingsbäddar
• Skogsträdgårdsodling
• Växtskydd och växtföljd
• Gödsel, näring och gröngödsling
• Introduktion till permakultur och fördjupning i hur det kan användas i praktiken 
• Misstag och erfarenheter – vad vi önskar att vi hade vetat
• Hållbara miljöanpassade avloppssystem för hushållet
• Gråvattensystem
• Återvinna ditt eget gråvatten
• Renovering med hållbara material och smarta miljövänliga metoder.

Kursledare:
Ylvali Falk Groblad
Jag heter Ylvali och jobbar på vår gård som vi kallar Groblad’s Permakultur. Tillsammans med min man och många hjälpande händer har vi byggt upp en permakulturgård där vi bland annat har anlagt en av Sveriges största skogsträdgårdar. Jag håller onlinekurser i odling och skogsträdgårdsodling samt föreläser och bloggar om självhushållning, hälsa och livsstil.

Dagar Groblad
Jag heter Dagar och är utbildad miljötekniker med särskilt intresse för hållbar utveckling och vatten. Just nu jobbar jag med gröna tak och stadsgrönska. Jag är också utbildad inom byggnadsvård och är certifierad i Permakultur-design (PDC). Jag har designat och byggt vårt växthus i anslutning till bostadshuset där vi renar och återbrukar husets BDT-vatten. Jag har renoverat vårt bostadshus från grunden och där kombinerat återbrukat glas, trä och timmer samt lera.

Groblad’s Permakultur
Utanför Lönashult strax väster om sjön och nationalparken Åsnen har vi på vår kretsloppsgård etablerat flera olika hållbara lösningar. Såsom skogsträdgården med en mångfald av olika växer, och växthuset där vattnet från bostadshuset renas och återbrukas.
Vi utgår från permakulturprinciperna när vi planerar våra system. Det är ett designverktyg som kan användas i allt från odling till stadsplanering. Detta verktyg bygger på några grundläggande etiska värderingar, nämligen omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning av resurser. Genom att använda permakultur när vi ska planera något ser vi till att vi tar med helheten i beräkningen samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att det vi planerar blir långsiktigt hållbart. Principerna är en del av oss, och därmed av hela vår verksamhet. Läs mer om vår verksamhet: www.groblads.se eller www.gardenbergsnas.se

För övriga frågor om kursen kontakta Ylvali på tel. 076 803 7708 eller epost: kontakt@groblads.se

Kursens upplägg
Kursen är uppdelad i 5 delar. Varje del består av en eller flera inspelade videoföreläsningar som kompletteras med dokument, bilder och powerpointpresentationer som man får ladda ner. Möjligheter ges för deltagare att medskapa kursinnehållet.

Förväntningar
Kursen är en baskurs vilket innebär att du som deltar inte behöver några förkunskaper i ämnet. Alla träffar spelas in så du kan se dem efteråt i din egen takt när du har tid. Om du inte vill bli inspelad har du möjlighet att delta anonymt och utan personlig information. Kursen är tänkt att inspirera dig och ge dig grundläggande kunskaper och en överblick, så att du på egen hand kan gå vidare in i de bitar som betyder något för dig. Vi ser gärna att deltagare löpande under kursens gång meddelar oss om saker som kan förbättras.

Material:
Kursen erbjuder olika former av lärande där du genom bland annat digitala träffar, läsbart material, videos och ljudinspelningar kan ta till dig innehållet.
Allt lärande sker online. För att genomföra kursen behöver du ha en dator med Internet som klarar att streama video, samt papper och penna eller digitalt anteckningsverktyg. För att använda det nedladdningsbara materialet är det bra men inte nödvändigt om du ha tillgång till skrivare.
Så går det till: Vi använder mötesverktyget Zoom, där vi kan dela video, ljud, bild och chatt. Du kan ladda ner det gratis från zoom.us till din dator, platta eller mobiltelefon.

Feedback från kursdeltagare:

”Allt har varit superintressant, har lärt mig så mycket om etableringsmetoder som hade (om jag vetat tidigare) underlättat mitt arbete i trädgården. Att inte allt behöver grävas fram och skapas utan kan byggas upp och därmed förbättra underliggande vegetation”.

