• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vägen mot jobbet

För att stärka och rusta dig så att du lättare kan finna ett arbete.

Målgrupp: personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad, främst utrikesfödda kvinnor.

Syfte: Insatsen ska ge långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden och mot vidare studier.

Mål: Deltagarens arbete och aktiviteter under kurstiden ska öka möjligheten att etablera sig i arbetslivet och samhället.

Metod: Med en tydlig struktur arbeta hälsobefrämjande och med en positiv anda och god framtidstro. Sker genom ett aktivt arbete, socialt stöd, vägledning och ökad motivering.

Innehåll:

Arbete, sysselsättning, studier

Planera framåt i positiv anda.

Det finns jobb för alla! Vilket jobb är lämpligt för mig i nuläget?

Hur förbereder jag mig?

Kontakt med olika myndigheter, vem gör vad?

Aktiviteter i grupp, tillsammans är vi starka. Hur kan vi hjälpa och stötta varandra?

Självkänsla/självförtroende

 

Kursledare: Katrin Carlsson, Folkhögskollärare, beteendevetare

 

 

 

Kontakt

Lena Svensson
Medarbetare
Varberg
lena.svensson@studieframjandet.se
0340-20 10 83

För att stärka och rusta dig så att du lättare kan finna ett arbete.

Anmäl dig

Målgrupp: personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad, främst utrikesfödda kvinnor.

Syfte: Insatsen ska ge långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden och mot vidare studier.

Mål: Deltagarens arbete och aktiviteter under kurstiden ska öka möjligheten att etablera sig i arbetslivet och samhället.

Metod: Med en tydlig struktur arbeta hälsobefrämjande och med en positiv anda och god framtidstro. Sker genom ett aktivt arbete, socialt stöd, vägledning och ökad motivering.

Innehåll:

Arbete, sysselsättning, studier

Planera framåt i positiv anda.

Det finns jobb för alla! Vilket jobb är lämpligt för mig i nuläget?

Hur förbereder jag mig?

Kontakt med olika myndigheter, vem gör vad?

Aktiviteter i grupp, tillsammans är vi starka. Hur kan vi hjälpa och stötta varandra?

Självkänsla/självförtroende

 

Kursledare: Katrin Carlsson, Folkhögskollärare, beteendevetare

 

 

 

Liknande kurser inom Samhälle & hållbar utveckling i Hallands län