• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Studiestöd

Föreningshuset Kontakten en del av Flyktingnätverket i Uppsala.

Kontakten är en del av flyktingnätverket i Uppsala
Nätverket har bildats förra året. Syftet med nätverket är att samordna, samverka och fördela resurser så att de når målgruppen.

Du kan vända dig till Kontakten både i vår öppna verksamhet och till våra insatser för asylsökande läs mer om våra tia insatser här