• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Guidad mossexkursion till Förberget

Kom och lyssna på en guidning i olika mossarter med med Botaniska Sällskapet i Jönköping

Upplägg

Vi besöker ett område, som delvis är nyckelbiotop, vilket är tätbevuxet främst av barr- men även av lövträd. En lummig miljö med ravin och blockkaraktär, vilket starkt gynnar ett flertal mossarter som kräver sådan miljö, exempelvis mörk husmossa och västlig husmossa. Mängden murken ved är påtaglig och gynnar flera arter. Deltagarna kommer även att skåda ett stort och lysande exemplar av lysmossa.

Plats

Parkeringen vid Hakarps kyrka för samåkning.

Tillgänglighet

Kuperad terräng.

Material

Medtag fika och gärna lupp.

Kontakt

Arrangemanget sker i samarbete med Botaniska sällskapet i Jönköping. För vidare kontakt:
Lennart Persson (Botaniska Sällskapet i Jönköping): 070-360 29 21 eller lenper51@gmail.com

Välkommen till växterna underbara värld!

Kontakt

Anna Adolfsson
Verksamhetsutvecklare natur
anna.adolfsson@studieframjandet.se
0702-610525

Kom och lyssna på en guidning i olika mossarter med med Botaniska Sällskapet i Jönköping

Upplägg

Vi besöker ett område, som delvis är nyckelbiotop, vilket är tätbevuxet främst av barr- men även av lövträd. En lummig miljö med ravin och blockkaraktär, vilket starkt gynnar ett flertal mossarter som kräver sådan miljö, exempelvis mörk husmossa och västlig husmossa. Mängden murken ved är påtaglig och gynnar flera arter. Deltagarna kommer även att skåda ett stort och lysande exemplar av lysmossa.

Plats

Parkeringen vid Hakarps kyrka för samåkning.

Tillgänglighet

Kuperad terräng.

Material

Medtag fika och gärna lupp.

Kontakt

Arrangemanget sker i samarbete med Botaniska sällskapet i Jönköping. För vidare kontakt:
Lennart Persson (Botaniska Sällskapet i Jönköping): 070-360 29 21 eller lenper51@gmail.com

Välkommen till växterna underbara värld!

Kontakt

Anna Adolfsson Verksamhetsutvecklare natur

Liknande kurser inom Botanik i Jönköpings län