• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hur kan vi minska spridning av plast från konstgräsplaner?

Under hållbarhetsfestivalen lanserar KIMO en ny rapport som belyser problemet med användningen av granulat i konstgräsplaner. Det sprider plast ut i naturen och havet. Under detta digitala lunchseminarium berättar KIMOs stipendiat från Lunds universitet om resultaten i rapporten och seminariet avslutas med en frågestund.

Hur stora är utsläppen av granulat från konstgräsplaner, och vilka är spridningsvägarna?
Vilken påverkan har granulat från konstgräsplaner på havsmiljön?
Vilka åtgärder kan tas för att minska läckage av granulat från konstgräsplaner?
Vilka alternativ finns det till konventionella konstgräsplaner? / Hur kan framtidens konstgräsplaner komma att se ut?

ARRANGÖR: KIMO Sverige

KIMO Sverige är ett nationellt nätverk av svenska kommuner inom KIMO International som grundades 1990 med syftet att värna havsmiljön. Vi vill minska miljöproblemen som föroreningar, skräp, klimatförändringar och mikroplast orsakar i havet och på våra stränder. KIMO arbetar med att påverka lagstiftare och beslutsfattare till att förbättra förutsättningarna för den marina miljön i Nordsjön och Östersjön. Med över 80 medlemskommuner i åtta länder representerar vi mer än fem miljoner medborgare i Europa. https://www.kimointernational.org/

Fredag 21 oktober 2022 - 12:30 till 13:30

Plats

Digitalt

Arrangör

Anmälan görs till kimo.sverige@miljo.goteborg.se Inför lunchseminariet kommer du få ett mail med en länk till den digitala lunchföreläsningen

Inträde

Kostnadsfritt