Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

Välkomna till Kalmar Trädgårdsdag 2019!

Välkomna till Kalmar Trädgårdsdag 2019!

Kalmar Trädgårdsförening och Trädgårdsamatörerna Ö-STA tillsammans med Studiefrämjandet i Kalmar introducerar ett nytt trädgårdsevenemang! Välkomna till Skälbyträdgården i Kalmar lördagen den 15 juni, kl 10-15

 

 

 

KALMAR TRÄDGÅRDSDAG

 

Plats: I och runt Skälbyträdgården som ligger mittemot Kalmar Kommuns växthus på Skälbyområdet i Kalmar.

 

Program:

 • Växtmarknad där trädgårdsföreningarnas medlemmar kommer sälja eget växtmaterial

 • B´Ströö Träd & Buskar från Byxelkrok - försäljning av spännande och ovanliga växter, främst träd & buskar

 • Egnérs Växter från Karlskrona - försäljning av spännande och ovanliga växter, främst träd & buskar

 • Woodlandentusiasten  Ulf Sill från Mörrum - försäljning av spännande och ovanliga woodlandperenner

 • Funkiagården med hostaodlaren Kent Lewén från Fridlevstad - försäljning av funkior/hostor

 • Larssons Plantskola med Lennart Larsson från Ulricehamn - försäljning av perenner

 • Pomolog Sven Plasgård från Öland - försäljning av äldre sorter av fruktträd - många med lokal anknytning

 • Pelargonexperterna Gunilla & Boris Pålsson från Färjestaden - försäljning av både vanliga och ovanliga pelargoner

 • Svenska Örtasällskapet - svarar på frågor om örter och dess omfattande användningsområden och försäljning av örter

 • Föreningen Sesam - lokala medlemmar informerar om föreningen och dess arbete med bevarandet av växtsorter via fröodling

 • Trädgårdsrelaterade föredrag: Bl a Lars-Gunnar Lindberg från Sydrosen pratar om rosor kl 13 och tomater kl 11

 • Christer Jonsson från Sydostrosen svarar på frågor om rosor

 • Trädgårdsjohan Gröna Visioner svarar på frågor om trädvård/beskärning, växtkomposition och trädgård i allmänhet

 • Thorsten Jansson från Ölands Botaniska Förening svarar på frågor om föreningen & den unika Öländska växtvärlden & bokförsäljning

 • Naturskyddsföreningen Kalmar informerar om deras verksamhet, svarar på frågor om biologisk mångfald och bygger insektshotell

 • Stefan Axelsson från Bäckebo slöjd & finsnickeri

 • Nyhagens Trädgård & Plantskola från Berghem - försäljning av perenner, buskar & träd, speciellt ovanliga Magnolior

+ Hembakat fika, Växtlotteri med löpande utdelning, Nätverkande trädgårdsmingel, Musikunderhållning, Barnaktivitet med frösådd, Möjlighet att kika in i "Tropiskan" i Kalmar Kommuns växthus

 

Anordnare och samarbetspartners: Ett samarbete mellan Studiefrämjandet i Kalmar Län, Kalmar Trädgårdsförening, Trädgårdsamatörerna Ö-STA (Öland- & Sydöstra Småland) och Kalmar Kommun.

Idén: Målet är att få ihop odlings- och trädgårdsintresserade runtomkring Kalmar Län med omnejd under en dag, på en plats! Att skapa ett återkommande tillfälle per år där trädgårdsfolk kan nätverka, inspirera varandra och andra, utbyta tips och anekdoter, gnälla över branschen, skadedjur, tidsbrist, krämpor m m, skapa opinion för viktiga grönytefrågor eller bara visa att intresset och ni finns. Om inte annat så kan man alltid köpa en rolig planta och lite hembakat fika och hänga en stund i Skälbyträdgården!

 

Alla är välkomna, sätt en blomma i kalendern, länka denna sida och sprid gärna ordet så gör vi detta till något kul!

Jag har även lagt upp evenemanget på Facebook så visa gärna ditt intresse där!

Kalmar Trädgårdsdag - Evenemang Facebook

#kalmartradgardsdag
#skälbyträdgården

 

Ta chansen att få svar på dina frågor!

Ta alltså chansen att besöka Kalmar Trädgårdsdag och snacka avancerad växtnörderi med Boel Thorsell, Kent Egnér, Kent Lewén, Lennart Larsson, Ulf Sill m fl, fruktsorter med Sven Plasgård, pelargoner med Gunilla & Boris Pålsson, rossorter och rosskötsel med Lars-Gunnar Lindberg och Christer Jonsson, den Öländska växtvärlden med Thorsten Jansson eller trädvård, växtkomposition och allmänna trädgårdsfunderingar med Johan Hedman osv.
Mer information:

https://www.bstrootradobuskar.se/

http://www.egnersvaxter.se/

http://www.plasgard.se/

Sydrosen och Sydostrosen

Funkiagården

Pelargon Pålsson Färjestaden

Svenska Örtasällskapet

Ölands Botaniska Förening

http://www.tradgardsjohan.se/

Nyhagens Trädgård & Plantskola

 

