• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Integration i arbetslivet

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om Integration i arbetslivet, i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs Energi och Göteborgs Stadsmission! På Agenda 2030 i Väst forumträff i oktober zoomar vi in på Agenda 2030 ställningstagande att ingen ska lämnas utanför och tittar närmare på varför glappet i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda ökar samtidigt som arbetslösheten minskar.

På denna forumträff får du möjlighet att utbyta erfarenheter kring att arbeta med att öka förutsättningarna för utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, få en inblick i senaste forskningen, inspireras av goda exempel från näringsliv och offentlig sektor samt lära dig mer om hur idéburen sektor fungerar som en brygga till arbetsmarknaden.

Vi får också ta del av utmaningarna att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Programmet fylls på efterhand och kommer att bestå av föreläsningar samt en workshop där du som deltagare har möjlighet att ingå i samtalsgrupper med olika perspektiv på att arbeta med att öka inkluderingen på arbetsmarknaden.

Alla samtalsledare är särskilt kunniga inom just det perspektiv som deras samtalsgrupp lyfter.

Forumträffen är kostnadsfri och arrangeras fysiskt, men det finns också möjlighet att delta digitalt.

Utdrag ur programmet:

Arbetsmarknadsintegration, tack vare i stället för trots allt. Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet Patrik Zapata belyser utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration och berättar om hur lösningar skapas när aktörer tänker, agerar och samverkar för att komma runt, igenom och förbi olika hinder organiseringen möter.

Hållbar arbetsmarknadsintegration Lars Durfelt, områdeschef för arbetsintegration, och Elisabeth Andreás, projektledare för Matcentralen, på Göteborgs Stadsmission Lars och Elisabeth berättar om deras roll som länk mellan arbetslösa och arbetsmarknaden genom att kombinera arbetsintegrering och miljöinitiativ såsom minskande av livsmedelssvinn och återanvändning.

Att öka sysselsättningsgraden – en del av stadens hållbarhetsarbete. Tina Arekvist Lundell, chef på arbetslivsförvaltningen, Borås stad Borås stad arbetar aktivt med att sammanlänka sitt hållbarhetsarbete med samhällsutveckling och arbetsmarknadsfrågor. Tina berättar hur Borås stads hållbarhetssatsning bidrar till att minska arbetslösheten hos dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsintegration för framgångsrikt företagande.

Eric Zinn, Hållbarhetschef, och Ulrica Mattsson, HR-strateg från Göteborgs Energi Eric och Ulrica samtalar om hur rekryteringsbasen kan breddas för att säkra kompetens i en allt mer krävande framtid.

Workshop med samtalsgrupper Samtalsledarna presenterar sina olika samtalsgrupper därefter väljer du som deltagare vilken grupp du vill delta i. Syftet med workshopen är att ge er som deltar möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter med varandra och där samtalsledaren bistår med sin expertis och leder samtalet.

Samtalsgrupper: Samverkan för ökad social hållbarhet Hur kan vi tillsammans verka för att fler ska komma i arbete, för hela samhällets bästa. Vad kan vi göra för att fler ska inkluderas, även de som idag står längre från arbetsmarknaden, i en tid när arbetskraft samtidigt är en bristvara på många ställen. Tillsammans med Tina Arekvist Lundell, chef på arbetslivsförvaltningen, undersöker vi hur olika samhällsaktörer kan bidra till varandras arbete med ökad arbetsintegration och ta offentlig sektor till hjälp.

Utmaningar med att organisera integrering i projektform Hanna Hellgren, doktorand i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, har studerat hur idéer om organisering av arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda, framträder i praktiken med fokus på olika typer av samverkan.

Varmt välkommen till ett samtal om utmaningar med olika sätt att arbeta med arbetsintegrering Arbetsmarknadsintegration tack vare snarare än trots allt Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, bjuder in till ett samtal där vi tillsammans utforskar hur olika verksamheter kan jobba enskilt och tillsammans med att underlätta arbetsmarknadenintegrationen. Arbetsintegrerande sociala företag som verktyg för att nå fler För er på plats: Skoopi-GR är idag kopplade till över 60 arbetsintegrerande sociala företag som alla driver arbetsträning och anställer de som står alla längst ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans med Pernilla Svebo, ordförande i Skoopi-GR, undersöker vi frågor kring hur dessa företag kan bidra till att öppna upp arbetsmarknaden för fler samt fungera som en bro mellan företag och arbetstagare. För er som deltar digitalt: Maria Norbäck, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Forskning om Arbete och Sysselsättning/Work and Employment Research Centre har undersökt hur olika arbetsintegrerande sociala företag arbetar med att integrera utlandsfödda samt kommunens viktiga roll att på olika sätt stötta ASF genom att köpa varor, tjänster och arbetsträning av dessa företag. Tillsammans med Maria ser vi på vad vi kan lära från arbetsintegrerande sociala företag i arbetet med att öppna upp arbetsmarknaden. Fler samtalsgrupper tillkommer

Torsdag 20 oktober 2022 - 13:00 till 16:00

Plats

DO-tank Textile Fashion Center Borås

Arrangör

Sofia Hedström

0702-46 03 19

sofia.hedstrom@chalmers.se

Inträde

Kostnadsfritt