• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Båtpraktik Mörker

Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

Kursinnehåll

Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm). 

Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral). Läsa sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.

Styra efter kompass, mot utpekat styrmärke och i enslinje.

Navigering i utprickat och outprickat farvatten.

Utföra lägesbestämning utan hjälp av elektroniska navigeringshjälpmedel.

"Man över bord" manöver genom bärgning av fender eller liknande.

Manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.

Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.

Förtöjning och losskastning med användande av spring.

Vid förekomst av strömmat vatten påvisa förekomsten av ström genom observation av boj eller liknande.

Kursen startar när gruppen är fullteckna

Kontakt

Berit Mahlberg
Verksamhetsutvecklare
Östersund
berit.mahlberg@studieframjandet.se
063-51 78 85

Båtpraktikintyg (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

Anmäl dig

Kursinnehåll

Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm). 

Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral). Läsa sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.

Styra efter kompass, mot utpekat styrmärke och i enslinje.

Navigering i utprickat och outprickat farvatten.

Utföra lägesbestämning utan hjälp av elektroniska navigeringshjälpmedel.

"Man över bord" manöver genom bärgning av fender eller liknande.

Manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.

Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.

Förtöjning och losskastning med användande av spring.

Vid förekomst av strömmat vatten påvisa förekomsten av ström genom observation av boj eller liknande.

Kursen startar när gruppen är fullteckna

Kontakt

Berit Mahlberg Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Båtliv i Jämtlands län