• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Workshop – kom och laga dina kläder

Ta med trasiga kläder och lär dig olika tekniker för att laga dem på bästa sätt.

I Sverige köper vi ca 14 kg textilier per person och år, samtidigt som vi varje år slänger cirka hälften av detta i soporna.

Nyköpta klädesplagg används i snitt endast 7 gånger innan de slängs! Idag är textil- och modeindustrin en resursintensiv och förorenande bransch där miljö- och hälsopåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan. Det vill säga från råvarumaterial, genom produktion och konsumtion, till avfallshantering.

Störst negativ miljö- och klimatpåverkan uppstår i samband med produktionens alla delsteg eftersom produktionen kräver råvaror, vatten, energi och kemikalier och orsakar utsläpp till luft, mark och vatten.

När en textilprodukt konsumeras i Sverige beräknas 80 procent av produktens totala klimatutsläpp uppstå i produktionsledet.

Som privatperson kan du göra stor skillnad genom att laga och återanvända kläder. Men hur gör man egentligen?

Under workshopen kommer vi att gå igenom olika textila lagningstekniker under ledning av Maria Rudolfsson som är skräddare.

Du kommer att lära dig grunderna i hur man lappar hål, stoppar strumpor, syr på knappar och förstärker slitna plagg. Vi kommer också att arbeta praktiskt, så ta med trasiga plagg eller hemtextil som du vill laga under träffen.

Lördag 22 oktober 2022 - 10:00 till 13:00

Plats

Gisslerödsbacken 3, Grebbestad (Workshopen är i Hantverkshuset)

Arrangör

Tanums Hemslöjdsförening och Tanums kommun

Anmälan per telefon till Karin, 073 033 68 77

Inträde

50 kronor, fika och material ingår (vid större lagningsarbeten kan extra materialkostnad tillkomma)

Anmälan