• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Digital fortbildning för fisketillsynspersoner i Kalmar, Östergötland, Stockholm & Gotlands län

Fiskare håller i en fisk

Digital fortbildning för fisketillsynspersoner i Kalmar, Östergötland, Stockholm & Gotlands län

Är du fisketillsyningsperson? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen måste genomföras före ditt förordnandes utgång, alltså en kurs för dig som har ett förordnande idag.

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsyns personer. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före utgången av sitt befintliga.
Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

Så har du en utbildning äldre än 6 år måste du gå denna fortbildning för att få ett nytt förordnande.
Därefter måste man, om man inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning för att få ett 6-års förordnande.
För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar, Östergötland, Stockholm och Gotlands län, fortbildningen som en digital utbildning under 2023.

Kursavgift: 800 kronor, digitalt kursmaterial ingår.

Plats: Digital plattform, länk kommer som inbjudan från er kursledare.

Tid: Tre söndagar med start 22 oktober 2023 och avslut 26 november 2023 
Träff 1 kväll, genomgång av material och uppgifter medskick av hemstudier av materialet som skickats ut.
Träff 2 kväll, uppföljning av hemuppgifter, diskussion och nya frågeställningar.
Hemstudier av materialet.
Träff 3 kväll, diskussion uppföljning samt avslutande diskussion.
Träffarna kommer att hållas via det digitala mötesverktyget Teams och allt material kommer att skickas till dig via e-post.
Det du behöver är en skärm, laptop/dator/platta och uppkoppling. Vi använder mycket enkla och användarvänliga plattformar.
Faktura kommer att skickas ut från Studiefrämjandet.

För frågor kontakta Erica Lindquist på erica.lindquist@studieframjandet.se

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på den gula knappen .

Kontakt

Erica Lindquist
Verksamhetsutvecklare jakt
Kalmar
erica.lindquist@studieframjandet.se
0480-36 39 17

Är du fisketillsyningsperson? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen måste genomföras före ditt förordnandes utgång, alltså en kurs för dig som har ett förordnande idag.

Anmäl dig

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsyns personer. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före utgången av sitt befintliga.
Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

Så har du en utbildning äldre än 6 år måste du gå denna fortbildning för att få ett nytt förordnande.
Därefter måste man, om man inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning för att få ett 6-års förordnande.
För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar, Östergötland, Stockholm och Gotlands län, fortbildningen som en digital utbildning under 2023.

Kursavgift: 800 kronor, digitalt kursmaterial ingår.

Plats: Digital plattform, länk kommer som inbjudan från er kursledare.

Tid: Tre söndagar med start 22 oktober 2023 och avslut 26 november 2023 
Träff 1 kväll, genomgång av material och uppgifter medskick av hemstudier av materialet som skickats ut.
Träff 2 kväll, uppföljning av hemuppgifter, diskussion och nya frågeställningar.
Hemstudier av materialet.
Träff 3 kväll, diskussion uppföljning samt avslutande diskussion.
Träffarna kommer att hållas via det digitala mötesverktyget Teams och allt material kommer att skickas till dig via e-post.
Det du behöver är en skärm, laptop/dator/platta och uppkoppling. Vi använder mycket enkla och användarvänliga plattformar.
Faktura kommer att skickas ut från Studiefrämjandet.

För frågor kontakta Erica Lindquist på erica.lindquist@studieframjandet.se

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på den gula knappen .

Kontakt

Erica Lindquist
Erica Lindquist Verksamhetsutvecklare jakt

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Kalmar län