• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

LEVA Hållbart 24/7 - följ med på vår resa vad gäller hållbar vattenanvändning och kranmärkning

Vår målsättning som bolag är ett hållbart LEVA i Lysekil där vi tar ansvar och skapar värde för vårt samhälle, vår planet och våra framtida generationer. Genom vårt lokala, strategiska hållbarhetsarbete vill vi bidra till Agenda 2030 och de globala målen. Vi har nu kommit till mål 12 och vill bidra till en hålIbar vattenanvändning och kranmärka vårt bolag. Vad innebär det? Kom så berättar vi mer.

LEVA i Lysekil AB är sedan september 2022 en Kranmärkt verksamhet.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att hela arbetsplatsen inklusive möten, utbildningar och konferenser är fria från flaskvatten.

Genom kranmärkningen tar verksamheten ställning för en bättre miljö med minskade utsläpp av koldioxid och mindre avfall – för en hållbar konsumtion och produktion. Det är Svenskt Vatten som står bakom hållbarhetsmärkningen Kranmärkt. Vi är stolta över vårt dricksvatten och ser det som en självklarhet att premiera kranvattnet framför förpackat. Vi hoppas att vi kan inspirera andra, såväl verksamheter som individer, att göra samma hållbara val som vi.

Lördag 22 oktober 2022 - 10.00 till 15.00

Plats

Kungstorget Lysekil

Arrangör

LEVA

jasmin.kramle@levailysekil.se

Inträde

Kostnadsfritt

Anmälan

Ingen föranmälan krävs