• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Digital Grundkurs i fisketillsyn för -Kalmar, Östergötland, Stockholm & Gotlands län

Fiskare drar upp fiskenät

Digital Grundkurs i fisketillsyn för -Kalmar, Östergötland, Stockholm & Gotlands län

Fisketillsynskurs för utbildning av fisketillsynsperson som kan kontrollera att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs så att fiske skall kunna ske på lika villkor samt att skydda fiskbestånden.

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsyns person kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsyns personen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsyns personen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsyns personen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsyns person
För att bli fisketillsyns person måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsyns person får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsyns personens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning.
Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.
Förordnandet utfärdas av länsstyrelsen i respektive län.
I dagsläget är denna utbildning godkänd av Kalmar, Östergötland, Stockholm samt Gotlands länsstyrelser.

Kurstillfällen: 
Söndagar vid 4 tillfällen med start 22 oktober och avslut 3 december

Träff 1 kväll genomgång av material och uppgifter

Hemstudier av materialet som skickas ut.

Träff 2, uppföljning av hemuppgifter.

Träff 3 kväll, diskussion och uppföljning

Hemstudier av materialet som skickas ut.

Träff 4 kväll, diskussion uppföljning samt kunskapstest.
Träffarna kommer att hållas via det digitala mötesverktyget Teams och allt material kommer att sändas ut till er via e-post.

Plats: 
Digital plattform, länk kommer som inbjudan.

Det du behöver är en skärm, laptop/dator/platta och internetuppkoppling. Vi använder mycket enkla och användarvänliga plattformar


Ledare: Ola Sennefjord Jonsson
Kostnad: 900 kr inklusive studiematerial. Betalas via faktura från Studiefrämjandet.

Anmälan sker via hemsidan,
kommer du från ett annat län? Ta kontakt med er länsstyrelse och ställ frågan om de godkänner utbildningen i digitalt forum.

Frågor? Kontakta Erica Lindquist, Studiefrämjandet på mail erica.lindquist@studieframjandet.se


Välkommen!

Kontakt

Erica Lindquist
Verksamhetsutvecklare jakt
Kalmar
erica.lindquist@studieframjandet.se
0480-36 39 17

Fisketillsynskurs för utbildning av fisketillsynsperson som kan kontrollera att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs så att fiske skall kunna ske på lika villkor samt att skydda fiskbestånden.

Anmäl dig

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsyns person kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsyns personen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsyns personen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsyns personen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsyns person
För att bli fisketillsyns person måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsyns person får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsyns personens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning.
Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.
Förordnandet utfärdas av länsstyrelsen i respektive län.
I dagsläget är denna utbildning godkänd av Kalmar, Östergötland, Stockholm samt Gotlands länsstyrelser.

Kurstillfällen: 
Söndagar vid 4 tillfällen med start 22 oktober och avslut 3 december

Träff 1 kväll genomgång av material och uppgifter

Hemstudier av materialet som skickas ut.

Träff 2, uppföljning av hemuppgifter.

Träff 3 kväll, diskussion och uppföljning

Hemstudier av materialet som skickas ut.

Träff 4 kväll, diskussion uppföljning samt kunskapstest.
Träffarna kommer att hållas via det digitala mötesverktyget Teams och allt material kommer att sändas ut till er via e-post.

Plats: 
Digital plattform, länk kommer som inbjudan.

Det du behöver är en skärm, laptop/dator/platta och internetuppkoppling. Vi använder mycket enkla och användarvänliga plattformar


Ledare: Ola Sennefjord Jonsson
Kostnad: 900 kr inklusive studiematerial. Betalas via faktura från Studiefrämjandet.

Anmälan sker via hemsidan,
kommer du från ett annat län? Ta kontakt med er länsstyrelse och ställ frågan om de godkänner utbildningen i digitalt forum.

Frågor? Kontakta Erica Lindquist, Studiefrämjandet på mail erica.lindquist@studieframjandet.se


Välkommen!

Kontakt

Erica Lindquist
Erica Lindquist Verksamhetsutvecklare jakt

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Kalmar län