• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Halland Skriver: Manus- och skrivcirklar

Glasögon på en text

Halland Skriver: Manus- och skrivcirklar

Skriver du för film? För scen, noveller eller roman? Eller kanske annat kreativt skrivande? I så fall kan du söka till Halland skriver. 

I september 2024 startas en ny grupp med syftet att vara ett kreativt sammanhang och stöd i skrivprocessen. 


Vad är Halland skriver?
Halland skriver är en manus- och skrivcirkel som genomförs av Studiefrämjandet Halland i samarbete med Kultur i Halland – Film och Litteratur samt Filmresurscentrum.
Det är du och de andra deltagarna som utgör den viktigaste resursen för att skapa ett lärande, stöttande och kreativt sammanhang där vi tillsammans kan låta skrivandeprocessen utvecklas.
Efter höstterminen kommer det vara möjligt att fortsätta i gruppen även under vårterminen. 


Ansök till Halland skriver hösten 2024
Du ansöker med en idé, ett utkast eller manus till något som är tänkt för det korta formatet eller en del av en längre text (max 30 minuter film eller 30 sidor), som du vill fortsätta utveckla. I ansökan räcker det med en sammanfattning/synopsis. Beskriv också dina tidigare erfarenheter av skrivande. 
Det är kostnadsfritt att vara med, men det är begränsat antal platser. Vi erbjuder sex platser till hösten för nya deltagare.

Under hösten 2024 träffas skrivcirkeln både fysiskt och digitalt. Det är viktigt att du som anmäler dig har möjlighet att medverka vid träffarna, se planerade datum nedan.

Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2024.

Träffar under 2024:

Lördag 14 september 2024 klockan 13.00- 16.00
Kickoff på Katrinebergs folkhögskola
Vi träffas på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, i filmhuset Studio 114, för att lära känna varandra. Under träffen går vi igenom upplägget för skrivcirkeln samt lägger grunden för den responsmodell som kommer att användas under framtida träffar.

Torsdag 17 oktober klockan 17.00–19.30, Digital träff
Gruppen träffas digitalt via Teams för att ge respons på två av gruppmedlemmarnas texter. Under träffen finns en handledare med som kommer stötta med struktur och att det ska bli ett så givande responssamtal som möjligt.  

Torsdag 7 november klockan 17.00–19.30, Digital träff
Gruppen träffas digitalt via Teams för att ge respons på två av gruppmedlemmarnas texter. Under träffen finns en handledare med som kommer stötta med struktur och att det ska bli ett så givande responssamtal som möjligt. 

Tisdag 3 december kl. 17.30–21.00
Reading på Teater Halland i Varberg
Se din skrivna scen, eller någon annans, förvandlas till talade ord och gestaltning på scen med hjälp av Teater Hallands professionella skådespelare. Tillfället ska väcka reflektioner kring hur en uppläsning av text, eller improvisation och gestaltning, kan påverka skrivandeprocessen.

Torsdag 12 december klockan 17.00–19.30, Digital träff
Gruppen träffas digitalt via Teams för att ge respons på två av gruppmedlemmarnas texter. Under träffen finns en handledare med som kommer stötta med struktur och att det ska bli ett så givande responssamtal som möjligt.

Kontakt
Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta:
Anna Öst, projektledare, e-post: anna.ost@regionhalland.se

Kontakt

Sofie Tedenstad Svebring
Verksamhetsutvecklare
Halmstad
sofie.tedenstad@studieframjandet.se
035-202 08 83

Skriver du för film? För scen, noveller eller roman? Eller kanske annat kreativt skrivande? I så fall kan du söka till Halland skriver. 

Anmäl dig

I september 2024 startas en ny grupp med syftet att vara ett kreativt sammanhang och stöd i skrivprocessen. 


Vad är Halland skriver?
Halland skriver är en manus- och skrivcirkel som genomförs av Studiefrämjandet Halland i samarbete med Kultur i Halland – Film och Litteratur samt Filmresurscentrum.
Det är du och de andra deltagarna som utgör den viktigaste resursen för att skapa ett lärande, stöttande och kreativt sammanhang där vi tillsammans kan låta skrivandeprocessen utvecklas.
Efter höstterminen kommer det vara möjligt att fortsätta i gruppen även under vårterminen. 


Ansök till Halland skriver hösten 2024
Du ansöker med en idé, ett utkast eller manus till något som är tänkt för det korta formatet eller en del av en längre text (max 30 minuter film eller 30 sidor), som du vill fortsätta utveckla. I ansökan räcker det med en sammanfattning/synopsis. Beskriv också dina tidigare erfarenheter av skrivande. 
Det är kostnadsfritt att vara med, men det är begränsat antal platser. Vi erbjuder sex platser till hösten för nya deltagare.

Under hösten 2024 träffas skrivcirkeln både fysiskt och digitalt. Det är viktigt att du som anmäler dig har möjlighet att medverka vid träffarna, se planerade datum nedan.

Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2024.

Träffar under 2024:

Lördag 14 september 2024 klockan 13.00- 16.00
Kickoff på Katrinebergs folkhögskola
Vi träffas på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro, i filmhuset Studio 114, för att lära känna varandra. Under träffen går vi igenom upplägget för skrivcirkeln samt lägger grunden för den responsmodell som kommer att användas under framtida träffar.

Torsdag 17 oktober klockan 17.00–19.30, Digital träff
Gruppen träffas digitalt via Teams för att ge respons på två av gruppmedlemmarnas texter. Under träffen finns en handledare med som kommer stötta med struktur och att det ska bli ett så givande responssamtal som möjligt.  

Torsdag 7 november klockan 17.00–19.30, Digital träff
Gruppen träffas digitalt via Teams för att ge respons på två av gruppmedlemmarnas texter. Under träffen finns en handledare med som kommer stötta med struktur och att det ska bli ett så givande responssamtal som möjligt. 

Tisdag 3 december kl. 17.30–21.00
Reading på Teater Halland i Varberg
Se din skrivna scen, eller någon annans, förvandlas till talade ord och gestaltning på scen med hjälp av Teater Hallands professionella skådespelare. Tillfället ska väcka reflektioner kring hur en uppläsning av text, eller improvisation och gestaltning, kan påverka skrivandeprocessen.

Torsdag 12 december klockan 17.00–19.30, Digital träff
Gruppen träffas digitalt via Teams för att ge respons på två av gruppmedlemmarnas texter. Under träffen finns en handledare med som kommer stötta med struktur och att det ska bli ett så givande responssamtal som möjligt.

Kontakt
Om du vill veta mer eller har frågor, kontakta:
Anna Öst, projektledare, e-post: anna.ost@regionhalland.se

Kontakt

Personal Halland
Sofie Tedenstad Svebring Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Bokcirkel i Hallands län