• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

2131 – Studiefrämjandets framtid

Nu inleds 2131 – ett omfattande strategiarbete om Studiefrämjandets framtid. Alla som är engagerade i Studiefrämjandet bjuds in att delta – inte minst alla tusentals studiecirkelledare. Cirkeln frågade förbundschef Gustav Öhrn om tankarna bakom 2131. (Ur Cirkeln nr 2 2020)

Vad är 2131 – och varför finns det?

Det är Studiefrämjandets stora framtidsarbete. Vi gör detta för att vi måste våga ta tag i de grundläggande frågorna: Vilka är vi? Varför finns vi? Vilka vill vi vara på 2020-talet?

Vad ska det leda till?

Ett strategidokument för hela Studiefrämjandet, som ska vägleda oss mellan 2021 och 2031, därav namnet 2131. Vi ska peka ut vad som är viktigt för oss – och även våga välja bort saker. I dokumentet ska vi också tala om hur vi kan nå målen.

Vilka får var med och tycka till?

Alla som på något sätt har anknytning till, eller intresse för, Studiefrämjandet kan vara med och påverka. Det är inte bara slutdokumentet som är viktigt, utan själva arbetet i sig. Jag hoppas att det kommer att leda till en starkare sammanhållning i organisationen. Det är en ambitiös och superspännande satsning, och jag vill verkligen att många ska känna delaktighet i det vi nu gör – och även lära sig av det.

Om jag är cirkelledare – varför ska jag engagera mig i Studiefrämjandets framtid?

Därför att cirkelledarna är våra främsta ögon och öron ut i det samhälle och den tid vi befinner oss i. Jag vet att många cirkelledare har ett starkt samhällsengagemang, och då är det här ett bra läge att påverka framtiden.

Om jag vill tycka till – hur ska jag göra?

Enklast är att gå in på vår strategihemsida: studiefrämjandet.se/2131. Där kan du klicka dig vidare. Du kan också höra av dig till din kontaktperson på Studiefrämjandet och berätta om dina tankar och idéer.

Har du själv några tankar om vilka vägar Studiefrämjandet ska gå?

Det måste handla om hur vi möter människor, men också om vad vi gör och varför. Jag vill inte föregripa det arbete vi nu drar igång, i första hand gäller det att lyssna. Det jag kan säga är att vi verkligen ska försöka titta utåt på vårt samhälle och fundera över inom vilka områden vi kan göra störst skillnad för en bättre samhällsutveckling. Vad händer i samhället och föreningslivet i stort? Vilka människor hittar aldrig till oss och varför? Sådana frågor är det viktigt att vi ställer oss och försöker hitta svar på.

Ser du fortfarande studiecirkeln som grund för verksamheten?

Jag tror att studiecirkeln har en plats i framtiden, men den måste utvecklas och förändras. Vi vill möta dagens unga och unga vuxna på samma sätt som tidigare generationer. Skillnaden är att vi nu lever i ett kunskapssamhälle, där fakta och kunskap är tillgängligt på ett helt annat sätt än tidigare. Då måste också folkbildningens former förändras.

Verksamheten i Studiefrämjandet, och flera andra studieförbund, är lite som gott och blandat – väldigt skiftande och bred. Är det ett problem eller en tillgång?

För mig är inte det något problem. Det viktigaste är peka ut de samhällsutmaningar där vi vill vara en del av lösningen – sedan kan formerna och metoderna skifta.

Du har varit chef för Studiefrämjandet i tre år – något som har förvånat dig?

Jag är ärligt förvånad över att vi och andra studieförbund inte kommit längre när det gäller digitalisering. Internet är ju ingen nyhet precis. Men nu händer det mycket till följd av corona. En annan sak som förvånat mig i Studiefrämjandet är den svaga kopplingen till vissa av våra medlemsorganisationer. Förklaringen är säkert både att vi inte lyckats engagera dem och att de inte har tillräckligt stort intresse.

När ska strategiarbetet vara klart?

Målet är att strategin ska beslutas på nästa förbundsstämma, våren 2021. Fast egentligen är det då som resan börjar. Det är då vi alla tillsammans ska hjälpas åt att förverkliga strategin.

Läs mer om Studiefrämjandet som organisation!

Ur Cirkeln nr 2 2020.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 8 september 2020