• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

På vilket sätt sitter improviserad fysisk rörelse och ett kroppsligt lyssnande ihop med omställning?

Vi lever i samhällen som utvecklats under väldigt lång tid, och som nu bjuder på motstånd vid blotta tanken på den snabba förändring som är nödvändig. Precis som vi själva kan känna motstånd inför förändringar, hur fria vi än tror oss vara. Alltså; för att vilja och kunna förändra våra samhällen, behöver vi vara öppna för, och trygga nog, att förändra oss själva. En kan uttrycka det som att både hjärnan och övriga kroppen behöver vara med på tåget.

Sarah Åkergren och Johan Schöblom heter vi som bjuder in till denna workshop. Vi har bägge varit aktiva i flera år inom rörelseimprovisation och pedagogik.

Som aktiva inom olika grupper för omställning, har vi båda saknat en djupare och mer ordlös förståelse för människans plats i världen och i samhället.

Till exempel kan språkbruk som att “rädda klimatet” eller ordet “klimatkris” ge en ton av att det är någon som behöver räddas här, eller till och med att vi skulle kunna välja att låta bli! Hjärnan är bra på jättemånga saker, men också på att skapa förenklingar, hierarkier och separation.

Så hur kan vi mötas, se och lyssna på ett annat sätt? Se världen och vår plats i den? Vår hypotes är att vi utifrån ett kroppsligt utforskande av individen och kollektivet konfronteras med vår faktiska delaktighet.


Kl 14.30 möts vi i en inledande cirkel, för att sedan under vår guidning bjudas in till ett utforskande individuellt och kollektivt.

Platsen för workshopen är i den lilla men kreativt bubblande byn Uddebo, på platsen där världar möts - Världshuset i deras stora rymliga Aula.

Efteråt serveras det mat.

Söndag 23 oktober 2022 - 14.30 till 17.00

Plats

Aulan i Värdshuset, Skolgatan 6, 514 92 Uddebo

Arrangör

Sarah Åkergren och Johan Schöblom

0767773027

Föranmälan krävs, till telefonnummer (sms) 0767773027. (sista datum för anmälan 18/10) (minimum för att det ska ske är 6 st)

Inträde

Valfritt, men ca 50-100 kr

Anmälan