• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Ledarutbildning - Hälsofrämjande ledarskap

Fjäril

Ledarutbildning - Hälsofrämjande ledarskap

Ledarutbildning för dig som leder aktiviteter inom området folkhälsa

Kursen vänder dig till dig som är eller vill bli ledare för cirklar eller aktiviteter som leder till ökad hälsa och välmående.
Det kan handla om friluftsliv, fysisk aktivitet, hälsosam mat, psykiskt- och socialt välbefinnande och goda levnadsvanor. 
På den här kursen får du lära dig vad ett coachande förhållningssätt innebär och verktyg för att leda, utveckla och motivera en grupp så att allas kompetenser och förmågor tas tillvara och leder mot önskade mål. 

Kursinnehåll

 • Hälso- och livsstilsrelaterad coaching
 • Vad främjar hållbar hälsa och välmående? 
 • Coachande ledarskap 
 • Inlärning och drivkrafter
 • Kommunikation och motiverande samtal i praktiken

Coaching har visat sig vara väldigt framgångsrikt när man vill genomföra en livsstilsförändring. 
Det har visat sig att med stöd av en annan person eller en grupp är det lättare att genomföra en förändring än att försöka själv. Just förhållningssättet att man uppmuntrar personer att själva hitta vägen framåt gör att den inre motivationen stärks. 
Efter kursen ska du känna dig säkrare i din roll som ledare och ha verktyg för att inspirera och leda din grupp. 

Utbildningens upplägg
Utbildningen sker på distans via Teams och sträcker sig över 3 kvällar, den 20/9, 27/9 och 4/10 mellan kl. 18.30 -21.00.

Mellan gångerna förväntas du genomföra ett antal hemuppgifter. Länk till träffarna och information om hur du kopplar upp dig skickas när kursstarten närmar sig.
Du behöver ha tillgång till dator och en stabil Internet uppkoppling.
Allt material ingår. 
Efter avslutat kurs och genomförda uppgifter delas diplom ut.

Kursledare
Agneta Sundgren som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i drygt 25 år. 
Hon har studerat hälso- och livsstilsrelaterad coaching vid Karlstads universitet, Hälsofrämjande ledarskap vid Linnéuniversitetet och är diplomerad KBT & ACT Coach.

Kostnad och anmälan
900 kr, gratis för ledare inom Studiefrämjandet Mitt.
Anmäl dig via länken här på hemsidan, senast den 30/8 2023. 

För information kontakta Studiefrämjandet 0278- 24070.

Kontakt

Tobias Halvarsson
Verksamhetsutvecklare
tobias.halvarsson@studieframjandet.se
076-125 96 28

Ledarutbildning för dig som leder aktiviteter inom området folkhälsa

Anmäl dig

Kursen vänder dig till dig som är eller vill bli ledare för cirklar eller aktiviteter som leder till ökad hälsa och välmående.
Det kan handla om friluftsliv, fysisk aktivitet, hälsosam mat, psykiskt- och socialt välbefinnande och goda levnadsvanor. 
På den här kursen får du lära dig vad ett coachande förhållningssätt innebär och verktyg för att leda, utveckla och motivera en grupp så att allas kompetenser och förmågor tas tillvara och leder mot önskade mål. 

Kursinnehåll

 • Hälso- och livsstilsrelaterad coaching
 • Vad främjar hållbar hälsa och välmående? 
 • Coachande ledarskap 
 • Inlärning och drivkrafter
 • Kommunikation och motiverande samtal i praktiken

Coaching har visat sig vara väldigt framgångsrikt när man vill genomföra en livsstilsförändring. 
Det har visat sig att med stöd av en annan person eller en grupp är det lättare att genomföra en förändring än att försöka själv. Just förhållningssättet att man uppmuntrar personer att själva hitta vägen framåt gör att den inre motivationen stärks. 
Efter kursen ska du känna dig säkrare i din roll som ledare och ha verktyg för att inspirera och leda din grupp. 

Utbildningens upplägg
Utbildningen sker på distans via Teams och sträcker sig över 3 kvällar, den 20/9, 27/9 och 4/10 mellan kl. 18.30 -21.00.

Mellan gångerna förväntas du genomföra ett antal hemuppgifter. Länk till träffarna och information om hur du kopplar upp dig skickas när kursstarten närmar sig.
Du behöver ha tillgång till dator och en stabil Internet uppkoppling.
Allt material ingår. 
Efter avslutat kurs och genomförda uppgifter delas diplom ut.

Kursledare
Agneta Sundgren som har arbetat med sin egen och andras personliga utveckling i drygt 25 år. 
Hon har studerat hälso- och livsstilsrelaterad coaching vid Karlstads universitet, Hälsofrämjande ledarskap vid Linnéuniversitetet och är diplomerad KBT & ACT Coach.

Kostnad och anmälan
900 kr, gratis för ledare inom Studiefrämjandet Mitt.
Anmäl dig via länken här på hemsidan, senast den 30/8 2023. 

För information kontakta Studiefrämjandet 0278- 24070.

Tobias Halvarsson
Tobias Halvarsson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Ledarutveckling i Gävleborgs län