Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

Fisketillsynskurs 2019 Kalmar

Fisketillsynskurs 2019 Kalmar

Fisketillsynskurs för utbildning av fisketillsynsman som kan kontrollera att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs så att fiske skall kunna ske på lika villkor samt att skydda fiskbestånden.

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsynsman kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsynsmannen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsynsmannen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsmannen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsynsman
För att bli fisketillsynsman måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsynsman får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning. Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.

Kurstillfällen: Onsdagarna 2/10, 9/10 (ej fysiska träffar utan studieträffar digitalt) och 12/10 kl. 08.30-17.00 fysisk träff på Studiefrämjandet i Kalmar (Tiderna kan komma att justeras något)
Lokal: Studiefrämjandets lokaler på Skälby i Kalmar
Ledare: Ola Sennefjord Jonsson
Kostnad: 1250 kr inklusive material/bok och lunch/fika. Betalas via faktura

Anmälan senast den  september via hemsidan,

Frågor? Kontakta Erica Lindquist, Studiefrämjandet på mail erica.lindquist@studieframjandet.se


Välkommen!

Kontakt

Erica Lindquist
Verksamhetsutvecklare Jakt och fiske
Kalmar
erica.lindquist@studieframjandet.se
0480-36 39 17

Fisketillsynskurs för utbildning av fisketillsynsman som kan kontrollera att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs så att fiske skall kunna ske på lika villkor samt att skydda fiskbestånden.

Anmäl dig

En effektiv fiskevårdsåtgärd är att se till att de regler som omgärdar fisket efterföljs. Tillsynen i våra sjöar och vattendrag bedrivs för att fisket ska ske på lika villkor för alla som fiskar och för att skydda fiskbestånden. En fisketillsynsman kontrollerar inom sitt tjänstgöringsområde att lagar och författningar om fiske och fiskevård följs. Fisketillsynsmannen jobbar på uppdrag av till exempel en sportfiskeklubb eller ett fiskevårdsområde. För att sköta sitt uppdrag får fisketillsynsmannen undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsmannen får också ta redskap, fisk eller annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Kurs till fisketillsynsman
För att bli fisketillsynsman måste du:
• ha fyllt 18 år
• vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige
• ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc).

I utbildningen till fisketillsynsman får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Efter genomförd utbildning ansöker du hos länsstyrelsen om att bli förordnad som tillsynsman. Ansökan ska skrivas under av din uppdragsgivare och skickas ihop med intyg på godkänd utbildning. Länsstyrelsen gör en bedömning om du är lämplig som tillsynsman genom en förfrågan i polisens brotts– och misstankeregistret. Förordnandet gäller 6 år.

Kurstillfällen: Onsdagarna 2/10, 9/10 (ej fysiska träffar utan studieträffar digitalt) och 12/10 kl. 08.30-17.00 fysisk träff på Studiefrämjandet i Kalmar (Tiderna kan komma att justeras något)
Lokal: Studiefrämjandets lokaler på Skälby i Kalmar
Ledare: Ola Sennefjord Jonsson
Kostnad: 1250 kr inklusive material/bok och lunch/fika. Betalas via faktura

Anmälan senast den  september via hemsidan,

Frågor? Kontakta Erica Lindquist, Studiefrämjandet på mail erica.lindquist@studieframjandet.se


Välkommen!

Erica Lindquist Verksamhetsutvecklare Jakt och fiske

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Kalmar län

Fisketillsyn- kurser, studiecirklar & evenemang (2 rader)
ArrangemangPlatsPlats, tid, antal gånger och prisStartarDag/tidAntal gångerPris
Studiecirkel/kurs: Fisketillsynskurs 2019 KalmarMer info Kalmar 2019-10-02 onsdag 17:00 - 21:00 3 1 250 krMer info
Distanskurs: Fortbildning för fisketillsyningspersoner på Café JaktstuganMer info 2019-08-31 lördag 08:30 - 17:00 1 800 krMer info