• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Exkursion till Göteborg för att titta på fasadsten i centrum

Almedalen 2011 gata med mycket folk

Exkursion till Göteborg för att titta på fasadsten i centrum

Byggnader i städer är ofta intressanta ur geologisk synpunkt.

Att vandra i en stad är ofta som att besöka en geologisk utställning – under olika epoker har olika bergarter använts inom byggnadskonsten. Vad man använt för sorts sten under olika tider har berott på stenens egenskaper (hållfasthet, färg m.m.), på olika tiders transportmöjligheter och på varierande arkitektoniska ideal. Göteborgs stadskärna rymmer en högst varierad stenmiljö med ett brett spektrum av olika bergarter. Det finns sålunda geologiska exempel från såväl västsvenska närområden som från Skottland och Ukraina. De detaljer där natursten har använts är portaler, gesimser, solbänkar och murar. I hussocklar har natursten varit det helt dominerande fram till efter andra världskriget, då betong tog över fullständigt. Erik Sturkell har undersökt flera tusen byggnader i Göteborg och kommer att ta med oss på en innehållsrik rundtur. För den som vill veta mer hänvisas till: Sturkell, E. m.fl. 2023: Fasadsten i Göteborg. Geologiska Föreningen Specialpublikation nr 4 (se https://geologiskaforeningen.se/specialpublikationer/).

Professor Erik Sturkell, Göteborgs universitet, leder exkursionen. 

Kontaktperson: Per Ahlberg 070-532 92 09, per.ahlberg@geol.lu.se

Anmälan ska göras till Per senast 13 juni. 

Samling: Kl. 11.00 vid statyn av Gustaf II Adolf på torget med hans namn, alltså Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Ta med skaffning för dagen eller passa på att besöka något trevligt näringsställe i Göteborg. Samåkning rekommenderas.

Arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet Halland. 

Kontakt

Jerry Petersson
Verksamhetsutvecklare
Halmstad
jerry.petersson@studieframjandet.se
035-202 08 81

Byggnader i städer är ofta intressanta ur geologisk synpunkt.

Att vandra i en stad är ofta som att besöka en geologisk utställning – under olika epoker har olika bergarter använts inom byggnadskonsten. Vad man använt för sorts sten under olika tider har berott på stenens egenskaper (hållfasthet, färg m.m.), på olika tiders transportmöjligheter och på varierande arkitektoniska ideal. Göteborgs stadskärna rymmer en högst varierad stenmiljö med ett brett spektrum av olika bergarter. Det finns sålunda geologiska exempel från såväl västsvenska närområden som från Skottland och Ukraina. De detaljer där natursten har använts är portaler, gesimser, solbänkar och murar. I hussocklar har natursten varit det helt dominerande fram till efter andra världskriget, då betong tog över fullständigt. Erik Sturkell har undersökt flera tusen byggnader i Göteborg och kommer att ta med oss på en innehållsrik rundtur. För den som vill veta mer hänvisas till: Sturkell, E. m.fl. 2023: Fasadsten i Göteborg. Geologiska Föreningen Specialpublikation nr 4 (se https://geologiskaforeningen.se/specialpublikationer/).

Professor Erik Sturkell, Göteborgs universitet, leder exkursionen. 

Kontaktperson: Per Ahlberg 070-532 92 09, per.ahlberg@geol.lu.se

Anmälan ska göras till Per senast 13 juni. 

Samling: Kl. 11.00 vid statyn av Gustaf II Adolf på torget med hans namn, alltså Gustaf Adolfs torg i Göteborg. Ta med skaffning för dagen eller passa på att besöka något trevligt näringsställe i Göteborg. Samåkning rekommenderas.

Arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet Halland. 

Kontakt

Personal Halland
Jerry Petersson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Djur & natur i Hallands län