”Ni är väldigt pedagogiska med powerpointen och metodiska när ni berättar, informationen hinner landa i en själv innan nästa del. Man fick mycket material. Kul att se hur ni har använt er av det”.

”Ert personliga engagemang att få se bilder och misstag och lyckade steg ni har gjort. Att det varit fritt att ställa frågor och portalen nu efteråt”

”Helt ny värld, hade aldrig tänkt på min trädgård ur detta perspektiv tidigare. Att använda amträd och skapa områden med bördig mark där ännu mer vill växa. Har alltid haft fokus på ätbart, men detta blev ytterligare en stor tillgång i hur en trädgård kan planeras. Att träd, buskar och örter kan bidra och skapa en god balans. Intressant, lärorikt, trevligt och jättebra att zoom-kurser används”.

”Inspirerande. Utmanande med områden som jag inte tänkt på förut, t.ex. gråvatten och dammarna. Jag har fått ett bredare perspektiv på självhushållning, det är ju inte bara att äga några djur och odla sin mat”.

 

Kontakt

Jesaia Lowejko
Verksamhetsutvecklare Natur och miljö
Växjö
jesaia.lowejko@studieframjandet.se
0470-76 29 07

Vill du lära dig mer om odling, permakultur och självhushåll? I den här onlinekursen får du lära dig grundläggande kunskaper om odling och självhushåll och hur du kan designa ditt eget odlingssystem med hjälp av permakultur.

Anmäl dig

Kursens syfte är att ge dig verktyg för att skapa en mer hållbar livsstil genom god planering och ett sunt förhållningssätt.
Vi ger tips på sådant vi önskar att vi hade vetat när vi startade vår resa mot självhushåll för 12 år sedan. Kursen passar alla som har en hög ambition att leva hållbart och som är beredda att göra en förändring. Kursen ger inblick i hur man kan jobba med permakultur som hjälpmedel i sitt planeringsarbete och ger dig ett helhetstänk kring odling, sol- och vindskydd av olika slag, hur du utnyttjar olika mikroklimat, renar gråvatten med växter, bygger dammar och odlingsbäddar. Vi ger också tips och råd till dig som tänker flytta ut på landet och börja med självhushåll eller odling för husbehov.

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper att nå dina mål inom självhushållning och hållbar livsstil och ge dig ytterligare motivation att fortsätta med det. Detta innebär att du får kunskaper som gör dig redo för såväl fysiska som psykiska utmaningar som du kan komma att stöta på under resan. Vi har själva gjort den här resan och vet vad som krävs.

Innehåll:
När vi flyttade ut gjorde vi det under väldigt utmanande omständigheter som vi gärna vill dela med oss av till dig som själv tänker samma tankar. Detta hoppas vi kommer att hjälpa dig och motivera dig till att ta steget. Vi tror också det kommer att ge dig betydligt bättre förutsättningar än vad vi hade. Den här kursen är allt och lite till som vi önskat att vi visste den dagen vi startade resan för tolv år sedan.

För att lista kursens innehåll så kortfattat som möjligt:
• Hur man kommer igång med självhushållning av ettåriga och fleråriga grönsaker, bär, frukt och örter
• Anläggning av odlingsbäddar
• Skogsträdgårdsodling
• Växtskydd och växtföljd
• Gödsel, näring och gröngödsling
• Introduktion till permakultur och fördjupning i hur det kan användas i praktiken 
• Misstag och erfarenheter – vad vi önskar att vi hade vetat
• Hållbara miljöanpassade avloppssystem för hushållet
• Gråvattensystem
• Återvinna ditt eget gråvatten
• Renovering med hållbara material och smarta miljövänliga metoder.

Kursledare:
Ylvali Falk Groblad
Jag heter Ylvali och jobbar på vår gård som vi kallar Groblad’s Permakultur. Tillsammans med min man och många hjälpande händer har vi byggt upp en permakulturgård där vi bland annat har anlagt en av Sveriges största skogsträdgårdar. Jag håller onlinekurser i odling och skogsträdgårdsodling samt föreläser och bloggar om självhushållning, hälsa och livsstil.

