• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Odlings-PT - Ockelbo - Block 1 - Plantera

Vill du börja odla dina egna grönsaker? Här får du chansen att få hem en egen Odlings-PT som snabbt hjälper dig i gång!

"Block 1 - Plantera"

"Block 1 - Plantera" pågår: Mars - maj
För vem? För nybörjare och den som har odlat lite tidigare
Vad behövs? En egen markyta att odla på (ej balkonglådor)
Vem får delta? Du som bor i Ockelbo kommun
Vad odlar vi? Ätbart som grönsaker och rotfrukter
Antal platser: 20 
Kostnad för "Block 1 - Plantera": 6oo kr för 8 studietimmar (1 studietimme = 45 minuter)
Projektets syfte? Att öka odlingsgraden hemma av ätbart

Om "Block 1 - Plantera" i Projekt Odlings-PT

I "Block 1 - Plantera" får du personliga råd kring hur du förbereder och gör i ordning din odlingsplats samt hur du planterar eller direktsår på bästa sätt utifrån dina förutsättningar. Din Odlings-PT guidar dig genom saker som:

 • Hur du ställer i ordning din odlingsplats, beroende på om du vill odla i pallkragar, på odlingsbäddar, i växthus, direkt på gräsmattan eller i grönsaksland?
 •  Hur stor yta behöver du till det du vill odla?
 •  Vad är ett bra odlingsläge?
 •  Hur gör du med jord, gödsel och vatten?
 •  Vad behöver du veta när du köper plantor eller ska avhärda plantor?
 •  Vilka avstånd behövs mellan plantorna och behöver du gångar i landet?
 •  Vad behöver du tänka på för att undvika sjukdomar, som till exempel växtföljd och skadeinsekternas perioder?

Din Odlings-PT ger dig vägledning utifrån vad du vill odla, din nivå och förutsättningarna där du ska odla. Självklart får du även förslag på vilka grönsaker du kan odla. Grundtipset är alltid – odla det du gillar att äta! Tanken är att med praktiska tips från vår Odlings-PT ska du snabbt komma igång.

I projekt Odlings-PT vill vi främst inspirera till att odla grönsaker och rotfrukter för öka tillgången på lokal mat. Att odla jordgubbar eller bärbuskar ingår inte här.

Viktigt att veta! Detta får du råd om i "Block 1 - Plantera".

I "Block 1 - Plantera" fokuserar du och din Odlings-PT på hur du förbereder och gör i ordning din odlingsplats, samt hur du planterar ut färdiga plantor eller direktsår. För stöd i andra odlingsmoment rekommenderar vi att du deltar i ett eller flera av de efterföljande blocken 2-7. Mer information om dessa kommer senare.

Vad ingår i tiden med din Odlings-PT?

I "Block 1 - Plantera" får du upp till 8 studietimmar med din personliga Odlings-PT. Detta inkluderar ett hembesök och resterande tid går till personlig rådgivning via telefon, mejl eller digitala möten. Bra att veta om dina PT-timmar:

 • Du kan endast utnyttja dessa studietimmar under perioden mars till maj. 
 • Ej utnyttjad PT-tid för Block 1 kan inte återbetalas eller föras vidare till ett annat block, utan din PT-tid använder du inom tidsperioden för det block som du betalat för. 
 • Din Odlings-PT håller koll på hur mycket tid som ni använder, tänk på att det tar tid att läsa och svara på mejl också.
 • Om du vill köpa mer tid av din Odlings-PT eller ha ett extra hembesök så får du göra upp detta själv med din Odlings-PT. Då betalar du direkt till Odlings-PT:n enligt dennes taxa.

Det här behöver du göra innan din Odlings-PT kan kontakta dig

Betala gärna deltagaravgiften direkt när du får fakturan. Eftersom intresset för att delta i projekt Odlings-PT är stort kan vi inte hålla deltagarplatser som inte är betalda när fakturadatumet har passerats.

När du har betalat kommer din Odlings-PT att kontakta dig. Sedan bestämmer ni när det är dags för hembesök hos dig och hur ni ska ha kontakt vidare.

Om våra Odlings-PT

Våra Odlings-PT är lokala odlare som har ett varmt intresse för odling av grönsaker och bidrar med kunskap från både olika utbildningar samt erfarenheter från eget odlande. De odlar själva för eget bruk eller för försäljning och de vill gärna dela med sig av sina kunskaper. Inledningsvis har vi i Projekt Odlings-PT avtalat med minst två Odlings-PT i varje kommun, det vill säga Hofors, Ockelbo och Sandviken. En närmare presentation av våra Odlings-PT kommer snart.

