• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Fågeltornskamp vid Sikåstornet

Alla är välkomna att under dagen komma på besök till Sikåstornet som ligger ca 7 mil norr om Östersund

Sikåstornet ligger strategiskt placerat norr om byn nere vid Hemvågen och Storån. Där har ån meandrat och bildat ett antal korvsjöar och grunda vikar, vågar. 
Ån rinner vidare ut i Hammerdalssjön där den byter namn till det mer bekanta namnet Ammerån. Området består av låglänta myrar, bevuxna med olika starrarter och viden. Smärre bestånd av vass finns i de grunda vågarna. I söder gränsar området mot odlad mark för att västerut och norrut övergå i gles barrskog.

Evenemanget är en tävling mellan de svenska fågeltornen samt en landskamp mellan Sverige, Finland och Danmark.

Tävlingen startar klockan 05.00 på lördagen och avslutas klockan 13.00. Laget ska bestå av 3—8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra, eller se arten, för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13.00 är det viktigt att så fort som möjligt inkomma med antal arter och artlista på anvisat formulär. Senast 16.00 måste resultatet från vår svenska Fågeltornskamp kommuniceras med våra finländska och danska BirdLife-vänner för landskampsresultatet.

Info: Tor Persson, 070-686 96 23

 

 

Kontakt

Berit Mahlberg
Verksamhetsutvecklare
Östersund
berit.mahlberg@studieframjandet.se
063-51 78 85

Alla är välkomna att under dagen komma på besök till Sikåstornet som ligger ca 7 mil norr om Östersund

Sikåstornet ligger strategiskt placerat norr om byn nere vid Hemvågen och Storån. Där har ån meandrat och bildat ett antal korvsjöar och grunda vikar, vågar. 
Ån rinner vidare ut i Hammerdalssjön där den byter namn till det mer bekanta namnet Ammerån. Området består av låglänta myrar, bevuxna med olika starrarter och viden. Smärre bestånd av vass finns i de grunda vågarna. I söder gränsar området mot odlad mark för att västerut och norrut övergå i gles barrskog.

Evenemanget är en tävling mellan de svenska fågeltornen samt en landskamp mellan Sverige, Finland och Danmark.

Tävlingen startar klockan 05.00 på lördagen och avslutas klockan 13.00. Laget ska bestå av 3—8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Regelverket säger att minst två måste höra, eller se arten, för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvungna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13.00 är det viktigt att så fort som möjligt inkomma med antal arter och artlista på anvisat formulär. Senast 16.00 måste resultatet från vår svenska Fågeltornskamp kommuniceras med våra finländska och danska BirdLife-vänner för landskampsresultatet.

Info: Tor Persson, 070-686 96 23

 

 

Kontakt

Berit Mahlberg Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Utflykter i Jämtlands län