• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Finn läsglädje med hund projektet

Vill du bli bättre på att läsa? Läs för en hund! Hunden lyssnar troget och dömer eller rättar inte den som läser.

Finn läsglädjen med hund
Är ett projekt initierat av Studiefrämjandet Jönköping 2019-202 med bidrag från Kulturrådet.
Projektet syftar till att finna läsglädjen genom hunden som motivator för barn i ålder 7-15 år.

Vi har koncepterna - Kurser på 6 tillfällen, öppna läsningar, läs och ha kul med hund och
läger för barn med NPF diagnoser.
Vi har under åren 2019-2021 utbildat 5 hundar varav 4 är diplomerade.
Hundarna är lämplighetstestade och utbildade besökshundar via Svenska Terapihundskolan
enligt Socialstyrelsens ”Hundar i vård och omsorg Vägledning till gällande regelverk” (2014)
och ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd” (SJVFS 2013:14) om
förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien. Hundarna är också utbildade
läshundar enligt R.E.A.D. konceptet.

Folkbildning
Studiefrämjandet är ett studieförbund och vår verksamhet är fri och frivillig därför ligger
projektet utanför skoltid.
Studiefrämjandet har inriktning på natur, djur, miljö och kultur med hållbar utveckling som
ledstjärna.

Vad innebär det att läsa med hund?
Hunden lyssnar troget och dömer eller rättar inte den som läser.
Hunden minska prestationskänslan och uppmuntra till läsglädje.
Läshundteamen ger med hjälp av hunden, barnen möjlighet att läsa i ett lugnt tempo, hitta
punkterna så man hittar flytet i sin läsning, ökad läsförståelse, ökad ordförståelse och ökat
ordförråd.
Forskning visar att läshund har positiv påverkan på elevers läsning gällande självförtroende,
självkänsla och motivation samt att läsförståelsen ökar.
Beröring ger trygghet och har en ökad kommunikationsförmåga. Hunden gör det lättare att
anpassa sig socialt, lättare att uttrycka sig och få kontakt med andra människor

Finn läsglädje med hund en kurs på 6 tillfällen
Vi träffas en timme i en grupp på tre-4 barn, ett läshundsteam (hund och förare) och en
person som arbetar med skapandet av berättelserna. 
Man läser för hunden och resten av tiden arbetar man med att skapa berättelser genom ”
Berättarhunden”
Berättarhunden från nos till svans
Här skapa barnen berättelser och utveckla sin fantasi. Får lära sig
hur en berättelse är uppbyggd och få trygghet i sitt skrivande på
ett roligt sätt. Vi lär oss att ha en röd tråd i handlingen från nos till
svans, beskriver miljön, beskriver huvudpersonerna, tidsord, stor
bokstav och punkt. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt
att arbeta språkutvecklande.

Öppna högläsningar för en läshund
Vi besöker sommarläger och anordnar lästillfällen ihop med biblioteken och i våra lokaler i
Jönköping.
Vid varje tillfälle på 1 timme finns det minst två hundekipage.
Barnen har fått välja vilken hund de vill läsa för i ca 15 min var.

Läs och ha kul med hund
Har vi i samarbete med Jönköping Brukshundklubb och Huskvarna Hundklubb.
Där får barn komma i 30 min för att läsa högt för hund och träna hund.

Läger för barn med NPF diagnoser
Hundläger för barn med NPF diagnos i åldern 7–15 år, max 5 barn.
I samarbete med Jönköpings Brukshundklubb och Huskvarna Hundklubb.

Ni får låna en hund med stöd av hundägaren att träna och läsa för.
Vi tränar på samarbete mellan hund och barn, hur hälsar man på en hund, Hur lär sig
hunden? Hundar gillar inte att göra fel så hur gör vi för den ska lyckas? Vi lär oss hundspråk
och vårt språk, Vi går en upplevelsebana ihop med hunden för att se vad den tycker är otäckt
och vad den är modig på, agility, rallylydnad, matterally.

 

 

Låter detta intressant för er verksamhet kontakta

Ulrika Ferm Lekström
Studiefrämjandet Jönköping
ulrika.ferm.lekstrom@studieframjandet.se

 

Vill du bli bättre på att läsa? Läs för en hund! Hunden lyssnar troget och dömer eller rättar inte den som läser.