Som deltagare får du förtur till studiebesök och föreläsningar

Under projekttiden fram till sommaren 2024 får du kostnadsfritt vara med på studiebesök och föreläsningar kring odlande. Dessa är öppna för alla i respektive kommun, men du som deltagare i något av blocken 1-7 har förtur. Notera att antalet platser kan vara begränsade och att du behöver anmäla dig i god tid. Mer information om föreläsningar och studiebesök kommer att presenteras på vår hemsida allt eftersom.

Vill du starta eller delta i en studiecirkel kring att odla ätbart?

Genom Projekt Odlings-PT hjälper vi på Studiefrämjandet gärna dig att få igång en studiecirkel. Hör av dig till Carina Carlsson på Studiefrämjandet.

Vilka är blocken i Projekt Odlings-PT?

I projekt Odlings-PT ingår totalt sju block. Dessa är:

 •  "Block 1 - Plantera", period mars-maj 2023
 •  "Block 2 - Odla", period juni-september 2023
 •  "Block 3 - Förvara", period augusti-oktober 2023
 •  "Block 4 - Tillaga", period februari 2024
 •  "Block 5 - Förbereda odling", period mitten av januari-mitten av april 2024
 •  "Block 6 - Förså", period februari-mitten av april 2024
 •  "Block 7 - Tillagning inför högtider", inför midsommar, skördetid och jul 2023, samt påsk 2024.

Mer information om block 2-7 och hur du anmäler dig till dessa kommer senare. En del har frågat varför vi inte startade under 2023 med blocken som behandlar förbereda odling och att förså. Svaret är att godkännandet av projektet drog ut på tiden och vi helt enkelt får börja där vi är tidsmässigt på odlingsåret.

Har du frågor kring Projekt Odlings-PT?

Kontakta Magnus Pamp, projektledare, på magnus.pamp@studieframjandet.se

Målet med projekt Odlings-PT

Målet med projekt Odlings-PT är att öka odlingen lokalt Hofors, Ockelbo och Sandviken genom att odla på ytor som redan används, såsom villatomter och privata trädgårdar.

Genom att odla själva;

 •  skapar vi tillsammans en större tillgänglighet av lokalodlade grönsaker
 •  vi minskar klimatpåverkan från transporter och
 •  vi blir mindre beroende av importerade varor.

 Vi som är ansvariga för Projekt Odlings-PT

Projektet drivs av Studiefrämjandet i samverkan med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och finansieras av Leader Gästrikebygden, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

odlings-pt

Kontakt

Carina Carlsson
Verksamhetsutvecklare
Sandviken
carina.carlsson@studieframjandet.se
026-27 32 90

Vill du börja odla dina egna grönsaker? Här får du chansen att få hem en egen Odlings-PT som snabbt hjälper dig i gång!

Anmäl dig

"Block 1 - Plantera"

"Block 1 - Plantera" pågår: Mars - maj
För vem? För nybörjare och den som har odlat lite tidigare
Vad behövs? En egen markyta att odla på (ej balkonglådor)
Vem får delta? Du som bor i Ockelbo kommun
Vad odlar vi? Ätbart som grönsaker och rotfrukter
Antal platser: 20 
Kostnad för "Block 1 - Plantera": 6oo kr för 8 studietimmar (1 studietimme = 45 minuter)
Projektets syfte? Att öka odlingsgraden hemma av ätbart

Om "Block 1 - Plantera" i Projekt Odlings-PT

I "Block 1 - Plantera" får du personliga råd kring hur du förbereder och gör i ordning din odlingsplats samt hur du planterar eller direktsår på bästa sätt utifrån dina förutsättningar. Din Odlings-PT guidar dig genom saker som:

 • Hur du ställer i ordning din odlingsplats, beroende på om du vill odla i pallkragar, på odlingsbäddar, i växthus, direkt på gräsmattan eller i grönsaksland?
 •  Hur stor yta behöver du till det du vill odla?
 •  Vad är ett bra odlingsläge?
 •  Hur gör du med jord, gödsel och vatten?
 •  Vad behöver du veta när du köper plantor eller ska avhärda plantor?
 •  Vilka avstånd behövs mellan plantorna och behöver du gångar i landet?
 •  Vad behöver du tänka på för att undvika sjukdomar, som till exempel växtföljd och skadeinsekternas perioder?

Din Odlings-PT ger dig vägledning utifrån vad du vill odla, din nivå och förutsättningarna där du ska odla. Självklart får du även förslag på vilka grönsaker du kan odla. Grundtipset är alltid – odla det du gillar att äta! Tanken är att med praktiska tips från vår Odlings-PT ska du snabbt komma igång.

I projekt Odlings-PT vill vi främst inspirera till att odla grönsaker och rotfrukter för öka tillgången på lokal mat. Att odla jordgubbar eller bärbuskar ingår inte här.

Viktigt att veta! Detta får du råd om i "Block 1 - Plantera".