Trädgårdsföreningarna:

Apropå de lokala trädgårdsföreningarna, stöd dem gärna genom medlemskap, i medlemskapet ingår bl a möjlighet att ta del av alla deras intressanta och spännande föreningsaktiviteter, utbyta kunskaper och inspiration medlemmar emellan, plus deras kunskapsfyllda medlemstidningar Hemträdgården och Trädgårdsamatören direkt hem i brevlådan, bara tidningarna är värda ett medlemskap, mer info här:

http://www.kalmartradgardsforening.se/

https://www.osta-kretsen.com/

 

Mer information om Skälbyträdgården:

Detta evenemang är också ett tillfälle att lyfta medvetenheten om Skälbyträdgården som en ny grön mötesplats i Kalmar. Skälbyträdgården är en liten fickpark i det större grönområdet Skälby i Kalmar. Den drivs av Studiefrämjandet i Kalmar Län och ni hittar den mittemot kommunens stora växthus. Grundstommen blev anlagd 2015-17. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden i samarbete med Studiefrämjandet. Idén med trädgården är att den kan bidra till att skapa ett tillgängligt grönt rum för aktiviteter, lärande, skapande och personlig utveckling där alla är välkomna. Trädgårdsmiljön bidrar också till inspiration, upptäckarglädje och kontemplation, en liten originell artrik "oas" med potential att bli en värdefull mötesplats. För varje år som går kommer trädgårdens träd-, busk- och örtskikt av växter att utvecklas i takt med att fler människor hittar dit och skapar nya minnen kopplade till platsen. Skälbyträdgårdens resa har bara börjat. Skapa ditt eget minne kopplat till platsen så kan vi samtidigt sprida kunskapen om hur viktiga alla gröna "oaser" är för att främja ett hållbart och hälsosamt samhälle. Det är långt ifrån självklart att nya tillgängliga, artrika och allmänt intressanta grönytor skapas i stadsnära miljö så därför är det speciellt viktigt att lyfta platser som Skälbyträdgården och i samma andetag förstå vikten av hela Skälbyområdet som den gröna lunga det är i Kalmar.

 

 

Vänliga hälsningar,
Johan Hedman
Trädgårdsmästare/Verksamhetsutvecklare Trädgård & Odling
Studiefrämjandet i Kalmar Län

johan.hedman@studieframjandet.se

 

Kontakt

Johan Hedman
Kalmar
johan.hedman@studieframjandet.se
+46 480364970

Kalmar Trädgårdsförening och Trädgårdsamatörerna Ö-STA tillsammans med Studiefrämjandet i Kalmar introducerar ett nytt trädgårdsevenemang! Välkomna till Skälbyträdgården i Kalmar lördagen den 15 juni, kl 10-15

 

 

 

KALMAR TRÄDGÅRDSDAG

 

Plats: I och runt Skälbyträdgården som ligger mittemot Kalmar Kommuns växthus på Skälbyområdet i Kalmar.

 

Program:

 • Växtmarknad där trädgårdsföreningarnas medlemmar kommer sälja eget växtmaterial

 • B´Ströö Träd & Buskar från Byxelkrok - försäljning av spännande och ovanliga växter, främst träd & buskar

 • Egnérs Växter från Karlskrona - försäljning av spännande och ovanliga växter, främst träd & buskar

 • Woodlandentusiasten  Ulf Sill från Mörrum - försäljning av spännande och ovanliga woodlandperenner

 • Funkiagården med hostaodlaren Kent Lewén från Fridlevstad - försäljning av funkior/hostor

 • Larssons Plantskola med Lennart Larsson från Ulricehamn - försäljning av perenner

 • Pomolog Sven Plasgård från Öland - försäljning av äldre sorter av fruktträd - många med lokal anknytning

 • Pelargonexperterna Gunilla & Boris Pålsson från Färjestaden - försäljning av både vanliga och ovanliga pelargoner

 • Svenska Örtasällskapet - svarar på frågor om örter och dess omfattande användningsområden och försäljning av örter

 • Föreningen Sesam - lokala medlemmar informerar om föreningen och dess arbete med bevarandet av växtsorter via fröodling

 • Trädgårdsrelaterade föredrag: Bl a Lars-Gunnar Lindberg från Sydrosen pratar om rosor kl 13 och tomater kl 11

 • Christer Jonsson från Sydostrosen svarar på frågor om rosor

 • Trädgårdsjohan Gröna Visioner svarar på frågor om trädvård/beskärning, växtkomposition och trädgård i allmänhet

 • Thorsten Jansson från Ölands Botaniska Förening svarar på frågor om föreningen & den unika Öländska växtvärlden & bokförsäljning

 • Naturskyddsföreningen Kalmar informerar om deras verksamhet, svarar på frågor om biologisk mångfald och bygger insektshotell

 • Stefan Axelsson från Bäckebo slöjd & finsnickeri

 • Nyhagens Trädgård & Plantskola från Berghem - försäljning av perenner, buskar & träd, speciellt ovanliga Magnolior

+ Hembakat fika, Växtlotteri med löpande utdelning, Nätverkande trädgårdsmingel, Musikunderhållning, Barnaktivitet med frösådd, Möjlighet att kika in i "Tropiskan" i Kalmar Kommuns växthus

 

Anordnare och samarbetspartners: Ett samarbete mellan Studiefrämjandet i Kalmar Län, Kalmar Trädgårdsförening, Trädgårdsamatörerna Ö-STA (Öland- & Sydöstra Småland) och Kalmar Kommun.

