• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Krishantering i vardagen

En onlinekurs i hemberedskap för dig som vill bli medveten och förberedd såväl mentalt som praktiskt på eventuella samhällskriser.

Att vara förberedd på det oväntade handlar om vad som kallas för resiliens. Enkelt uttryckt innebär det motståndskraft och återhämtningsförmåga. Ett samlat begrepp för vår förmåga att motstå och lindra kriser, något som är helt avgörande i vår vardag. I kursen Krishantering i vardagen tittar vi närmare på hur du bättre kan vara förberedd inför olika kriser och samtidigt öka möjligheterna till återhämtning. Den ger dig en möjlighet att som civilperson se om ditt hus och din tillvaro för att säkra upp livet mot några av de oförutsedda händelserna som då och då sker i det moderna samhället. Det handlar om grundläggande trygghet som vatten, mat, värme och kommunikation. Kursen vänder sig till dig som har ett allmänt intresse kring kris och beredskap och kräver inte några förkunskaper.

Kursens olika delar:
Inledning och introduktion - resiliens i praktiken
Vi prövas ständigt i vår vardag och samhället, oftast utan att vi ens tänker på det. Vi tar oss igenom arbetet och vardagen. Och samhället snurrar i de flesta fall på. Men…. plötsligt sker det. Det kan vara ett tillfälligt eller långvarigt elavbrott, störningar i vattenverk som ser till att vi har friskt och rent vatten i våra kranar, skogsbränder, översvämningar som kryper närmare eller något annat som stör vardagens flyt. I din vardag har du för det mesta “batterierna” tillräckligt laddade för att klara av tillfälliga störningar. Kursens första moment tar dig igenom vad beredskap för det oförutsedda kan vara i vardagen och hur det kan stärka din resiliens.

Energi - när strömmen faller bort
Hur kan du trygga din grundläggande (frysen, dator, mobil etc.) elförsörjning på ett enkelt sätt. Vad behövs tex för att du skall kunna hålla din internet-uppkoppling och webben igång så länge som möjligt eller för att inte mobilen och radion skall tystna? Behoven kan se väldigt olika ut beroende på om det gäller lägenhet, villa, stad eller landsbygd. Varje scenario har sina förutsättningar. Vi går igenom och förklarar tänkbara lösningar kring el och värme. 

Dricksvatten och livsmedel - resurser på lager
Det är lätt att ta tjänligt kranvatten för givet. Men då och då stöter de flesta på problem och störningar för vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten. Det kan finnas mängder av förklaringar, men den vanligaste är att det kommunala vattenverket får tillfälliga problem eller att den egna brunnen på något sätt blivit förorenad. Vill det sig illa är samtidigt skafferiet tomt. Med relativt enkel teknik kan man vanligtvis lösa problemen och med rätt planering vet man vilka livsmedel som kan lagras över tid. 

Beredskapspsykologi - trygghet med back-up kunskap
“Gräv där du står”, stanna där du är och samarbeta med andra i grupp gör vi kanske lite för sällan när allt lunkar på som vanligt. Men i kris har det visat sig vara en helt avgörande strategi. Varför, hur och vilka möjligheter det ger är en del av momentet beredskapspsykologi. Samverkan och planering är en del av den praktiska betydelsen av att inte vara ensam i händelse av kriser. Genom att stanna upp och samarbeta med andra i grupp för att hjälpas åt stärks den psykiska uthålligheten. Vi går igenom vad det innebär i teori och praktik för krissituationer att verkligen “tillhöra” en grupp.

Start: 24 maj kl 18.00. Kursen startas vid minst 5 deltagare.
Så går det till: Vi ses via mötesplattformen Zoom. Vi skickar möteslänk efter anmälan.
Antal träffar: 4 tillfällen, à 90 min
Kurskostnad: 1200 kr

Kursledare: Björn Martinsson, arbetar till vardags med energiteknik, särskilt sol- och vindkraft. Är tidigare lärare på gymnasiet för kurser med inriktning mot media, samhällskunskap, sociologi, miljöteknik, samhällsplanering, FN/internationalisering och hållbarhet. Under lång tid har han även varit studie- och cirkelledare för olika studieförbund i såväl Jämtland, Kronoberg som Skåne.

För frågor om kursen kontakta Björn Martinsson på 0761622146 eller ecotechadviser@gmail.com

Kontakt

Jesaia Lowejko
Verksamhetsutvecklare Natur och miljö
Växjö
jesaia.lowejko@studieframjandet.se
0470-76 29 07

En onlinekurs i hemberedskap för dig som vill bli medveten och förberedd såväl mentalt som praktiskt på eventuella samhällskriser.