I "Block 1 - Plantera" fokuserar du och din Odlings-PT på hur du förbereder och gör i ordning din odlingsplats, samt hur du planterar ut färdiga plantor eller direktsår. För stöd i andra odlingsmoment rekommenderar vi att du deltar i ett eller flera av de efterföljande blocken 2-7. Mer information om dessa kommer senare.

Vad ingår i tiden med din Odlings-PT?

I "Block 1 - Plantera" får du upp till 8 studietimmar med din personliga Odlings-PT. Detta inkluderar ett hembesök och resterande tid går till personlig rådgivning via telefon, mejl eller digitala möten. Bra att veta om dina PT-timmar:

 • Du kan endast utnyttja dessa studietimmar under perioden mars till maj. 
 • Ej utnyttjad PT-tid för Block 1 kan inte återbetalas eller föras vidare till ett annat block, utan din PT-tid använder du inom tidsperioden för det block som du betalat för. 
 • Din Odlings-PT håller koll på hur mycket tid som ni använder, tänk på att det tar tid att läsa och svara på mejl också.
 • Om du vill köpa mer tid av din Odlings-PT eller ha ett extra hembesök så får du göra upp detta själv med din Odlings-PT. Då betalar du direkt till Odlings-PT:n enligt dennes taxa.

Det här behöver du göra innan din Odlings-PT kan kontakta dig

Betala gärna deltagaravgiften direkt när du får fakturan. Eftersom intresset för att delta i projekt Odlings-PT är stort kan vi inte hålla deltagarplatser som inte är betalda när fakturadatumet har passerats.

När du har betalat kommer din Odlings-PT att kontakta dig. Sedan bestämmer ni när det är dags för hembesök hos dig och hur ni ska ha kontakt vidare.

Om våra Odlings-PT

Våra Odlings-PT är lokala odlare som har ett varmt intresse för odling av grönsaker och bidrar med kunskap från både olika utbildningar samt erfarenheter från eget odlande. De odlar själva för eget bruk eller för försäljning och de vill gärna dela med sig av sina kunskaper. Inledningsvis har vi i Projekt Odlings-PT avtalat med minst två Odlings-PT i varje kommun, det vill säga Hofors, Ockelbo och Sandviken. En närmare presentation av våra Odlings-PT kommer snart.

Som deltagare får du förtur till studiebesök och föreläsningar

Under projekttiden fram till sommaren 2024 får du kostnadsfritt vara med på studiebesök och föreläsningar kring odlande. Dessa är öppna för alla i respektive kommun, men du som deltagare i något av blocken 1-7 har förtur. Notera att antalet platser kan vara begränsade och att du behöver anmäla dig i god tid. Mer information om föreläsningar och studiebesök kommer att presenteras på vår hemsida allt eftersom.

Vill du starta eller delta i en studiecirkel kring att odla ätbart?

Genom Projekt Odlings-PT hjälper vi på Studiefrämjandet gärna dig att få igång en studiecirkel. Hör av dig till Carina Carlsson på Studiefrämjandet.

Vilka är blocken i Projekt Odlings-PT?

I projekt Odlings-PT ingår totalt sju block. Dessa är:

 •  "Block 1 - Plantera", period mars-maj 2023
 •  "Block 2 - Odla", period juni-september 2023
 •  "Block 3 - Förvara", period augusti-oktober 2023
 •  "Block 4 - Tillaga", period februari 2024
 •  "Block 5 - Förbereda odling", period mitten av januari-mitten av april 2024
 •  "Block 6 - Förså", period februari-mitten av april 2024
 •  "Block 7 - Tillagning inför högtider", inför midsommar, skördetid och jul 2023, samt påsk 2024.

Mer information om block 2-7 och hur du anmäler dig till dessa kommer senare. En del har frågat varför vi inte startade under 2023 med blocken som behandlar förbereda odling och att förså. Svaret är att godkännandet av projektet drog ut på tiden och vi helt enkelt får börja där vi är tidsmässigt på odlingsåret.

Har du frågor kring Projekt Odlings-PT?

Kontakta Magnus Pamp, projektledare, på magnus.pamp@studieframjandet.se

Målet med projekt Odlings-PT

Målet med projekt Odlings-PT är att öka odlingen lokalt Hofors, Ockelbo och Sandviken genom att odla på ytor som redan används, såsom villatomter och privata trädgårdar.

Genom att odla själva;

 •  skapar vi tillsammans en större tillgänglighet av lokalodlade grönsaker
 •  vi minskar klimatpåverkan från transporter och
 •  vi blir mindre beroende av importerade varor.

 Vi som är ansvariga för Projekt Odlings-PT

Projektet drivs av Studiefrämjandet i samverkan med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och finansieras av Leader Gästrikebygden, europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

odlings-pt

Carina Carlsson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Odling i Gävleborgs län