• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hållbart skogsbruk

Föreläsning om skogen och hållbart skogsbruk med Leif Öster. Leif är skogsägare som också driver småskalig ekoturism på Dalagård i södra Dalarna. 

På sin egen mark har Leif visat att det går att bedriva hyggesfritt skogsbruk där både träden, markväxterna, djuren och människorna trivs. Att avverka skog utan att kalhugga gynnar biologisk mångfald och enligt flera forskare även klimatet.

Leif engagerar sig för nya och alternativa skogsmetoder genom debattartiklar och på twitter och blir ofta intervjuad i olika medier. Han är dessutom sakkunnig i skogsstyrelsens sektorsråd och regeringens programråd för nationellt skogsprogram.

Leif har en alldeles unik kunskap om skogen, skogsbruket och allt knutet därtill  och en alldeles unik förmåga att delge kunskapen och att skapa engagemang och intresse i frågorna.

Leif menar att skogsbruket måste kritiskt granskas, både vad gäller hållbarhet och lönsamhet för landsbygden. Han menar också att det hyggesfria kontinuitetsskogsbruket är framtiden både för den stora och lilla skogsägaren.

Leif vill att våra få äldre skogar som ännu inte utsatts för konventionella hyggesmetoder omedelbart ska skyddas.

Tisdag 18 oktober 2022 - 18.00 till 19.30

Plats

Ulricehamns stadsbibliotek

Arrangör

Kultur & fritid / Ulricehamn

0321-595150

infodisk@ulricehamn.se

Inträde

Kostnadsfritt

Anmälan

Ingen föranmälan krävs