• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Liekurs på Höö

Naturskyddsföreningen Linnébygden anordnar i samverkan med Sagolika Höö en liekurs för alla som vill slå ett slag för mångfalden. Kursen ger grundläggande kunskaper kring ängsbruk med liens hjälp. Kursledare är John Forsberg, Christer Lindström och Ingvar Nilsson.

”Lien som verktyg för bevarande av biologisk mångfald”

Slåtterängarna på Höö har lång hävd och hyser en artrik fauna och flora. ”Äng är åkers moder” hette det förr. I dagens Sverige återstår bara någon promille av de ängsarealer som fanns före jordbrukets industrialisering. Bristen på blommande gräsmarker är ett allvarligt hot mot de vilda pollinatörerna. Genom att anlägga och sköta en äng kan du bidra till att bevara mångfalden.
Läs mer på Naturskyddsföreningen Linnébygdens hemsida https://linnebygden.naturskyddsforeningen.se/

10:00 Presentation och syfte med kursen
 Slåtterängens historia och betydelsen av ängsbruk idag
 Arbeten under året i ängen
 Betydelsen av slåttertidpunkt och höhantering

10:30 Materialkännedom
 Lieblad (typer, tillverkare, kvalitet)
 Lieskaft (orv)
 Slip- och brynmaterial (slipsten, brynsten, stryksticka)

11:00 Slipning
 Grundslipning
 Underhållsslipning

11:30 Inställning av lie
 Längd på orv
 Längd på blad
 Bladvinkel
 Jordläggning

12:30 Lunchpaus
Stefan Hörberg, dagens brukare, berättar om gården och ger historiska återblickar på Höö, där markerna hävdats sedan medeltiden

13:00 Slåtterteknik
 Demonstration av grundteknik vid lieslåtter på plan mark
 Enskild övning av grundteknik med individuell hjälp
 Demonstration av lieteknik vid hinder och liknande
 Fortsatt övning av slipning och inställning av lie

15.30 Utvärdering och avslutning av kursen (inbjudan till slåttern första lördagen i augusti vid Stenbrohults kyrka)

Kursmål: Deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vad man skall tänka på då man skaffar en lie, hur man underhåller och ställer in den samt hur man använder den. Man skall också lära sig något om betydelsen av att använda lien och andra skärande redskap i arbetet med att bevara och utveckla ängars biologiska mångfald.
Deltagare bör ta med egen lie om de har. Även lösa blad för bedömning. Några liar finns att låna.

Kursinfo: Max 15 deltagare. Kursavgift 500 kr inkl sopplunch och kaffe. Anmälan senast 28 juni.

Frågor och kontakt: Ingvar Nilsson 0702-502754

 

Kontakt

Jesaia Lowejko
Verksamhetsutvecklare Natur och miljö
Växjö
jesaia.lowejko@studieframjandet.se
0470-76 29 07

Naturskyddsföreningen Linnébygden anordnar i samverkan med Sagolika Höö en liekurs för alla som vill slå ett slag för mångfalden. Kursen ger grundläggande kunskaper kring ängsbruk med liens hjälp. Kursledare är John Forsberg, Christer Lindström och Ingvar Nilsson.

Anmäl dig

”Lien som verktyg för bevarande av biologisk mångfald”

Slåtterängarna på Höö har lång hävd och hyser en artrik fauna och flora. ”Äng är åkers moder” hette det förr. I dagens Sverige återstår bara någon promille av de ängsarealer som fanns före jordbrukets industrialisering. Bristen på blommande gräsmarker är ett allvarligt hot mot de vilda pollinatörerna. Genom att anlägga och sköta en äng kan du bidra till att bevara mångfalden.
Läs mer på Naturskyddsföreningen Linnébygdens hemsida https://linnebygden.naturskyddsforeningen.se/

10:00 Presentation och syfte med kursen
 Slåtterängens historia och betydelsen av ängsbruk idag
 Arbeten under året i ängen
 Betydelsen av slåttertidpunkt och höhantering

10:30 Materialkännedom
 Lieblad (typer, tillverkare, kvalitet)
 Lieskaft (orv)
 Slip- och brynmaterial (slipsten, brynsten, stryksticka)

11:00 Slipning
 Grundslipning
 Underhållsslipning

11:30 Inställning av lie
 Längd på orv
 Längd på blad
 Bladvinkel
 Jordläggning

12:30 Lunchpaus
Stefan Hörberg, dagens brukare, berättar om gården och ger historiska återblickar på Höö, där markerna hävdats sedan medeltiden

13:00 Slåtterteknik
 Demonstration av grundteknik vid lieslåtter på plan mark
 Enskild övning av grundteknik med individuell hjälp
 Demonstration av lieteknik vid hinder och liknande
 Fortsatt övning av slipning och inställning av lie

15.30 Utvärdering och avslutning av kursen (inbjudan till slåttern första lördagen i augusti vid Stenbrohults kyrka)

Kursmål: Deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vad man skall tänka på då man skaffar en lie, hur man underhåller och ställer in den samt hur man använder den. Man skall också lära sig något om betydelsen av att använda lien och andra skärande redskap i arbetet med att bevara och utveckla ängars biologiska mångfald.
Deltagare bör ta med egen lie om de har. Även lösa blad för bedömning. Några liar finns att låna.

Kursinfo: Max 15 deltagare. Kursavgift 500 kr inkl sopplunch och kaffe. Anmälan senast 28 juni.

Frågor och kontakt: Ingvar Nilsson 0702-502754

 

Jesaia Lowejko Verksamhetsutvecklare Natur och miljö

Liknande kurser inom Naturvård i Kronobergs län