• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Digital fortbildning för fisketillsynspersoner i Kalmar, Östergötland, Stockholm & Gotlands län

Digital fortbildning för fisketillsynspersoner i Kalmar, Östergötland, Stockholm & Gotlands län

Är du fisketillsyningsperson? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen måste genomföras före ditt förordnandes utgång, alltså en kurs för dig som har ett förordnande idag.

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före utgången av sitt befintliga.
Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

Så har du en utbildning äldre än 6 år måste du gå denna fortbildning för att få ett nytt förordnande.

Därefter måste man, om man inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning för att få ett 6-års förordnande.

För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna under pågående Covid-19 -erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, Östergötland, Gotland och Stockholm, fortbildningen som en digital utbildning under 2021.
Anmälan sker här och strax innan kursstart skickar vi ut mer information kring anslutning.

Kursavgift: 650 kronor, digitalt kursmaterial ingår.

Plats: 
Digital plattform, länk kommer som inbjudan.

Tid:
Tre träffar kvällstid:
4:e november
11:e november
18:e november
Start klockan 18:00 och vi beräknar sluta 21:00

Det du behöver är en skärm, laptop/dator/platta och uppkoppling. Vi använder mycket enkla och användarvänliga plattformar

För frågor kontakta Erica Lindquist på erica.lindquist@studieframjandet.se

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på den gula knappen ovan.
Är inte ditt län med ovan? Tag kontakt med din länsstyrelse och se om de vill godkänna utbildningen så är ni välkomna efter det.

Kontakt

Erica Lindquist
Verksamhetsutvecklare Jakt och fiske
Kalmar
erica.lindquist@studieframjandet.se
0480-36 39 17

Är du fisketillsyningsperson? Ta då chansen att gå vår fortbildning för att lära dig om den nya föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten beslutat om. Fortbildningen måste genomföras före ditt förordnandes utgång, alltså en kurs för dig som har ett förordnande idag.

Anmäl dig

Havs och Vattenmyndigheten beslutade under våren 2018 om en ny föreskrift för fisketillsynspersoner. Den nya förskriften innebär bland annat förändringar av förordnandet.

Enligt de nya föreskrifterna ges den sökande, som redan har en grundutbildning, ett förordnande på 6 år i stället för som tidigare 3 år. En förutsättning för detta är att man genomgått fortbildningen före utgången av sitt befintliga.
Efter 6 år krävs sedan en fortbildning för att den sökande skall erhålla ett nytt förordnande på 6 år och detta upprepas därefter vart 6:e år.

Så har du en utbildning äldre än 6 år måste du gå denna fortbildning för att få ett nytt förordnande.

Därefter måste man, om man inte gått fortbildningen, gå en ny grundutbildning för att få ett 6-års förordnande.

För att klara en övergångsperiod till de nya bestämmelserna under pågående Covid-19 -erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar, Östergötland, Gotland och Stockholm, fortbildningen som en digital utbildning under 2021.
Anmälan sker här och strax innan kursstart skickar vi ut mer information kring anslutning.

Kursavgift: 650 kronor, digitalt kursmaterial ingår.

Plats: 
Digital plattform, länk kommer som inbjudan.

Tid:
Tre träffar kvällstid:
4:e november
11:e november
18:e november
Start klockan 18:00 och vi beräknar sluta 21:00

Det du behöver är en skärm, laptop/dator/platta och uppkoppling. Vi använder mycket enkla och användarvänliga plattformar

För frågor kontakta Erica Lindquist på erica.lindquist@studieframjandet.se

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på den gula knappen ovan.
Är inte ditt län med ovan? Tag kontakt med din länsstyrelse och se om de vill godkänna utbildningen så är ni välkomna efter det.

Erica Lindquist Verksamhetsutvecklare Jakt och fiske

Liknande kurser inom Jakt & fiske i Kalmar län