Dagar Groblad
Jag heter Dagar och är utbildad miljötekniker med särskilt intresse för hållbar utveckling och vatten. Just nu jobbar jag med gröna tak och stadsgrönska. Jag är också utbildad inom byggnadsvård och är certifierad i Permakultur-design (PDC). Jag har designat och byggt vårt växthus i anslutning till bostadshuset där vi renar och återbrukar husets BDT-vatten. Jag har renoverat vårt bostadshus från grunden och där kombinerat återbrukat glas, trä och timmer samt lera.

Groblad’s Permakultur
Utanför Lönashult strax väster om sjön och nationalparken Åsnen har vi på vår kretsloppsgård etablerat flera olika hållbara lösningar. Såsom skogsträdgården med en mångfald av olika växer, och växthuset där vattnet från bostadshuset renas och återbrukas.
Vi utgår från permakulturprinciperna när vi planerar våra system. Det är ett designverktyg som kan användas i allt från odling till stadsplanering. Detta verktyg bygger på några grundläggande etiska värderingar, nämligen omsorg om jorden, omsorg om människor och rättvis fördelning av resurser. Genom att använda permakultur när vi ska planera något ser vi till att vi tar med helheten i beräkningen samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för att det vi planerar blir långsiktigt hållbart. Principerna är en del av oss, och därmed av hela vår verksamhet. Läs mer om vår verksamhet: www.groblads.se eller www.gardenbergsnas.se

För övriga frågor om kursen kontakta Ylvali på tel. 076 803 7708 eller epost: kontakt@groblads.se

Kursens upplägg
Kursen är uppdelad i 5 delar. Varje del består av en eller flera inspelade videoföreläsningar som kompletteras med dokument, bilder och powerpointpresentationer som man får ladda ner. Möjligheter ges för deltagare att medskapa kursinnehållet.

Förväntningar
Kursen är en baskurs vilket innebär att du som deltar inte behöver några förkunskaper i ämnet. Alla träffar spelas in så du kan se dem efteråt i din egen takt när du har tid. Om du inte vill bli inspelad har du möjlighet att delta anonymt och utan personlig information. Kursen är tänkt att inspirera dig och ge dig grundläggande kunskaper och en överblick, så att du på egen hand kan gå vidare in i de bitar som betyder något för dig. Vi ser gärna att deltagare löpande under kursens gång meddelar oss om saker som kan förbättras.

Material:
Kursen erbjuder olika former av lärande där du genom bland annat digitala träffar, läsbart material, videos och ljudinspelningar kan ta till dig innehållet.
Allt lärande sker online. För att genomföra kursen behöver du ha en dator med Internet som klarar att streama video, samt papper och penna eller digitalt anteckningsverktyg. För att använda det nedladdningsbara materialet är det bra men inte nödvändigt om du ha tillgång till skrivare.
Så går det till: Vi använder mötesverktyget Zoom, där vi kan dela video, ljud, bild och chatt. Du kan ladda ner det gratis från zoom.us till din dator, platta eller mobiltelefon.

Feedback från kursdeltagare:

”Allt har varit superintressant, har lärt mig så mycket om etableringsmetoder som hade (om jag vetat tidigare) underlättat mitt arbete i trädgården. Att inte allt behöver grävas fram och skapas utan kan byggas upp och därmed förbättra underliggande vegetation”.

”Ni är väldigt pedagogiska med powerpointen och metodiska när ni berättar, informationen hinner landa i en själv innan nästa del. Man fick mycket material. Kul att se hur ni har använt er av det”.

”Ert personliga engagemang att få se bilder och misstag och lyckade steg ni har gjort. Att det varit fritt att ställa frågor och portalen nu efteråt”

”Helt ny värld, hade aldrig tänkt på min trädgård ur detta perspektiv tidigare. Att använda amträd och skapa områden med bördig mark där ännu mer vill växa. Har alltid haft fokus på ätbart, men detta blev ytterligare en stor tillgång i hur en trädgård kan planeras. Att träd, buskar och örter kan bidra och skapa en god balans. Intressant, lärorikt, trevligt och jättebra att zoom-kurser används”.

”Inspirerande. Utmanande med områden som jag inte tänkt på förut, t.ex. gråvatten och dammarna. Jag har fått ett bredare perspektiv på självhushållning, det är ju inte bara att äga några djur och odla sin mat”.

 

Jesaia Lowejko Verksamhetsutvecklare Natur och miljö

Liknande kurser inom Odling i Kronobergs län