• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Teman 2022

Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland välkomnar programpunkter som famnar brett inom hållbarhet. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Hämta gärna din inspiration från något av dessa spår när du planerar din programpunkt och utgå gärna från det egna intresseområdet.

Hållbar akvakultur

Hållbarhetsfestivalen följer också varje år WinWin Gothenburgh Sustainability Awards tema. Temat 2022 är hållbar akvakultur. Låt dig gärna även inspireras av detta tema!

Akvakultur, alltså odling av vattenlevande djur och växter som fiskar, musslor, kräftdjur och alger, är enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO nödvändig för att klara att tillgodose näringsbehovet hos världens snabbt växande befolkning.

Akvakultur ökar redan snabbt och uppskattningsvis tre miljarder människor får idag minst 20 procent av sina nödvändiga näringsämnen från sjömat, som oftast har stora fördelar i fråga om såväl hälsa som miljö.

FN förutspår att den globala matproduktionen behöver öka med 70 procent till år 2050. Dessutom kommer stigande inkomster och ändrade matvanor leda till större efterfrågan på näringsriktig mat.

För att lösa framtidens matförsörjning behöver vi ta itu med de möjligheter – och utmaningar – som blå och gröna livsmedel ger.

Men dagens odling av fisk och skaldjur är långt ifrån alltid hållbar och problem som övergödning och markförstöring behöver åtgärdas. Många av produktionsmetoderna inom akvakultur är fortfarande under utveckling, och därför finns stora möjligheter att påverka sektorn mot mer hållbara akvatiska produktionssystem.

Källa: WinWin Gothenburgh Sustainability Award

Teman tidigare år:

2020 Biologisk mångfald

2021 Antikorruption