Anmäl dig

Att vara förberedd på det oväntade handlar om vad som kallas för resiliens. Enkelt uttryckt innebär det motståndskraft och återhämtningsförmåga. Ett samlat begrepp för vår förmåga att motstå och lindra kriser, något som är helt avgörande i vår vardag. I kursen Krishantering i vardagen tittar vi närmare på hur du bättre kan vara förberedd inför olika kriser och samtidigt öka möjligheterna till återhämtning. Den ger dig en möjlighet att som civilperson se om ditt hus och din tillvaro för att säkra upp livet mot några av de oförutsedda händelserna som då och då sker i det moderna samhället. Det handlar om grundläggande trygghet som vatten, mat, värme och kommunikation. Kursen vänder sig till dig som har ett allmänt intresse kring kris och beredskap och kräver inte några förkunskaper.

Kursens olika delar:
Inledning och introduktion - resiliens i praktiken
Vi prövas ständigt i vår vardag och samhället, oftast utan att vi ens tänker på det. Vi tar oss igenom arbetet och vardagen. Och samhället snurrar i de flesta fall på. Men…. plötsligt sker det. Det kan vara ett tillfälligt eller långvarigt elavbrott, störningar i vattenverk som ser till att vi har friskt och rent vatten i våra kranar, skogsbränder, översvämningar som kryper närmare eller något annat som stör vardagens flyt. I din vardag har du för det mesta “batterierna” tillräckligt laddade för att klara av tillfälliga störningar. Kursens första moment tar dig igenom vad beredskap för det oförutsedda kan vara i vardagen och hur det kan stärka din resiliens.

Energi - när strömmen faller bort
Hur kan du trygga din grundläggande (frysen, dator, mobil etc.) elförsörjning på ett enkelt sätt. Vad behövs tex för att du skall kunna hålla din internet-uppkoppling och webben igång så länge som möjligt eller för att inte mobilen och radion skall tystna? Behoven kan se väldigt olika ut beroende på om det gäller lägenhet, villa, stad eller landsbygd. Varje scenario har sina förutsättningar. Vi går igenom och förklarar tänkbara lösningar kring el och värme. 

Dricksvatten och livsmedel - resurser på lager
Det är lätt att ta tjänligt kranvatten för givet. Men då och då stöter de flesta på problem och störningar för vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten. Det kan finnas mängder av förklaringar, men den vanligaste är att det kommunala vattenverket får tillfälliga problem eller att den egna brunnen på något sätt blivit förorenad. Vill det sig illa är samtidigt skafferiet tomt. Med relativt enkel teknik kan man vanligtvis lösa problemen och med rätt planering vet man vilka livsmedel som kan lagras över tid. 

Beredskapspsykologi - trygghet med back-up kunskap
“Gräv där du står”, stanna där du är och samarbeta med andra i grupp gör vi kanske lite för sällan när allt lunkar på som vanligt. Men i kris har det visat sig vara en helt avgörande strategi. Varför, hur och vilka möjligheter det ger är en del av momentet beredskapspsykologi. Samverkan och planering är en del av den praktiska betydelsen av att inte vara ensam i händelse av kriser. Genom att stanna upp och samarbeta med andra i grupp för att hjälpas åt stärks den psykiska uthålligheten. Vi går igenom vad det innebär i teori och praktik för krissituationer att verkligen “tillhöra” en grupp.

Start: 24 maj kl 18.00. Kursen startas vid minst 5 deltagare.
Så går det till: Vi ses via mötesplattformen Zoom. Vi skickar möteslänk efter anmälan.
Antal träffar: 4 tillfällen, à 90 min
Kurskostnad: 1200 kr

Kursledare: Björn Martinsson, arbetar till vardags med energiteknik, särskilt sol- och vindkraft. Är tidigare lärare på gymnasiet för kurser med inriktning mot media, samhällskunskap, sociologi, miljöteknik, samhällsplanering, FN/internationalisering och hållbarhet. Under lång tid har han även varit studie- och cirkelledare för olika studieförbund i såväl Jämtland, Kronoberg som Skåne.

För frågor om kursen kontakta Björn Martinsson på 0761622146 eller ecotechadviser@gmail.com

Jesaia Lowejko Verksamhetsutvecklare Natur och miljö

Liknande kurser inom Samhälle & hållbar utveckling i Kronobergs län