Hej

Vi har placerat cookies på din digitala enhet och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill veta mer kan du läsa om cookies här.

Vill du bli cirkelledare i vårt material Älskade barn?

Vill du bli cirkelledare i vårt material Älskade barn?

Älskade barn är studiefrämjandets material för föräldrar i nytt land. Vi söker dig som skulle vilja leda föräldragrupper och med utgångspunkt från materialet prata om hur det är att leva som familj i Sverige.

Älskade barn är Studiefrämjandets studiematerial om föräldraskap för föräldrar i nytt land. Många föräldrar vill prata om vardagen i Sverige. I en Älskade barn studiecirkel får föräldrar diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar, frågor som berör alla familjer oavsett kulturell bakgrund.

Älskade barns grundmaterial består av sex studiecirklar: en grundcirkel, två cirklar om yngre barn 0-12 år, två om tonårsbarn och en fördjupningscirkel. Det finns ytterligare tre cirklar som tar upp att vänta och föda barn i Sverige, barns särskilda behov och hur vi ser på flickor och pojkar. Vi har även tre studiecirklar som vänder sig direkt till asylsökande och dessa cirklar är översatta till dari, tigrinja, arabiska och engelska.
Vi har anpassat materialet för deltagare utan stora kunskaper i svenska språket. Vi använder mycket bilder och lite text. Studiecirklarna genomförs på lätt svenska och/ eller på deltagarnas hemspråk.

Vi använder folkbildningens metodik där alla i gruppen är lika viktiga, att alla ska vilja och våga säga sin mening. Vi söker kunskap tillsammans och lär av varandra. Man träffar nya vänner och har väldigt roligt.

Vill du bli cirkelledare för Älskade barn får du genomgå utbildning i materialet samt en ledarutveckling så du ska känna dig trygg att leda grupper. Studiefrämjandet stöttar dig hela vägen under ditt arbete med materialet i de grupper du möter. Vill du veta mer så kan du anmäla dig direkt här på hemsidan eller kontakta närmaste Studiefrämjandet kontor.

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta Anita Bodin via mail

anita.bdin@studieframjandet.se eller telefon 076- 778 60 77

Kontakt

Lotta Johansson
Handläggare
Falun
lotta.johansson@studieframjandet.se
023-77 76 39

Älskade barn är studiefrämjandets material för föräldrar i nytt land. Vi söker dig som skulle vilja leda föräldragrupper och med utgångspunkt från materialet prata om hur det är att leva som familj i Sverige.

Älskade barn är Studiefrämjandets studiematerial om föräldraskap för föräldrar i nytt land. Många föräldrar vill prata om vardagen i Sverige. I en Älskade barn studiecirkel får föräldrar diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar, frågor som berör alla familjer oavsett kulturell bakgrund.

Älskade barns grundmaterial består av sex studiecirklar: en grundcirkel, två cirklar om yngre barn 0-12 år, två om tonårsbarn och en fördjupningscirkel. Det finns ytterligare tre cirklar som tar upp att vänta och föda barn i Sverige, barns särskilda behov och hur vi ser på flickor och pojkar. Vi har även tre studiecirklar som vänder sig direkt till asylsökande och dessa cirklar är översatta till dari, tigrinja, arabiska och engelska.
Vi har anpassat materialet för deltagare utan stora kunskaper i svenska språket. Vi använder mycket bilder och lite text. Studiecirklarna genomförs på lätt svenska och/ eller på deltagarnas hemspråk.

Vi använder folkbildningens metodik där alla i gruppen är lika viktiga, att alla ska vilja och våga säga sin mening. Vi söker kunskap tillsammans och lär av varandra. Man träffar nya vänner och har väldigt roligt.

Vill du bli cirkelledare för Älskade barn får du genomgå utbildning i materialet samt en ledarutveckling så du ska känna dig trygg att leda grupper. Studiefrämjandet stöttar dig hela vägen under ditt arbete med materialet i de grupper du möter. Vill du veta mer så kan du anmäla dig direkt här på hemsidan eller kontakta närmaste Studiefrämjandet kontor.

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta Anita Bodin via mail

anita.bdin@studieframjandet.se eller telefon 076- 778 60 77

Lotta Johansson Handläggare