• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Bli godkänd Biodlare

En kurs för dig med minst 3 års praktisk erfarenhet av biodling, som vill lära dig mer om bihälsa, hygien, sjukdomar och parasiter.

Efter genomgången kurs skall ett godkänt kunskapsprov avläggas. Kursledare ansvarar för provet. Ett godkänt kunskapsprov krävs för att du efter kursen ska kunna skicka in en ansökan till Jordbruksverket om att bli utsedd till Godkänd Biodlare, samt att Du deltagit i samtliga tre kursträffar OCH har 3 års praktisk erfarenhet av biodling.
Kursledare: Sandra Hudin, yrkesbiodlare (Solstugans Bigård i Orsa) och Godkänd biodlare, med 5 års erfarenhet av biodling.
Datum 2023: 11, 18, samt 25 januari kl. 18.30 - 20.00. Pris 395kr/person.
Samtliga träffar sker digitalt via Teams.

Varför Godkänd Biodlare?
Bitillsynsman får enligt 7 § lämna en godkänd biodlare tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Innan sådant flyttningstillstånd ges måste bitillsynsmannen besiktiga samhällena med anledning av amerikansk yngelröta och genomföra nedfallsundersökning för varroa (gäller inom zon 2 och 3).

Tillstånd får inte lämnas för flyttning över varroazongränserna och är för övrigt villkorat av:
1. att amerikansk yngelröta eller varroa inte påträffats i bigården (inom zon 1 gäller inte kraven på varroafrihet).
2. att det före varje flyttningstillfälle genomförs besiktning med avseende av amerikansk yngelröta (se 37 §).
3. att samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3 alltid föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket: ”Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen. Undersökning skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst 14 dagar.”
4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.
Den godkända biodlaren kan när tillstånd utfärdats själv genomföra de undersökningar som beskrivits ovan, men observera att tillståndet endast kan ges till flyttning mellan biodlarens ut och hembigårdar (som måste vara anmälda till länsstyrelsen).

Jordbruksverket
Förutsättningar för att av Jordbruksverket bli utsedd till Godkänd biodlare
• Minst tre års praktisk erfarenhet av biodling.
• Deltagande i alla tre sammankomster.
Efter kursen behöver man ansöka hos jordbruksverket att bli godkänd biodlare genom följande formulär:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ansokan-att-bli-utsedd-som-godkand-biodlare.html
Kursen följer Jordbruksverket kursplan och fördelas på tre sammankomster.
Kurslitteratur och länkar
Vill du läsa in dig på ämnet före kursen? Här finns allt du behöver:
– Regler för biodling – bitillsyn
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html
– Rekommenderat kurslitteratur: boken ”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhälle”, Ingemar Fries och Preben Kristiansen
https://bibutiken.biodlarna.se/bocker/sjukdomar-parasiter-och-skadegorare-i-bisamhallet

Kontakt

Jörgen Nohrin
Verksamhetsutvecklare
Orsa
jorgen.nohrin@studieframjandet.se
0250-436 10

En kurs för dig med minst 3 års praktisk erfarenhet av biodling, som vill lära dig mer om bihälsa, hygien, sjukdomar och parasiter.

Anmäl dig

Efter genomgången kurs skall ett godkänt kunskapsprov avläggas. Kursledare ansvarar för provet. Ett godkänt kunskapsprov krävs för att du efter kursen ska kunna skicka in en ansökan till Jordbruksverket om att bli utsedd till Godkänd Biodlare, samt att Du deltagit i samtliga tre kursträffar OCH har 3 års praktisk erfarenhet av biodling.
Kursledare: Sandra Hudin, yrkesbiodlare (Solstugans Bigård i Orsa) och Godkänd biodlare, med 5 års erfarenhet av biodling.
Datum 2023: 11, 18, samt 25 januari kl. 18.30 - 20.00. Pris 395kr/person.
Samtliga träffar sker digitalt via Teams.

Varför Godkänd Biodlare?
Bitillsynsman får enligt 7 § lämna en godkänd biodlare tillstånd att flytta bisamhällen, bibostäder och biodlingsredskap mellan ut- och hembigårdar under en bestämd tidsperiod, dock högst under tolv månader. Innan sådant flyttningstillstånd ges måste bitillsynsmannen besiktiga samhällena med anledning av amerikansk yngelröta och genomföra nedfallsundersökning för varroa (gäller inom zon 2 och 3).

Tillstånd får inte lämnas för flyttning över varroazongränserna och är för övrigt villkorat av:
1. att amerikansk yngelröta eller varroa inte påträffats i bigården (inom zon 1 gäller inte kraven på varroafrihet).
2. att det före varje flyttningstillfälle genomförs besiktning med avseende av amerikansk yngelröta (se 37 §).
3. att samtliga flyttningar mellan ut- och hembigårdar inom zon 2 och 3 alltid föregås av sådan nedfallsundersökning som sägs i 37 § andra stycket: ”Undersökning rörande förekomst av varroakvalster skall omfatta minst en tredjedel av bigårdens samhällen, dock minst två samhällen. Undersökning skall ske genom analys av nedfall. Under binas aktiva period skall nedfallet insamlas med varroainlägg i samhället under minst 14 dagar.”
4. att biodlaren i anslutning till bigården tydligt anger eget namn, adress, telefonnummer och hur länge tillståndet gäller.
Den godkända biodlaren kan när tillstånd utfärdats själv genomföra de undersökningar som beskrivits ovan, men observera att tillståndet endast kan ges till flyttning mellan biodlarens ut och hembigårdar (som måste vara anmälda till länsstyrelsen).

Jordbruksverket
Förutsättningar för att av Jordbruksverket bli utsedd till Godkänd biodlare
• Minst tre års praktisk erfarenhet av biodling.
• Deltagande i alla tre sammankomster.
Efter kursen behöver man ansöka hos jordbruksverket att bli godkänd biodlare genom följande formulär:
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ansokan-att-bli-utsedd-som-godkand-biodlare.html
Kursen följer Jordbruksverket kursplan och fördelas på tre sammankomster.
Kurslitteratur och länkar
Vill du läsa in dig på ämnet före kursen? Här finns allt du behöver:
– Regler för biodling – bitillsyn
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodlingbitillsyn.4.1a4c164c11dcdaebe128000140.html
– Rekommenderat kurslitteratur: boken ”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhälle”, Ingemar Fries och Preben Kristiansen
https://bibutiken.biodlarna.se/bocker/sjukdomar-parasiter-och-skadegorare-i-bisamhallet

Personalbild
Jörgen Nohrin Verksamhetsutvecklare

Liknande kurser inom Biodling i Dalarnas län