Intresseanmälan

Finn läsglädjen med hund
Är ett projekt initierat av Studiefrämjandet Jönköping 2019-202 med bidrag från Kulturrådet.
Projektet syftar till att finna läsglädjen genom hunden som motivator för barn i ålder 7-15 år.

Vi har koncepterna - Kurser på 6 tillfällen, öppna läsningar, läs och ha kul med hund och
läger för barn med NPF diagnoser.
Vi har under åren 2019-2021 utbildat 5 hundar varav 4 är diplomerade.
Hundarna är lämplighetstestade och utbildade besökshundar via Svenska Terapihundskolan
enligt Socialstyrelsens ”Hundar i vård och omsorg Vägledning till gällande regelverk” (2014)
och ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd” (SJVFS 2013:14) om
förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien. Hundarna är också utbildade
läshundar enligt R.E.A.D. konceptet.

Folkbildning
Studiefrämjandet är ett studieförbund och vår verksamhet är fri och frivillig därför ligger
projektet utanför skoltid.
Studiefrämjandet har inriktning på natur, djur, miljö och kultur med hållbar utveckling som
ledstjärna.

Vad innebär det att läsa med hund?
Hunden lyssnar troget och dömer eller rättar inte den som läser.
Hunden minska prestationskänslan och uppmuntra till läsglädje.
Läshundteamen ger med hjälp av hunden, barnen möjlighet att läsa i ett lugnt tempo, hitta
punkterna så man hittar flytet i sin läsning, ökad läsförståelse, ökad ordförståelse och ökat
ordförråd.
Forskning visar att läshund har positiv påverkan på elevers läsning gällande självförtroende,
självkänsla och motivation samt att läsförståelsen ökar.
Beröring ger trygghet och har en ökad kommunikationsförmåga. Hunden gör det lättare att
anpassa sig socialt, lättare att uttrycka sig och få kontakt med andra människor

Finn läsglädje med hund en kurs på 6 tillfällen
Vi träffas en timme i en grupp på tre-4 barn, ett läshundsteam (hund och förare) och en
person som arbetar med skapandet av berättelserna. 
Man läser för hunden och resten av tiden arbetar man med att skapa berättelser genom ”
Berättarhunden”
Berättarhunden från nos till svans
Här skapa barnen berättelser och utveckla sin fantasi. Får lära sig
hur en berättelse är uppbyggd och få trygghet i sitt skrivande på
ett roligt sätt. Vi lär oss att ha en röd tråd i handlingen från nos till
svans, beskriver miljön, beskriver huvudpersonerna, tidsord, stor
bokstav och punkt. För andraspråkselever är det ett utmärkt sätt
att arbeta språkutvecklande.

Öppna högläsningar för en läshund
Vi besöker sommarläger och anordnar lästillfällen ihop med biblioteken och i våra lokaler i
Jönköping.
Vid varje tillfälle på 1 timme finns det minst två hundekipage.
Barnen har fått välja vilken hund de vill läsa för i ca 15 min var.

Läs och ha kul med hund
Har vi i samarbete med Jönköping Brukshundklubb och Huskvarna Hundklubb.
Där får barn komma i 30 min för att läsa högt för hund och träna hund.

Läger för barn med NPF diagnoser
Hundläger för barn med NPF diagnos i åldern 7–15 år, max 5 barn.
I samarbete med Jönköpings Brukshundklubb och Huskvarna Hundklubb.

Ni får låna en hund med stöd av hundägaren att träna och läsa för.
Vi tränar på samarbete mellan hund och barn, hur hälsar man på en hund, Hur lär sig
hunden? Hundar gillar inte att göra fel så hur gör vi för den ska lyckas? Vi lär oss hundspråk
och vårt språk, Vi går en upplevelsebana ihop med hunden för att se vad den tycker är otäckt
och vad den är modig på, agility, rallylydnad, matterally.

 

 

Låter detta intressant för er verksamhet kontakta

Ulrika Ferm Lekström
Studiefrämjandet Jönköping
ulrika.ferm.lekstrom@studieframjandet.se

 

Liknande kurser inom Svenska i Jönköpings län