• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Fisketillsynsutbildning - fortbildning

Kursen genomför i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsmän.

Kursen omfattar bl a:

Aktuell lagstiftning   Översiktlig genomgång samt uppdatering av grundutbildningens lektion om fiskelagstiftning och fisketillsynspersonens befogenheter.

Grundläggande fiskevård och fiskbiologi  Regionala skillnader i fiskevården, biologiska förutsättningar, artkunskap, invasiva arter, utplantering av fisk.

Yrkesetik och fisketillsyn i praktiken  Fisketillsynsmans allmänna åligganden, fisketillsynens utförande och vissa brott mot brottsbalken.

Enligt de nya föreskrifterna ges sökanden ett förordnande på 6 år istället för som tidigare 3 år. Den stora förändringen är att när en fisketillsynsperson ska ansöka om ett nytt förordnande (förlängning) efter 6 år krävs att sökanden har genomfört en fortbildning.
Att sökanden har genomfört en fortbildning kommer att krävas inför varje ny 6 årsperiod.

OBS: För att få ett förordnande måste du först ha en uppdragsgivare. Oftast är uppdragsgivaren en fiskevårdsområdesförening. Föreningen avgör om det finns ett behov av fler tillsynspersoner i området. Kontakten med en uppdragsgivare är alltså det första steget du tar för att bli fisketillsynsperson.


 

Kontakt

Tobias Halvarsson
Verksamhetsutvecklare
tobias.halvarsson@studieframjandet.se
076-125 96 28

Kursen genomför i enlighet med Havs och Vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsmän.

Anmäl dig

Kursen omfattar bl a:

Aktuell lagstiftning   Översiktlig genomgång samt uppdatering av grundutbildningens lektion om fiskelagstiftning och fisketillsynspersonens befogenheter.

Grundläggande fiskevård och fiskbiologi  Regionala skillnader i fiskevården, biologiska förutsättningar, artkunskap, invasiva arter, utplantering av fisk.

Yrkesetik och fisketillsyn i praktiken  Fisketillsynsmans allmänna åligganden, fisketillsynens utförande och vissa brott mot brottsbalken.

Enligt de nya föreskrifterna ges sökanden ett förordnande på 6 år istället för som tidigare 3 år. Den stora förändringen är att när en fisketillsynsperson ska ansöka om ett nytt förordnande (förlängning) efter 6 år krävs att sökanden har genomfört en fortbildning.
Att sökanden har genomfört en fortbildning kommer att krävas inför varje ny 6 årsperiod.

OBS: För att få ett förordnande måste du först ha en uppdragsgivare. Oftast är uppdragsgivaren en fiskevårdsområdesförening. Föreningen avgör om det finns ett behov av fler tillsynspersoner i området. Kontakten med en uppdragsgivare är alltså det första steget du tar för att bli fisketillsynsperson.


 

Kontakt

Tobias Halvarsson
Tobias Halvarsson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Fisketillsyn i Gävleborgs län