Idén: Målet är att få ihop odlings- och trädgårdsintresserade runtomkring Kalmar Län med omnejd under en dag, på en plats! Att skapa ett återkommande tillfälle per år där trädgårdsfolk kan nätverka, inspirera varandra och andra, utbyta tips och anekdoter, gnälla över branschen, skadedjur, tidsbrist, krämpor m m, skapa opinion för viktiga grönytefrågor eller bara visa att intresset och ni finns. Om inte annat så kan man alltid köpa en rolig planta och lite hembakat fika och hänga en stund i Skälbyträdgården!

 

Alla är välkomna, sätt en blomma i kalendern, länka denna sida och sprid gärna ordet så gör vi detta till något kul!

Jag har även lagt upp evenemanget på Facebook så visa gärna ditt intresse där!

Kalmar Trädgårdsdag - Evenemang Facebook

#kalmartradgardsdag
#skälbyträdgården

 

Ta chansen att få svar på dina frågor!

Ta alltså chansen att besöka Kalmar Trädgårdsdag och snacka avancerad växtnörderi med Boel Thorsell, Kent Egnér, Kent Lewén, Lennart Larsson, Ulf Sill m fl, fruktsorter med Sven Plasgård, pelargoner med Gunilla & Boris Pålsson, rossorter och rosskötsel med Lars-Gunnar Lindberg och Christer Jonsson, den Öländska växtvärlden med Thorsten Jansson eller trädvård, växtkomposition och allmänna trädgårdsfunderingar med Johan Hedman osv.
Mer information:

https://www.bstrootradobuskar.se/

http://www.egnersvaxter.se/

http://www.plasgard.se/

Sydrosen och Sydostrosen

Funkiagården

Pelargon Pålsson Färjestaden

Svenska Örtasällskapet

Ölands Botaniska Förening

http://www.tradgardsjohan.se/

Nyhagens Trädgård & Plantskola

 

Trädgårdsföreningarna:

Apropå de lokala trädgårdsföreningarna, stöd dem gärna genom medlemskap, i medlemskapet ingår bl a möjlighet att ta del av alla deras intressanta och spännande föreningsaktiviteter, utbyta kunskaper och inspiration medlemmar emellan, plus deras kunskapsfyllda medlemstidningar Hemträdgården och Trädgårdsamatören direkt hem i brevlådan, bara tidningarna är värda ett medlemskap, mer info här:

http://www.kalmartradgardsforening.se/

https://www.osta-kretsen.com/

 

Mer information om Skälbyträdgården:

Detta evenemang är också ett tillfälle att lyfta medvetenheten om Skälbyträdgården som en ny grön mötesplats i Kalmar. Skälbyträdgården är en liten fickpark i det större grönområdet Skälby i Kalmar. Den drivs av Studiefrämjandet i Kalmar Län och ni hittar den mittemot kommunens stora växthus. Grundstommen blev anlagd 2015-17. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden i samarbete med Studiefrämjandet. Idén med trädgården är att den kan bidra till att skapa ett tillgängligt grönt rum för aktiviteter, lärande, skapande och personlig utveckling där alla är välkomna. Trädgårdsmiljön bidrar också till inspiration, upptäckarglädje och kontemplation, en liten originell artrik "oas" med potential att bli en värdefull mötesplats. För varje år som går kommer trädgårdens träd-, busk- och örtskikt av växter att utvecklas i takt med att fler människor hittar dit och skapar nya minnen kopplade till platsen. Skälbyträdgårdens resa har bara börjat. Skapa ditt eget minne kopplat till platsen så kan vi samtidigt sprida kunskapen om hur viktiga alla gröna "oaser" är för att främja ett hållbart och hälsosamt samhälle. Det är långt ifrån självklart att nya tillgängliga, artrika och allmänt intressanta grönytor skapas i stadsnära miljö så därför är det speciellt viktigt att lyfta platser som Skälbyträdgården och i samma andetag förstå vikten av hela Skälbyområdet som den gröna lunga det är i Kalmar.

 

 

Vänliga hälsningar,
Johan Hedman
Trädgårdsmästare/Verksamhetsutvecklare Trädgård & Odling
Studiefrämjandet i Kalmar Län

johan.hedman@studieframjandet.se

 

Liknande kurser inom Odling i Kalmar län

Odling- kurser, studiecirklar & evenemang (1 rader)
ArrangemangPlatsPlats, tid, antal gånger och prisStartarDag/tidAntal gångerPris
Utställning: Välkomna till Kalmar Trädgårdsdag 2019!Mer info Kalmar 2019-06-15 lördag 10:00 - 15:00 0 GratisMer info