• Välj län: Hela Sverige
  Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Besök vår "Moss-slinga" i Långängarnas naturreservat

Besök vår "Moss-slinga" i Långängarnas naturreservat

Foto på Aspfjädermossa fotograferat av Anders Delin! Ca. 1,5 km lång snitslad slinga i skogen med text och bilder om mossor.

Varmt välkommen att besöka moss-slingan i Långängarnas naturreservat.

Dag: Lördag & Söndag 9-10 september

Tid: Båda dagarna mellan 10.00 - 15.00

Ingen ledare, men vi finns i skogen båda dagarna mellan 10.00 - 15.00 om du vill fråga om något.

Vi ber dig att hålla behörigt avstånd för din och andras skull!

Kontakt: Nils-Gunnar Kempe 070 - 376 60 22 & Lotta Delin 073 - 069 66 44.

Slingan arrangeras av Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Sandviken & Gävleborgs botaniska sällskap.

Långängarna är ett utflyktsmål som är särskilt vackert på våren då blåsippor och vårärt står i blom. Den bördiga marken är idag skogsbeklädd men har en gång i tiden varit brukad. Här kan du skåda fågel och titta på växter.

Långängarnas naturreservat ligger 6,5 kilometer sydväst om kyrkan i Sandviken och omfattar 33 hektar. För cirka 150 år sedan använde Se by i Ovansjö socken marken för ängsslåtter.

Marken har lämnats att växa igen. Av det odlingslandskap som en gång fanns här syns i dag bara spår såsom stenmurar och grunda diken. Det har också funnits ett tiotal ängslador i området.

Värdefullt för många
Nu är det en blandskog av främst asp och gran som växer på de näringsrika markerna. Långängarnas grova aspar har filtlavar växande på utsvällda trädbaserna. Ädellövträden alm, lönn, lind och ask växer också i området.

I naturreservatet finns det en rik flora med till exempel mörk lungört, trolldruva, tibast, stinksyska och skogsvicker.

Här finns ett rikt fågelliv och bland annat häckar mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva och gråspett i området.

 

Kontakt

Carina Carlsson
Verksamhetsutvecklare
Sandviken
carina.carlsson@studieframjandet.se
026-27 32 90

Foto på Aspfjädermossa fotograferat av Anders Delin! Ca. 1,5 km lång snitslad slinga i skogen med text och bilder om mossor.

Varmt välkommen att besöka moss-slingan i Långängarnas naturreservat.

Dag: Lördag & Söndag 9-10 september

Tid: Båda dagarna mellan 10.00 - 15.00

Ingen ledare, men vi finns i skogen båda dagarna mellan 10.00 - 15.00 om du vill fråga om något.

Vi ber dig att hålla behörigt avstånd för din och andras skull!

Kontakt: Nils-Gunnar Kempe 070 - 376 60 22 & Lotta Delin 073 - 069 66 44.

Slingan arrangeras av Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Sandviken & Gävleborgs botaniska sällskap.

Långängarna är ett utflyktsmål som är särskilt vackert på våren då blåsippor och vårärt står i blom. Den bördiga marken är idag skogsbeklädd men har en gång i tiden varit brukad. Här kan du skåda fågel och titta på växter.

Långängarnas naturreservat ligger 6,5 kilometer sydväst om kyrkan i Sandviken och omfattar 33 hektar. För cirka 150 år sedan använde Se by i Ovansjö socken marken för ängsslåtter.

Marken har lämnats att växa igen. Av det odlingslandskap som en gång fanns här syns i dag bara spår såsom stenmurar och grunda diken. Det har också funnits ett tiotal ängslador i området.

Värdefullt för många
Nu är det en blandskog av främst asp och gran som växer på de näringsrika markerna. Långängarnas grova aspar har filtlavar växande på utsvällda trädbaserna. Ädellövträden alm, lönn, lind och ask växer också i området.

I naturreservatet finns det en rik flora med till exempel mörk lungört, trolldruva, tibast, stinksyska och skogsvicker.

Här finns ett rikt fågelliv och bland annat häckar mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva och gråspett i området.

 

Carina Carlsson Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Plocka svamp i Gävleborgs län