• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hållbar hälso-och sjukvård - håll koll på fotavtrycket!

Välkommen till konferensen Hållbar hälso-och sjukvård - håll koll på fotavtrycket! Hur kan vi bevara god hälsa, bidra till en hållbar hälso-och sjukvård i harmoni med de 17 globala hållbarhetsmålen?

Västra Götalandsregionen leds av visionen Det goda livet, vilket innebär att vi ska bidra till ett gott liv för varje människa i Västra Götaland. Hållbar utveckling, utifrån en ekonomisk, social och miljömässig dimension, utgör en ram för allt utvecklingsarbete i Västra Götaland och beaktas i samtliga beslut.

Syftet med konferensen är att ta steg mot en hållbar utveckling genom att lyssna på föredrag och diskutera med föreläsarna. Det blir berättelser från patienter, kliniker och forskare. Vi välkomnar patientrepresentanter, politiker och professionen att gå från vision till verkstad för en hållbar hälso-och sjukvård formad inom ekosystemens gränser. Inslagen visar hur verksamheter inom hälso -och sjukvårdd tar små eller stora steg för att främja en hållbar utveckling ekologiskt, ekonomiskt och/eller socialt.

Fredag 20 oktober 2023 - 10:00 till 16:00

Plats

Länken läggs ut i höst... på samma sida i regionkalender där du anmälde dig

R-aulan, R-huset, Mölndals sjukhus

R-aulan, R-huset, Mölndals sjukhus

https://www.google.se/maps/place/R-huset/@57.660349,12.0069221,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x464ff35194d32083:0x2d2108efc4d4f86!8m2!3d57.660349!4d12.009497!16s%2Fg%2F11hr9vsl2m?entry=ttu

https://www.google.se/maps/place/R-huset/@57.660349,12.0069221,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x464ff35194d32083:0x2d2108efc4d4f86!8m2!3d57.660349!4d12.009497!16s%2Fg%2F11hr9vsl2m?entry=ttu

Arrangör

Anmälan för fysiskt deltagande görs via regionkalendern i Västragötaland. Anmälan är öppen för alla. Du som deltar digitalt behöver inte anmäla dig

Inträde

Kostnadsfritt