• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

De vilda Blommornas dag, Järnmölle, Varberg

De vilda Blommornas dag, Järnmölle, Varberg

Ett gemensamt årligt arrangemang som anordnas av Botaniska föreningar i Norden

De vilda blommornas dag är ett gemensamt årligt arrangemang som anordnas av Botaniska föreningar i Norden.

 I Järnmölle finns fem intilliggande åsar (ändmoräner från istiden). Stenmängden och kullarna gjorde området oanvändbart för odling, men blev lämpligt som ogödslad betesmark. Denna mark har betats under långa tider och har därför mycket lång kontinuitet. Här används ingen konstgödning utan kreaturens spillning är enda gödningen.

Ur botanisk synvinkel är Järnmölle är en av Varbergstraktens intressantaste inlandslokaler (med till exempel slåttergubbe och kattfot).

Tag med fika!

Lättgånget. Stövlar behövs ej.


Samling Järnmölle kl. 10.00 på parkeringen
(WGS 57.0308-12.4280; RT90 6327788-1294977).
Vägbeskrivning: kör från Tvååkers-rondellen österut (mot Sibbarp). Ca. 3 km från rondellen tag av mot Apelhult och kör ca 1 km på grusväg där särskild parkering vid naturbetesområdet finns med informationstavla.

Kontakt: Börje Wernersson, 073-725 56 78 eller borje.wernersson@gmail.com

Botaniska Förening i samarbete med Studiefrämjandet Halland

Kontakt

Maria Andrén
Medarbetare
Halmstad
maria.andren@studieframjandet.se
035-202 08 82

Ett gemensamt årligt arrangemang som anordnas av Botaniska föreningar i Norden

De vilda blommornas dag är ett gemensamt årligt arrangemang som anordnas av Botaniska föreningar i Norden.

 I Järnmölle finns fem intilliggande åsar (ändmoräner från istiden). Stenmängden och kullarna gjorde området oanvändbart för odling, men blev lämpligt som ogödslad betesmark. Denna mark har betats under långa tider och har därför mycket lång kontinuitet. Här används ingen konstgödning utan kreaturens spillning är enda gödningen.

Ur botanisk synvinkel är Järnmölle är en av Varbergstraktens intressantaste inlandslokaler (med till exempel slåttergubbe och kattfot).

Tag med fika!

Lättgånget. Stövlar behövs ej.


Samling Järnmölle kl. 10.00 på parkeringen
(WGS 57.0308-12.4280; RT90 6327788-1294977).
Vägbeskrivning: kör från Tvååkers-rondellen österut (mot Sibbarp). Ca. 3 km från rondellen tag av mot Apelhult och kör ca 1 km på grusväg där särskild parkering vid naturbetesområdet finns med informationstavla.

Kontakt: Börje Wernersson, 073-725 56 78 eller borje.wernersson@gmail.com

Botaniska Förening i samarbete med Studiefrämjandet Halland

Maria Andrén Medarbetare

Liknande kurser inom Djur & natur i Hallands län